Dtum
Login with Facebookk
Kincskeres

A boszniai vasút megnyitása

Előkelő társaság gyülekezett július 12-ikén délben a budapesti keleti pályaudvaron. Kállay Béni közös pénzügyminiszter Horovitz Ede lovag osztályfőnökkel, Szalay László miniszteri tanácsossal, Thallóczy Lajos udvari tanácsossal, Kalmann József épitészeti főtanácsossal, dr. Kuh Pál kormánytitkárral; Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter Barvits Albin miniszteri tanácsossal, Ehrenhőfer miniszteri osztálytanácsossal, dr. Hollán Sándor miniszteri titkárral.

Cseh Ervin, horvát-szlavon-dalmát miniszter; Call báró, osztrák kereskedelmi miniszter két osztálytanácsossal és két titkárral, továbbá Dedovich György és Papp Géza, országgyűlési képviselők, Jansekovich Miksa, a bosnyák-herczegovinai országos bank kormányzója, két bécsi ujságiró, és a budapesti sajtó részéről: Feszl Géza, dr. Fridrich Tivadar, Pekár Gyula, dr. Radó Sámuel, Rákosi Viktor, Szatmári Mór, Szokolay Kornél.

A társaság Kállay Béni közös pénzügyminiszter és Wittek H. osztrák vasúti miniszter meghivása folytán Bosnyákországon át Herczegovinában és Dalmácziába utazott a gabelazelenikai vasut megnyitására. Ez az új pálya egész évben véve 207 kilométer hosszú, a miből 132 kilométer bosnyák (herczegovinai), 75 km. osztrák (dalmácziai) területre esik.

A vonal a bosnyák-herczegovinai államvasutak Gabela állomásából indúlva ki, jórészt a herczegovinai-dalmát határ mentén halad Zelenkáig a Bocche di Cattaróban. Egyik elágazása Hum állomástól Trebinjébe, a másik Uszkoplje állomásról Gravozába (Raguzába) vezet.

Ez az utóbbi elágazás adja meg az új vasút jelentőségét Magyarország szorosabban vett érdeke szempontjából, mert Bosnyákországon és Herczegovinában át új összeköttetést létesit Budapest és az Adriai-tenger között. Nyugat-Európából ma már vasúton mehetünk Raguzába, a dalmát tengerpartnak erre az épen olyan érdekes, mint elragadóan szép pontjára.

Budapestről Bosnyák-Bródnak, Szarajevónak, Mosztárnak haladva, az 1010 kilométer hosszú útat délután egy órától másnap esti fél tizenegy óráig harminczegy óra alatt teszszük meg. Miután Raguza, mint klimatikus tartózkodó hely, nagy jövőre számithat, föltehető, hogy a budapest-szarajevó-raguzai vasut lényegesen emelni fogja fővárosunk idegen-forgalmát. Azonfelül Raguza pompás kikötője (Gravoza) hivatással bir arra, hogy majdan jelentékeny szerepet játszék a Levante felé irányúló tengeri kereskedelemben.

A vonal kiépitését különben a közös hadügyminiszter kivánta katonai érdekből. Az új vasútnak úgy herczegovinai, mint dalmát vonalait a bosnyák-herczegovinai államvasútak kezelik, a melyeknek hálózata immáron 840 km. hosszú. Az egész hálózat keskenyvágányú, 76 centiméter sinközzel.

A mint vonatunk a sötét éjszakában átrobogott a Magyarország (Horvátország) és Bosnyákország között határt képező Száva vasúti hídján, kiváncsian tekintettek ki a kupék ablakain a társaságnak azok a tagjai, a kik rájuk nézve ismeretlen világ felé közeledtek. És meglepetve gyönyörködtek az eléjük táruló látványban. Mintha az ezeregy-éjszaka meséiből kelne ki, úgy áll ott kisértetiesen fényes világitásban a bosnyák-bródi pályaudvar.

Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter és kisérete is itten elbúcsúzott Kállay Béni közös pénzügyminisztertől és az országos kormány tagjaitól. Hegedűs, ki a szakminiszter hozzáértő szemével tanúlmányozta az új vasútat és a keleti világ e részének állaptait, benyomásairól érdekes beszéddel számolt be, a melyet Uszkopljén a búcsúzás pillanatában magyar nyelven mondott el.

Azon kezdte, hogy magyar ember, Andrássy volt az, a ki Bosznia megszállásának eszméjét megvalósította és magyar ember, Kállay Béni áll most is Bosznia közigazgatásának élén. Bosznia kornányzatáról csak az elismerés és a bámulat hangján lehet beszélni. Ebben a körben fölösleges Kállay működését dicsérni. Egy dolog azonban bizonyos: a miniszter megtalálta a helyes utat, közigazgatási politikájának alapelvei helyesek és beváltak. Ezekkel az elvekkel oly nagy sikert ért el, hogy bizalommal és előitélet nélkűl kell őt támogatni. (1901.julius, Gazdaság)A mint e vasút kiépitése bizonyitja, a közös pénzügyminiszter bizonyos lehet a két kormány támogatásáról és ezentúl is mindig számithat rájuk, különösen Magyarország bizalommal teljes támogatására, mert Magyarországon mindenki meg van győződve arról, hogy mind az, a mi előmozdítja Bosznia jóllétét, a monarchia nagyhatalmi érdekeinek is megfelel; a mi pedig javára válik a monarchiának, Magyarországnak is érdekében áll.


Beszédét azzal fejezte be, hogy mindazt kivánja Bosznia és Herczegovina lakosainak, a mit Kállay kiván nekik, a ki fáradhatatlanul javukra törekszik és egész élete munkáját nekik szentelte. Azt kivánja továbbá, hogy Kállay miniszter még soká folytathassa sikeres tevékenységét. Cseh Ervin horvát-szlavon-dalmát miniszter nyomban elmondotta Hegedűs beszédét bosnyákúl, mire a lelkesedés valóságos riadalma tört ki. Zsiviótól és éljentől visszhangzottak Herczegovina sziklái, s a zsivió is, az éljen is magyar embereknek szólott.

Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98