Visszahódított tennis-tréner

A Budapesti Lawn-tennis Club az idén is rendes időben nyitotta meg pályáit, melyeket a club által ismét visszaszerződtetett Zeitler János tréner utmutatásai szerint teljesen ujra építettek.
Zeitler János, mint ismeretes, négy évvel ezelőtt, miután itthon sorra nyerte a professzionista-versenyeket, elszerződött Németországba, a hol a legelső clubnak, nevezetesen a Berlinger Tennis und Schlittschuh Clubnak és a Leipziger Sport Clubnak éveken át az első trénere volt.

Zeitler János az alatt az idő alatt nemcsak játéktudását tökéletesítette, hanem mint tanuja a nagy külföldi versenyeknek, a világ első játékosaival való együttműködése révén elméletileg is kiképezte magát, hogy ma már kétségtelenül a világ első trénereinek sorába számítható.

Midőn a háboru Németországban szinte megbénította a sportéleteit, a Budapesti Lawn-tennis Club agilis vezetősége ezt felhasználta arra, hogy áldozatot nem kímélve visszaszerződtesse Zeitler Jánost és visszahódítsa a magyar tennis-sport számára a kiváló mestert.

A club vezetősége tovább menve a legnagyobb önzetlenséggel eleget tett a magyar sporttársadalomban felmerült annak az általános óhajnak, hogy Zeitler nagy tudása a club keretein kívül is érvényesülhessen; sőt áldozatkészségében odáig ment, hogy erre a célra pályáit is díjtalanul rendelkezésére bocsátva engedélyt adott, hogy Zeitler János a club pályáin délelőttönként a club kötelékén kívül állókat is taníthasson.

Teljes elismerés illeti a Budapesti Lawn-tennis Clubot azért a nobilis elhatározásért és felette kívánatosnak tartandók, hogy a magyar teniszezők a kedvező alkalmat minél nagyobb számban használnák fel a játéktudásuk fejlesztésére.