A gyufakartell akciója

Hat fillér egy skatulya gyufa? 

Hetek óta egyre szaporodnak azok a panaszok, amelyekkel kereskedők és a közönség a gyufakartell ellen fordult. A gyufaárusitó rt. ugyanis, mely egyizben már önkényesen emelte a gyufa árát, a legkülönfélébb manipulációkkal igyekszik egy ujabb gyufaemelést előkésziteni. Azok az indokok, amikre hivatkoznak, a gyufa nyersanyagának megdrágulása és a munkabérek emelkedése.

Ezzel szemben megfeledkezik a kartell arról, hogy most ujra lehetségessé vált az Orosz-Lengyelországból való fabeszerzés, ami talán még olcsóbb, mint a háboru előtt, semmiesetre sem drágább azonban, mint azok az árak voltak, amelyeket a háboru előtt Oroszországnak kellett fizetni. Manipulálnak ezenkivül a svéd és magyar korona közt való visszázsióval s emellett kihasználják azt a tényt is, hogy a közönség a kereskedőket erősebb mértékben veszi igénybe. 

A kartell ennek a körülménynek a felhasználásával visszatartja a készleteket, a kereskedőknek csak nagynehezen ad árut, ugy, hogy alig tudják vevőiket kiszolgálni. Emellett a kartell mindig arra hivatkozik, hogy az ügynökök csinálják a drágaságot, ennek az álláspontnak azonban nincs sok alapja, miután a gyufabörze, amely egyik kávéházban alakul ki, nem sokban járulhat hozzá a gyufahiányhoz.

Tény az, hogy a gyáraknak vannak készleteik, van elég nyersanyagok s igy elegendő gyufát tudnának a kereskedők és a fogyasztók rendelkezésére bocsátani, ha akarnának. A kartell törekvése azonban, épugy mint a hasonló jellegü intézményeké arra irányul, hogy a közvélemény előtt indokolttá tegye az áremelést és a kereskedőket állitsa oda bűnbakul. 

Ezzel szemben a közönségnek az az egy megnyugvása van, hogy Teleszky János pénzügyminiszter akkor, amikor a legutóbbi gyufaemelés történt, a gyufagyárosok küldöttségének nyomatékosan kijelentette, hogy semmiféle körülmények között nem hajlandó egy ujabb gyufadrágitást tudomásul venni, illetve a mai árakat máris maximálisaknak tartja.

Meg vagyunk győződve, hogy a pénzügyminiszter érvényt tud szerezni a maga elhatározásának és meg fogja akadályozni azt az egészségtelen és indokolatlan próbálkozást, amelylyel a gyufakartell a maga háborus millióit szaporitani akarja.