Dtum
Login with Facebookk
1905 | November

Adatok a hazai bronzkor történetéhez

Az egyeki lelet

Hogy hazánk mostani területén mintegy háromezer év előtt egy hatalmas s nagyon elterjedt nép lakott, mely a réznél, ónnál és aranynál más érczet még nem használt s melynek kora régészeti felosztás szerint bronzkornak neveztetik, azt a hazánk minden részében, a rónaságon épen úgy, mint a hegyes felvidéken napfényre kerülő leletek, teljes épségükben fenmaradt ereklyék kétségtelenül igazolják.

A ki az „Archaeologiai Értesítő”-t olvassa, meggyőződhet arról, hogy nincs hazánk földjén oly hely, oly völgy s lejtő, melyen nyomai e réz-, illetőleg bronz-kornak fel nem tüntek volna.

De a mennyiben a mieinkhez hasonló bronzereklyék nemcsak a hazánkat közvetlenűl környező szomszédos országokban, hanem a távolabbi birodalmak területein is előfordulnak, jogosan föl lehet tenni, hogy e népség, melyet nézetem szerint illetéktelenül neveznek Keltának s melynek faja még ismeretlen, szerfelett elterjedt, az akkori viszonyokhoz képest iparilag is nagyon művelt és képzett, társadalmilag kifejlett, fényűző s fegyverforgatásban is gyakorlott volt, a mire a szebbnél-szebb alakú ékszerek, a díszesen czifrázott sisakok, kardok és török s főleg a feltünő izléssel készített keramikai művek élénk bizonyságul szolgálnak.

Nem régen bő adatokat szereztem e tekintetben a Hajdumegyében, Debreczentől 62 kilométernyire fekvő Egyek nevű község területén is, hol az ottani derék és értelmes birtokosok s gazdasági alkalmazottak szives társaságában három napig igen sikeres ásatást végeztem.

E derék magyar község nagy faluja egy a nagy sikságból 10-20 méternyire kiemelkedő, mintegy két kilométernyi hosszúságban és 1 ź kilométernyi szélességben nyúlik dél-éjszakfelé s homokos fensikján levő belsőtelkein épen úgy, mint utczáin és a fensik lejtőin, az úgynevezett kulturréteg tűnik fel, a mi azonnal szebeötlött, midőn a két sor csinos házból álló főutczán s különösen a csekély magaslaton álló templom mellett elhaladtam; minden lépten-nyomon őskori cserepek, fekete, égetett földmaradvány s emberi és állati csontok látszottak, melyeket a laza homokból az eső kimos.

Így Nagy István földmívelő gazdatelkének lejtőjén megkezdvén többek jelenlétében az ásatást, egy méter mélységben zsugorított helyzetben baloldalra fektetett holttetem mellett a köré helyezett agyagedények tüntek fel; úgy itt, mint tovább a Bodaics nevű parton sűrűn egymás mellett több ily tetem fordult elő.

Itt a fensikon külön egy veremben, lovon ülve eltemetettt férfi csontvázát is találtuk, melynek csontjai teljesen elporlottak; mivel lándsahegye, a kengyel és a zabla vasból volt, azt későbbi hun- vagy avar-korból valónak kell minősítenünk. (L. az ábrán 25-29. sz. a.) Ehez hasonló lelet itt a szorgalmaztatás daczára sem fordulván többé elő, valószinű, hogy e vitéz átmenetileg temettetett itt el.

A bronz-korból való sírokat feltártak még Mucsa Pálné, majd Holló János telkén a helység éjszaknyugati végén, a hol az udvar, szérű és kert őskori cserepekkel és csontokkal be van borítva. Itt egy földalatti őskori lakra is akadtunk két méternyi mélységben. A kitapasztott tűzhely egy és fél négyszögméter terjedelmű volt s körülötte agyagedényeken kívül sok juh-, marha-, ló és sertéscsont mellett egy egész csomó uniókagyló is hevert.

Itt egy kovaszilánk is fordult elő. A falu keleti oldalán fekvő községi gazdasági udvarban is ásattunk, hogy a többi közt szintén tűzpadkával ellátott földalatti lakra akadtunk. De az éjszak felé eső Brukner István-féle telken ásatásunk legsikeresebb volt, a mennyiben több érintetlen sirt tártunk fel, melyben a tetemek szintén zsugorított helyzetben s gazdagon körülrakott különféle díszes edényeikkel együtt feltüntek.

Ez agyagedények (az ábrán 1-17. szám alatt) különféle csuprokból, korsókból, tálakból s szilkékből állanak, melyeken bemélyített körvonalak s majd mindeniken kisebb-nagyobb kiálló bütykök szolgálnak diszitésül. Szinük többnyire barnás-fekete; de valamennyi csinos, formás, izléses s mi több, szabadkézzel készített. A tálak oválisak s szintén igen díszesek, mint a mellékelt rajzból is kitünik.

A bronzból készült ékszerek karika alakú fülbevalókból, karpereczekből, hajtűkből s apró sodronytekercsekből állanak; míg a fegyverzetből csupán egy 21 centiméter hosszú, kétélű bronzkard felső töredéke (19. sz. ábra) került napfényre.

A kiásott házi edények közt feltünt különösen nehány oly csónak-alakú kisebb-nagyobb sütőeszköz, melyekben az akkori emberek halat sütöttek. Egy ilyen 35 centiméter hosszú s közepén 10 cetniméter széles és öt centiméter mély s végei felé keskenyedik; egyik oldaláról kiáll egy három centiméternyi hegyes kúp, mely fogantyúul szolgált.

Ez, valamint a többi ily sütőtál a zsírtól még most is foltos. Az egyeki fensik nyugati alján most is folyik a hol Tisza, mely azon korban bizonyára elárasztotta az egész sik térséget s a halak bőven tenyészhettek benne.

A számos felásott sirban a tetemek ép állapotban találtatván, azok fej és egyéb tagjainak idoma semmi abnormalitást nem mutat. Olyanok, mint a mostaniak s úgy is haltak meg ifjan és vénen, mint a jelenben.

Hogy az itt lelt bronztárgyak egy kizárólagos bronz-korra mutatnak, kétségtelen; ezüstnek, vasnak s grafitnak nyoma sincs; s épen azért úgy vélem, hogy e népet keltának tartani s nevezni nincs ok. Szerencsés valék buvárkodásaim folytán számtalan őstelepet, különösen Munkács vidékén is feltárni, melyben a házi és fegyverzeti szerek már vasból készültek, míg az ékszerek bronzból voltak, s mely őstelepeken durván öntött, vaskos domború és homorú lovasalakokkal diszitett ezüst érmek is kerültek elő.

Ezek az akkori életmódot egészen más szinben tüntetik fel. Gyűjteményemben a tiszta vaskorból eredő másfélezernél több tárgy van, mig a vas előkorábaól szintén örzök vagy félezer számtalan változatú vas- és bronztárgyat s száznál több szépen faragott örlőkövet és számos keramikai grafit művet s így az összehasonlításra bő anyagom van.

Lehoczky Tivadar

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Wass Albert: Három találkozás a halállal Wass Albert: Három találkozás a halállal
Nem tudom, mások hogyan vannak vele, nekem régi ismerősöm. Ezt a...
Nagy gőzturbinák Nagy gőzturbinák
Nagy gőzturbinák. A National Association of Cotton Manufacturers...
Németország – Magyarország 7:0 (3:0) Németország – Magyarország 7:0 (3:0)
Elszomorodott szívvel, lesújtva vettük a Kölnből érkező jelentéseket,...
Hatmásodperces dráma a ringben Hatmásodperces dráma a ringben
Csodálatos küzdelem tanúja volt az amerikai sportközönség, amikor Max...
Ruszkay kivégzésénél egy eltévedt golyó megsebesített hat embert Ruszkay kivégzésénél egy eltévedt golyó megsebesített hat...
Nagy tömeg gyűlt össze ma reggel a Markó-utcai fogház udvarán, hogy...
Pesti erkölcsök Pesti erkölcsök
Azok között a műfajok között, a melyek félig a journalistikához,...
Szálasi Feri szimpatikus volt nekem, vallotta Hóman Bálint Szálasi Feri szimpatikus volt nekem, vallotta Hóman Bálint
Az elmúlt napokban a politikai rendészeten befejezték a nyomozást...
Egy fiatal szinésznő  halála. Egy fiatal szinésznő halála.
A Magyar-szinház fiatal és kedvelt művésznője, Tomcsányi Rusi...
Szénlopás a fővárosban Szénlopás a fővárosban
Hetek óta egyre felhangzik a panasz, hogy a nagy széndrágaság mellett...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98