Áttértünk a méteres távokra

A magyar atletikának eddig speciális vonása volt, hogy a futóversenyek távját egyesületeink nagyrészt angol mérték-rendszer szerint, yardokban és angol mérföldekben írták ki. A MASz is kezdettől fogva így rendezte az országos bajnokságot.

Ezt a rendszert annak idején, a minden atletika mestereitől, az angoloktól főleg azért vettük át, mert a magyar atletikai élet kezdetén a kontinensen még nem igen űzték az atletikát s így csak az angol atletikán keresztül mérlegezhettük elért atletikai eredményeink értékét.

Ezért volt szükséges, hogy mi is az angol mérték-rendszert alkalmazzuk a futóversenyeink távjainak meghatározásánál. Azóta azonban fordult a világ kereke és a kontinensen is gyökeret vert az atlétika, sőt egyes országok nemcsak felnőttek a mi atletikánkhoz, hanem tul is nőttek azon.

Most már a kontinens is bőven produkál olyan eredményeket, amelyek a mi eredményeink értékelésére alkalmasak. Minthogy pedig a kontinens valamennyi országában a méter-rendszer szerint rendezik a versenyeiket, ez idő szerint már nincs nálunk létjogosultsága az angol mérték-rendszernek.

Ezt belátva a MASz atletikai szakosztálya pénteki ülésén határozatilag kimondja, hogy atlétikai versenyek futószámai csak méterrendszer szerint megállapított távokra írhatók ki.