Fegyver- és Gépgyár Részvénytársaság lefolyt üzletéve

A Fegyver- és Gépgyár Részvénytársaság igazgatósága folyó hó 14-én megtartott ülésében megállapitotta a lefolyt üzletév mérlegét, mely 500.000 koronának az értékcsökkenési tartalékalapba való helyezése, 500.000 koronának egy elesett tisztek özvegyeinek és árváinak segélyezésére szánt alapitvány számára való kihasitása, valamint egy millió koronának adótartalékba való helyezése után 1,573.063.04 korona nyereséget eredményez.

A folyó hó 30-án megtartandó közgyülésnek – az alapszabályszerü levonások megejtése után – 50 korona részvényenkénti osztalék kifizetését fogja javasolni.

Mivel a gyárnak termelőképességét igen tetemes épitkezések és gépberendezések létesitése által többszöröznie kell, javasoltatni fog a közgyülésnek, hogy a részvénytőke 5,400.000 koronával fölemeltessék, olyképpen, hogy az uj részvényekre szóló elővételi jog teljes mértékben a mostani részvényeseknek névértékben felajánltassék.