Arany balladái olaszul

Francesco Sirola, kinek már több fordítását ismerjük magyar költőkből olaszra, most mint egy Scrittari Ungheresi czímű sorozat első füzetét, Arany János balladáinak fordítását adta ki. Bevezetésül néhány lapon ismerteti Arany életét és munkásságát, azután 25 balladának fordítását adja, a mennyire meg tudjuk ítélni, elég hű fordításban, de sajnos – prózában.

A végén magyarázó jegyzeteket is csatol hozzá, melyekkel az olasz olvasót, a kiről e tekintetben aligha lehet feltételezni többet a legminimálisabb ismereteknél, felvilágosítja az egyes balladák történeti, népéleti stb. hátteréről. Az 56 lapra terjedő füzetke Fiuméban jelent meg.