Tűzvészek országszerte

Az ország különböző részein pusztitottak nagy tüzek az utóbbi napokban.

Szilágymegye történeti emlékü, virágzó községében, a Wesselényiek ősi fészkében, Zsibón márczius 21-én pusztitott a tüz. A 350 ház közül csak néhányat kimélt meg a pusztitó elem. A templom is, az iskola is elhamvadt. A teljesen tönkre jutott lakosok künn huzták össze magukat a szabad ég alatt, a hidegben.

Elsőnek sietett a szerencsétlen emberek segitségére a földesur, báró Wesselényi Béla. A kastély és uradalmi épületek magaslaton fekszenek, a láng oda fel nem ért. A báró sok embernek adott menedéket uradalmi épületeiben. 

Ujlakon a község szélén az egyik szárazmalmot nehány suhancz vigyázatlanságból fölgyujtotta. Az óriási szélviharban rövid idő alatt öt különböző helyen ütött ki a tűz. Csak másnap reggelre sikerült a veszélyt elfojtani, a mikor a szél irányában volt házsorok teljesen leégtek.

A tűznek két emberélet is esett áldozatul. A betegen fekvő Barna István és öreg felesége csak későn vették észre a veszélyt. A magával tehetetlen házaspár teljesen összeégett. Hatvankét házat és sok gazdasági épületet hamvasztott el a vész. 

Liptó-Rózsahegyen is fenyegető tüz tört ki, de a honvédség gátat vetett a pusztulásnak. Mindamellett a Makovitzky-féle sajtgyár és három szomszédos ház földig leégett.

Véke községben (Kassa mellett) a tüz elpusztitotta Szmrecsányi János nagybirtokos istállóját. Tizennyolcz angol telivér ló is bennégett. A kár meghaladja a nyolczvanezer koronát.

Fertő-Szentmiklós- Szerdahelyen a Varga-féle gőzmalom égett le a környékbeli gazdák nagy mennyiségű gabonájával és lisztjével.