A mi erőnk

Nincs a monarchiában egyetlen ember, akit át ne hatna a mi erőnkbe vetett föltétlen bizalom büszkesége. A mi hadseregünk roppant ereje, bámulatos fegyelmezettsége ezekben a napokban napnál világosabban megmutatkozott.

Van okuk félni azoknak, akik vakmerőségükben, lekicsinylésükben már odáig mentek, hogy a monarchia feloszlásáról ábrándoztak. Amilyen erős és hatalmas a szárazföldi haderőnk, olyan félelmetes erejü a mi tengerészetünk is. Domai flottillánk mindig is félelemmel töltötte el a szerbeket, akiket kivert a láz, valahányszor fürge monitorjaink megjelentek Zimonynál.

A monarchia katonái (belértve a tengerészeket is) a világ legelső katonái közé tartoznak. Soha még egyszerübb nem volt háboru, mint az, amelyik most van a monarchia és Szerbia között. Szerbia nem igyekezett megérdemelni a mi békés hajlandóságunkat, elvetette a kockát s a háboruban érezni fogja, hogy nagyon is alábecsülte a monarchia erejét, amikor volt bátorsága maga ellen vonultatni azt a roppant erőt, melyet Magyarország és Ausztria képvisel. A tisztitó háborunak el kellett jönni.