Dtum
Login with Facebookk
Források

FELHASZNÁLT SAJTÓTERMÉKEK

A huszadikszazad.hu kizárólag az itt közölt sajtótermékekből közöl válogatást szöveg- és betűhűen.

A közölt cikkek után szándékosan nem jelöljük meg a forrást, mert a huszadikszazad.hu nem forrásszemelvény-gyűjtemény, hanem szándéka szerint egy internetes újság, amelynek nyersanyaga a múlt század sajtója.

Úgy válogat, hogy egy szélsőségektől tartózkodó, minden irányzatra figyelő, Európára és a nagyvilágra is kitekintő lap kerüljön az olvasók elé, amelyben a múlt mintegy jelen idejűvé válik, és érzékelhető a mindennapi élet lüktetése.

Olvasóink külön kérésére adatszolgáltatást biztosítunk egy-egy konkrét cikkre vonatkozólag.
Az adatszolgáltatásra vonatkozó kérelem az alábbi e-mail címen tehető meg:

forras@huszadikszazad.hu

Az alábbi sajtótermékek az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonát képezik és annak engedélyével kerültek felhasználásra.POLITIKAI LAPOK
(a megjelenés időrendjében)

Politikai Újdonságok
: a „Vasárnapi újság” társlapja.
Megjelenés: Pest: Landerer és Heckenast, 1855-1904

Képes Néplap és Politikai Híradó: mulattató és tanulságos újság a magyar nép számára / fel.szerk. Nagy Miklós.
Megjelenés: Budapest: Franklin Társulat, 1874-1919

Pesti Hírlap: politikai napilap / fel.szerk. Csukássy József.
Megjelenés: Budapest: Légrády Testvérek Ny., 1878-1944

Világ-Krónika: a "Vasárnapi Újság" és a "Politikai Újdonságok" s a "Képes Néplap" melléklapja.
Megjelenés: Budapest : Franklin Társulat, 1879-1917

Budapesti Hétfői Hírlap: politikai hetilap / szerk. Szomaházy István.
Megjelenés: Budapest : Budapesti Hétfői Hírlap Kiadó Váll., 1902-1917

Hétfői Lapok: politikai újság / szerk. Guthi Soma.
Megjelenés: Budapest : "Hétfői Lapok" Váll., 1908-1919

Az Est: politikai napilap / szerk. Miklós Andor.
Megjelenés: Budapest : Az Est Lapkiadó Rt., 1910-1939

A Hétfő: politikai hetilap / fel.szerk. Pallos Árpád ; szerk. Elek Hugó.
Megjelenés: Budapest : "A Nap" Ny., 1911-1919

8 Órai Újság: politikai napilap.
Megjelenés: Budapest : Estilap Hírlapkiadó Rt., 1915-1944

Hétfői Napló: politikai hetilap / fel.szerk. Szomaházy István.
Megjelenés: Budapest : Újságüzem Rt., 19??-1938

Hétfői Hírlap: politikai hetilap / fel.szerk. Rákosi Endre.
Megjelenés: Budapest : Hétfői Hírlap Újságváll., 1920-1925

A Reggel: politikai hetilap / szerk. Lázár Miklós.
Megjelenés: Budapest : Reggel Lapkiadó, 1922-1948GAZDASÁGI LAPOK
(a megjelenés időrendjében)

Vasúti és Közlekedési Közlöny / szerk. György Endre.
Megjelenés: Budapest: 1879-1944

Magyar Pénzügy: közgazdasági, pénz-, ipar-, kereskedelem, biztosítás- és közlekedésügyi szaklap / szerk. Kormos Alfréd.
Megjelenés: Budapest : 1881-1938

Gazdasági Lapok: mezőgazdasági hetilap / fel.szerk. Ordódy Lajos.
Megjelenés: Budapest : Ordódy Lajos, 1884-1924

Közgazdasági Szemle: a Magyar Közgazdasági Társaság hivatalos közlönye / szerk. Jekelfalussy József.
Megjelenés: Budapest : MTA, 1895-1949

Közgazdaság / fel.szerk. Galánthai Nagy Sándor ; szerk. Éber Antal.
Megjelenés: Budapest: 1899-1919

Nemzetgazdasági Szemle: társadalmi, ipari, kereskedelmi, biztosítási és pénzügyi hírlap / fel.szerk. Katona Béla.
Megjelenés: Budapest: Weissenberg Ármin, 1899-1905

Technologiai Lapok: műszaki és ipari szakfolyóirat / szerk. Táborszky Ottó. Megjelenés: Budapest : Táborszky Ottó, 1889-1907

Közgazdasági Közlemények: közgazdasági és biztosításügyi folyóirat / fel.szerk. Turchányi Elemér.
Megjelenés: Budapest : Kaufmann József Ny., 1901-1922

Magyar Sörfőzők és Komlótermelők Lapja: a Magyarországi Vidéki Sörfőzők Egyesületének hivatalos közlönye / fel.szerk. Zerkowitz Imre.
Megjelenés: Budapest : Országos Központi Községi Nyomda Rt., 1902-1915

Közgazdasági és Közlekedési Szemle / szerk. Keleti Márton.
Megjelenés: Budapest : Műszaki Ny., 1903-1918

Közgazdasági Lapok: pénzügyi-, ipari- és közgazdasági hetilap / főszerk. Szántó Lajos ; fel.szerk. Gondos Sándor.
Megjelenés: Budapest : Wellesz Béla, 1903-1914

Gazdasági Figyelő / szerk. Biasini Domokos.
Megjelenés: Budapest : Gazdasági Figyelő Vállalat, 1903-1905

Ipari Hírek: az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének hivatalos lapja / fel.szerk. Bikich Loránd.
Megjelenés: Budapest: Soránski Mihály, 1920-1948

Az Ipar: a Keresztény Iparosok Országos Szövetségének hivatalos lapja : ipargazdasági lap / fel.szerk. M. Ráduly Ferenc.
Megjelenés: Budapest: "Élet" Ny., 1921-1941KULTURÁLIS LAPOK
(a megjelenés időrendjében)

Művészvilág
: művészeti folyóirat / szerk. Rudnai Győző.
Megjelenés: Budapest : Rudnai Győző, 1899-1902

Nyugat: irodalmi folyóirat, alapította: Osvát Ernő, Fenyő Miksa, Ignotus (Veigelsberg Hugó)
Főszerkesztők: Ignotus (1908-1929) Babits Mihály (1929-1941) Móricz Zsigmond (1929-1933) Gellért Oszkár (1929-1939)
Megjelenés: Budapest, 1908-1941

Magyar Szalon: szépirodalmi művészeti és ismeretterjesztő képeslap / főszerk. Hevesi József; fel.szerk. Krepelka Béla.
Megjelenés: Budapest : Simonyi Miksa, 1910-1912

Képes Krónika: szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap / szerk. Zigány Árpád. Megjelenés: Budapest : Központi Sajtóvállalat, 1919-1944

Mozi és Film: a Magyar Moziszakma Egyesület hetilapja / főszerk. Döts Géza ; fel.szerk. Vass István; szerk. Várnai István.
Megjelenés: Budapest : 1922-1928

Ma Este: képes művészeti hetilap / szerk. Forró Pál.
Megjelenés: Budapest: Magyar Film Lapváll. Rt., 1923-1926

Magyar Család: a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság szépirodalmi és társadalmi folyóirata / főszerk. Kőrösi Henrik ; fel.szerk. Simon Lajos.
Megjelenés: Budapest : Magyar-Holland Kulturgazdasági Rt., 1924-1935

Magyar Lapok: irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat / szerk. Decker Albert. Megjelenés: Budapest : Anonymus Irodalmi Társaság, 1925

Magyar Magazin: szépirodalmi és művészeti havi folyóirat / fel.szerk. Hanuszik László. Megjelenés: Budapest : Hellas Rt., 1928-1931

Magyar Mozi és Film / fel.szerk. Vass István.
Megjelenés: Budapest : Vass István, 1928-1938TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ LAPOK
(a megjelenés időrendjében)

Természettudományi Közlöny: havi folyóirat a közérdekű ismeretek terjesztésére / szerk. Szily Kálmán.
Megjelenés: Pest: K. M. Természettudományi Társulat, 1869-1944

Uránia: népszerű tudományos folyóirat: az Uránia M. T. E. közlönye / szerk. Klupathy Jenő
Megjelenés: Budapest : Hornyánszky Viktor, 1900-1924

Varrógép-, Kerékpár- és Automobil Újság / fel.szerk. Sándor Gyula.
Megjelenés: Budapest : 1903-1909

Magyar Automobil-Újság: a Magyar Automobil-Club hivatalos lapja / szerk. Sándor Gyula. Megjelenés: Budapest : Sándor Gyula, 1903-1909

Szabad Egyetem: népszerű természettudományi folyóirat : a Szabad Lyceum hivatalos lapja / fel.szerk. Fejérváry Géza Gyula
Megjelenés: Budapest : Lőbl László, 1924-1926

A Földgömb: a Magyar Földrajzi Társaság folyóirata / fel.szerk. Milleker Rezső.
Megjelenés: Debrecen : Magyar Földrajzi Társaság, 1929-1944
SPORTLAPOK
(a megjelenés időrendjében)

Sportvilág: minden sportot felölelő szaklap / szerk. Balogh Hugó.
Megjelenés: Budapest: Pesti Lloyd, 1893-1914

Herkules: testgyakorlati közlöny / szerk. Porzsolt Jenő
Megjelenés: Budapest : 1884-1917

Nemzeti Sport: a vívással és minden egyéb testedző Sporttal foglalkozó hetilap / Magyar Athletikai Szövetség, Magyar Athletikai Club, Fővárosi Vívó Club, Budapesti Posta- és távirda tisztviselők sportegyesülete ; fel.szerk. Nagy Béla.
Megjelenés: Budapest : Fodor Károly és Tsa., 1903-1907

Nemzeti Sport és az Automobil / Magyar Athletikai Szövetség, Magyar Labdarugók Szövetsége, Magyar Országos Lawn-tennis Szövetség, Budapesti Polo Club, Magyar Athletikai Club, Fővárosi Vívó Club, Ferencvárosi Torna Club, Műegyetemi Athletikai és Football Club, Nemzeti Vívó Club, Vén Fiúk Vívó Clubja, Magyar Automobil Club ; főszerk. Polónyi Dezső
Megjelenés: Budapest : Nemzeti Sport Kiadóvállalat, 1908-1909

Nemzeti Sport, az Automobil, Aviatika / Magyar Automobil Club, Magyar Aviatikai Bizottság ; főszerk. Polónyi Dezső ; fel.szerk. Friedrich Nándor ; szerk. Lindner Ernő.
Megjelenés: Budapest : [Nemzeti Sport Kiadóvállalat], 1910-1911

Sporthírlap: a testedzés minden ágával és a lósporttal foglalkozó újság / főszerk. Speidl Zoltán ; szerk. Kiss Gyula.
Megjelenés: Budapest: Kellner, 1910-1944

Nemzeti Sport: minden sporttal foglalkozó szaklap / fel.szerk. Friedrich Nándor ; szerk. Hámos Nándor.
Megjelenés: Budapest : [Nemzeti Sport Kiadóvállalat], 1911-1944

Vasárnapi Sport: a testedzéssel és a lósporttal foglalkozó újság / fel.szerk. Gyárfás Viktor. Megjelenés: Budapest : "Vasárnapi Sport" Lapkiadó Vállalat, 1913-1917

Sportélet / szerk. Földes Lajos.
Megjelenés: Budapest : Földes Lajos, 1916-1918

Sportképek: a sport minden ágával foglalkozó képes folyóirat / főszerk. Sághy József ; fel.szerk. Unger Alfréd.
Megjelenés: Budapest : "Sportképek" lapkiadóvállalat, 1919-1920

Magyar Hétfő-Sportmelléklet: / fel.szerk. Movik Zsigmond.
Megjelenés: Budapest : Movik Zsigmond, 1929-1938VEGYES TARTALMÚ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPOK
(a megjelenés időrendjében)

Vasárnapi Újság: képes, ismeretterjesztő hetilap / fel.szerk. Pákh Albert.
Megjelenés: Pest: Landerer és Heckenast, 1854-1921

Magyar Figaro
: mulattató képes hetilap / szerk. Satanello.
Megjelenés: Budapest : Vértess József, 1886-1918

Politikai Hetiszemle
: bel- és külpolitikai, közgazdasági, társadalmi, irodalmi, művészeti hetilap és sportközlöny / szerk. Székely Sámuel.
Megjelenés: Budapest: Budapesti Hírlap Ny., 1894-1922

Rejtelmes Világ: spiritualisták lapja/ főszerk. Mikos János.
Megjelenés: Budapest: Déri L. Anna, 1897-1900

Tolnai Világ Lapja: szépirodalmi képes hetilap / fel.szerk. Sass Ignác
Megjelenés: Budapest : Tolnai Simon, 1901-1944

Házi Kincstár
: "Tolnai Világ Lapjá"-nak melléklapja.
Megjelenés: Budapest : Athenaeum Ny., 1902-1913

Képes Hét
: illusztrált heti lap/ [grafikus] Deutsch Ernő.
Megjelenés: Budapest : Seidner Ny., 1911

Az Érdekes Újság
/ szerk. Kabos Ede.
Megjelenés: Budapest: Légrády Testvérek, 1913-1925

A Társaság
/ főszerk. Dobay István.
Megjelenés: Budapest : Divat és Művészet Lapk., 1914-1944

Az Ojság: vicclap
/ szerk. Nagy Imre.
Megjelenés: Budapest : Nagy Imre, 1920-1939

Magyar Nép
: képes hetilap : kisgazdák politikai, gazdasági és szépirodalmi lapja / szerk. Rákosy Gyula.
Megjelenés: Budapest : Rákosy Gyula, 1920-1922

Magyar Falu
: a falu népének szépirodalmi és mezőgazdasági képes lapja / fel.szerk. Biró Imre Boldizsár. Megjelenés: Budapest : Kisgazda Lap- és Könyvkiadóváll., 1920-1939

Vasárnap
: politikai, társadalmi és mezőgazdasági képes hetilap / fel.szerk. ... Schandl Károly.
Megjelenés: Budapest : Meskó Pál, 1920-1944

Magyar Nép: politikai, gazdasági, szépirodalmi képes hetilap / főszerk. Gyallay Domokos ; fel.szerk. Naláczy István.
Megjelenés: Cluj : Minerva ny., 1921-1944

Magyar Asszony: divatlap.
Megjelenés: Budapest : Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, 1921-1936

Magyar Ugar
: szatírikus hetilap / fel.szerk. Drozdy Győző.
Megjelenés: Budapest : Magyar Ugar Kiadóváll. Rt., 1924 -1925

Képes Pesti Hírlap: a „Pesti hírlap” melléklete.
Megjelenés: Budapest : Légrády Testvérek Ny., 1927-1939

Képes Vasárnap: a „Pesti Hírlap” melléklete.
Megjelenés: Budapest : Légrády Testvérek Ny., 1937-1944
A FELDOLGOZÁS SORÁN ÁTTEKINTETT SAJTÓTERMÉKEK LISTÁJA


A

ABC Szalom
A Földgömb
Akasztott Ember
Alkotmány
Általános Szeszipari Közlöny
A Polgár
A Reggel
A Hét
A Sport
A Társaság
A Természet
Az Autó
Az Est
Az Ipar
Az Ojság

B
Borszem Janó
Budapesti Bazár
Budapesti Hétfői Hírek
Budapesti Hírek
Budapesti Hírlap
Budapesti Közlöny
Budapesti Napló
Budapesti Szemle

D
Déli Hírlap

E-É
Érdekes Újság
Ébredés
Élet

F
Fáklya
Föld és Ember
Földgömb
Független Magyarország

G
Gazdasági Lapok
Gazdasági Figyelő
Gazdasági Lapok
Gazdasági Újság
Gazdasági Világ

H
Herkules
Heti Újság
Hétfői Hírlap
Hétfői Lapok
Hétfői Napló
Hétfői Újság
Horogkereszt

I
Ipar és Technika
Ipari Hírek
Iparos Újság

K
Képes Családi Lapok
Képes Folyóirat
Képes Heti Krónika
Képes Krónika
Képes Néplap
Képes Pesti Hírlap
Képes Újság
Képes Világlap
Kis Újság
Közgazdaság
Közgazdasági Értesítő
Közgazdasági és Közlekedési Szemle
Közgazdasági Közvélemény
Közgazdasági Lapok
Közgazdasági Tudósító
Közlekedési Tudósító

M
Ma Este
Magyar Asszony
Magyar Automobil és Repülő Újság
Magyar Család
Magyar Falu
Magyar Figaró
Magyar Gyáripar
Magyar Cigányzenészek Lapja
Magyar Hétfő-Sportmeléklet
Magyar Hirmondó
Magyar Hölgyek Világa
Magyar Ipar
Magyar Kávéházi Alkalmazottak Lapja
Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Magyar Kultúra
Magyar Lapok
Magyar Lapszemle
Magyar Magazin
Magyar Mozi
Magyar Művészet
Magyar Nemzetgazda
Magyar Nép
Magyar Nőegyesületek Lapja
Magyar Pénzügy
Magyar Sport
Magyar Szalon
Magyar Szárnyaskerél
Magyar Vendéglős és Kávésipar
Magyar Ugar
Magyar Zsidó Szemle
Magyarok Vasárnapja
Mindent Tudok
Mozi és Film
Művészet
Művészvilág

N
Nagybirtokosok Lapja
Nemzetgazdasági Szemle
Nemzeti Élet
Nemzeti Sport
Népakarat
Népszava
Néptanítók Lapja
Nők Lapja

NY
Nyugat
8 Órai Újság

O
Ország Világ

P
Pesti Futár
Pesti Hírlap
Pesti Napló
Pesti Újság
Politikai Hetiszemle

R
Reggeli Újság
Rejtelmes Világ

S
Soproni Hírlap
Soproni Napló
Sörfőzők Lapja
Sörfőzők és Komlótermelők Lapja
Sportélet
Sporthiradó
Sporthirlap
Sportképek
Sportkritika
Sportprogram
Sporttudósító
Sportujság
Sportvilág

SZ
Szabad Egyetem
Szabad Szó
Szeszipari Közlöny
Színházi Élet

T
Táncmesterek Közlönye
Technológiai Szemle
Természettudományi Közlöny
Toll
Tolnai Világlapja

U-Ú
Új Divat
Új Élet
Új Idők
Új Lap
Új Nemzedék
Uránia

V
Vasárnap
Vasárnapi Élet
Vasárnapi Sport
Vasárnapi Újság
Vasúti és Hajózási Hetilap
Vasúti és Közlekedési Közlöny
Vasúti Lapok
Világ
Vörös UjságA forrásjegyzék folyamatosan bővül.

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosainak a munkánk  során nyújtott segítséget.

A huszadikszazad.hu szerkesztősége

 

 

DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
 
Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
Blog
Horthy és Kádár Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
Bűnösök vagyunk mi… …akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...
F�rum
Nincs k�p
Nády Árpád
2018.03.26 - 21:46
Nincs k�p
tanerobacsi
2017.07.18 - 14:17
Nincs k�p
fülöp56
2017.02.24 - 10:38
Nincs k�p
Kiss Zoltán
2017.02.18 - 00:11
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
agraros1
2017.01.29 - 11:48
Nincs k�p
lacimadár
2016.06.15 - 23:04
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98