Dtum
Login with Facebookk
Kincskeres

Vasut Európából Amerikába

Alig, hogy az oroszok nagy erőfeszítéssel biztosították a szibériai vasutnak egészen Vladivosztokig való kiépítését, máris újabb és még nagyobb szabású tervekkel állanak elő.

Oroszország beavatkozása Khina belső ügyeibe a most lebonyolódott boxermozgalom alkalmával, csak arra való volt, hogy rátehesse a kezét Mandsuországra, a melyre okvetlenül szüksége van, ha a keletázsiai vizeken vezető szerepet akar játszani.

Vladivosztok kikötője ugyanis télen befagy s így járnak a többi keletszibériai kikötők is, egyik rövidebb, másik hosszabb időre, minélfogva szükség volt tehát előszőr is egy jó, délebbre fekvő kikötőre. Ilyen Port-Arthur. Ezt megszerezte, békés úton, de a békét csak a tőle való félelem tartotta fenn.

A kelet-ázsiai kikötőknek a már elkészült szibériai vasuttal való összeköttetése végett szükséges volt, hogy az oroszok Mandsuország területén át nyugodtan építhessék a vasutat. E miatt avatkozott bele olyan nagy erővel a boxermozgalomba s a *pacificatio* ürügye alatt beleült a khinai császár egyik szép tartományába, Mandsuországba s alig hiszem, hogy onnan valaha ki lehessen mozdítani!

A szibériai vasut Szent-Pétervártól Vladivosztokba biztosítva tehát. De ismét újabb terv merült fel, a melyről térképünk azonnal felvilágosít. Irkutzkból a Bajkál-tó éjszaknyugati partján, aztán Jakuczkon keresztűl a Behring-szoroshoz akarnak vasutat vezetni, hogy onnan Amerikával nyerjenek összeköttetést.

Ha ez sikerűl, akkor vasuton lehet majd New-Yorkba utazni. bizonyára nagy örömére azoknak, a kik szeretnék a csodás Ujvilágot látni, de nem mernek tengerre szállni. Lobel, alaskai utazó, franczia ember, vetette ugyan fel állítólag ezt a tervet, de régibb az már; azonban oly merész, hogy megvalósulásáról a közel jövőben még álmodni sem mertek.

Mióta azonban a Vladivosztokba vezető vasuttal ennyire sikerűlt jutni, a terv népszerűbb lett s kivihetősége nem látszik oly kétségesnek.

Tekintsük azonban végig a vonalon. A mint a vasut elhagyja a Bajkál-tó völgyét, a hol szintén nagy nehézségekkel kell küzdenie, azonnal a Lena völgye felé kell hogy siessen, mert ez lesz a legkényelmesebb útja éjszakkelet felé. Hatalmas vízválasztót kell ugyan megmásznia eközben, de ez utóvégre nem kivihetlen.

A Lena völgyében Jakuczk városkát fogja érinteni a vasut s bizonyára nagyban hozzá fog járulni, hogy ennek a városnak híres nagy prémvásárjai fogalmát előmozdítsa. A jakutok nem fog nagy gondot okozni. Különben a területet legnagyobb része még ezen a vidéken erdőség.

Körülbelűl Jakuczknál a vasút el is fogja hagyni a Lena völgyét s még inkább éjszak-keletnek tart, mert arra itt van a Földnek leghidegebb helye! Verhojanszk városka meteorológiai állomásának feljegyzései szerint ennek a helynek januáriusi közepes hömérséklete - 52 celsiusfok!! Ez csak a közepes hőmérséklet januárban, a legnagyobb hidegek 68 celsiusfokkal is lemennek a zérus alá. Irtózatos hideg ez.

A higany a hőmérőkben már régen megfagyott, a szabadban való tartózkodás csak a legnagyobb óvatosság mellett lehetséges, a vas éget, mintha tüzes volna s ott hagyja a bőrét, a ki hozzá ér. Juliusban ugyan magasra fölemelkedik aránylag a hőmérő, de azért az évi közepes hőmérséklet 14 fokkal marad a zérus alatt.

A Föld állandóan meg van fagyva, csak a felszinen olvad meg nyáron rövid időre. Ilyenkor aztán rémületes sártenger borítja az egész vidéket. Az olvadó hó levét a fagyott föld nem issza be, a párolgás alig valami s igy minden víznek a felszinen kell lefolynia. Sárrá lesz ott minden s csuszik, olvad az egész földfelszin. Miképpen fognak itt töltéseket építeni? Milyen lesz a vasut vizlecsapolása?

Előre meg sem mondható nehézségekbe fog ütközni minden földmunka. A mély alagutak belsejében szivárgó vizek gőzfelhőbe fogják borítani az alagutak száját, a töltések folytonos csuszamlásnak lesznek kitéve, a sinek illesztő hézagai, miután itt az évi közepes hőmérséklet-ingadozás 67 fokot tesz ki (nálunk csak 20 fokot), óriási nagyok lesznek s télen valószinűleg különös intézkedést kell tenni, hogy a roppant hidegekben erősen összehuzódott sinek miatt újjnyi szélesre megnyílt hézagokon a vonat kerekei össze ne törjenek.

Fogalmunk sincs róla, hogy a Földnek ezen a leghidegebb helyén mikép sikerül majd vasutat építeni.

Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98