Hadirokkantsági biztositás

Egy osztrák biztositó társaság egy eddig még sehol nem ismert háborus biztositási ágazatot: a hadirokkantsági biztositásnak oly módját honositja meg, mely nemcsak egyes testrészek elvesztése, vagy vakság és süketség esetén ad kártéritést, hanem bármely sebesülés vagy betegség folytán beállott rokkantság esetén, ha ez teljes vagy részleges munkaképtelenséggel jár.

Teljes rokkantság esetén az egész biztositott összeg kerül kifizetésre; részleges rokkantság esetén a biztositott összegnek azt az aránylagos részét fizeti ki, mely a rokkantság fokának megfelel.

A dij 7%, kivéve a tüzérségi, szekerész, egészségügyi csapatoknál és gépkocsiknál szolgáló katonákat, továbbá katonaorvosokat és népfelkelőket, kiknek 5 1/2 % dijat számitanak; mérnökök, hadbirók, élelmezési és munkásosztagokhoz tartozók dija 4%.

Biztosithatók hadifoglyok is, esetenként való döntéssel az elfogadás felett, – ezek dija 5 1/2 %.