Szerelemhegyi meglepően gyenge szereplése

Szerelemhegyi Ervin dr. bécsi szereplése nagy meglepetést, jobban mondva megütközést keltett. Szerelemhegyi ugyanis a bécsi WAF két hét előtt rendezett nemzetközi versenyének 400 méteres számában az 53.6 mp. alatt elsőnek befutott Pareisz után nem több mint 56 mp.-cel érkezett be a második helyre.

Tudva azt, hogy Szerelemhegyi mindenkor a legjobb futóink egyike volt, tavaly pláne brilliáns formában volt (a 200 méteres bajnokságot és a magyar-svéd mérkőzés ilyen távu számát megnyerte, sőt ezen a távon és egyéniben is rekordot állított fel), sőt az idei szezónban is – bár távolról sem érte el tavalyi kondícióját – respektabilis képességét idén is bemutatta.

Váratlan bécsi szereplését a sportközönségünk érthetetlennek találja. Éppen ezért az eset magyarázatáért magához, Szerelemhegyi dr.-hoz fordultunk, a ki közölte velünk, hogy a szóban levő versenyben betegen erős lázzal vett részt.

Bővebb magyarázatával is szolgált még betegségéről. Elmondotta ugyanis, hogy négy évvel ezelőtt Nagykikindán vendégségben volt Déván István baráti klubtársánál és ott mocsaras vidéken vadászva váltólázat kapott, a mely azóta a nyárutó évszakában évről-évre kiujul. Erre az időszakra esett a bécsi verseny.