Dtum
Login with Facebookk
1906 | Szeptember

A világ legnagyobb hajója

A tengeri kereskedés oly fontos tényezője a népek jólétének, hogy manapság minden nemzet a legnagyobb erőfeszítéssel arra törekszik, hogy abból minél nagyobb részt hóditson el magának; voltakép a világot másfél évig feszültségben tartott japán-orosz véres háború is a körül forgott.

Sőt vannak országok s ezek közt hazánk, melyek földrajzi fekvésük és ethnographiai viszonyaik folytán azon veszedelemben forognak, hogy szabad tengeri kereskedés nélkül idők multával állami függetlenségüket is elveszítenék.

Igen természetes tehát, hogy a hajók lévén a tengeri kereskedésnek hordozói, a hajóépitészetet általános érdeklődés kiséri. Ezen a téren egy századon át Anglia vitte a vezérszerepet, sőt az utasoknak és kivándorlóknak szállításában úgyszólván monopóliuma volt.

Azonban az utolsó harmincz év, t. i. a birodalom megállapítása óta, a németek oly nagy tudással és lankadást nem ismerő erélylyel vették kezükbe egyéb iparágak közt a hajóépitést is és másfél évtized óta annyira vitték hajóik tökéletesbítését, hogy az utasok és kivándorlók szállítását Amerikába s egyéb világrészekbe, legalább az európai kontinensről, már nagyobbrészt német hajók közvetítették.

A Deutschland atlanti gőzössel már utólérték a legelső angol gőzösöket, sőt a legutóbb épült Kaiser Wilhelm II. gyorsaságban már túl is tett azokon s általában a szakembereknek az volt a véleményük, hogy e hajóval elérték úgy nagyságban, mint gyorsaság tekintetében a legvégső határt.

Nem csoda tehát, ha százados felsőségüket e téren féltvén, felocsudtak végre az angolok s a Cunard Line társaság, Anglia e legrégibb, nálunk is jól ismeretes tengeri gőzhajózási vállalat, hogy háttérbe szorítását megakadályozza, fölvette a harczot és megrendelte a közelebb vízrebocsátott Lusitániát.

Ez a korszakalkotó gőzhajóóriás sikeresen szállt le e napokban csuzdájáról a Clyde torkolatában a tenger vizébe, kisérve a világ minden tengeralattjáró népének élénk érdeklődésétől, és rengeteg méreteinél, valamint súlyánál fogva vízrebocsátásának művelete ugyancsak próbára tette az angol tengerészeti mérnökök ügyességét.

A tengeri óriás hoszsza 785 láb, tehát 78 ½ lábbal haladja túl a Kaiser Wilhelm II., e leghatalmasabb eddig épült óczeánjáró gőzösét. Szélessége 88, teknőjének mélysége 60 és fél láb. Tartalma 32,000 tonna, vízkiszorítása pedig 33 láb merülésnél, tehát közepes rakománynál 38,000 tonna.

Úgy szélessége a Lusitániának, mint belső mélysége nagyobb minden más hajóénál, minélfogva egy födélzettel többel, tudniillik nyolczczal lehetett a hajót ellátni az utasok nagyobb kényelmére, a nélkül, hogy ez az úszó város állóságából veszítene. 33 lábnál mélyebbre azonban, tekintettel a kiindulási és érkezési kikötők mélységeire, nem fogják megrakhatni. Legérdekesebb tulajdonsága: óránként való sebessége, mely 25 csomót (46 ź kilométerter) tesz ki, tehát két csomóval gyorsabb a Kaiser Wilhelm II. sebességénél.

E szerint a Lusitánia 1100 kilométernyi utat fog naponkint megtehetni. A hajóóriási e rendkívüli sebessége, tekintve nagy szélességét, csak úgy volt elérhető, hogy teknője vonalai meghatározását hosszas modellkisérletek előzték meg és azzal, hogy sikerült 66-68,000 lóerejű hajtógépeket hozzá tervezni.

Ha ezt a rendkívüli, eddig még soha el nem ért hajtóerőt a rendes gépekkel akarták volna előállítani, akkor oly nagyméretű tengelyeket s egyéb alkotórészeket kellett volna önteni, a melyek gyártása alig leküzdhető nehézségekkel járt volna; ha pedig kettő helyett három gépet alkalmaznának, tengelyeik alkalmas elhelyezése okozna nehézségeket.

De mindkét esetbe ily óriási méretű dugattyús gépek okvetlenül a hajó nagy rezgését okoznák, a mi pedig ily legelsőrangú utasszállító hajónál mindenkép elkerülendő volt. Ezek voltak az okok, melyeknél fogva turbinás gépek alkalmazására történt a döntés; valóban merész gondolat, ha meggondoljuk, hogy Parson csak hét évvel ezelőtt tette első kisérletét turbinák alkalmazására egy kicsi 250 tonnás járóműnél, melyet a kormány adott rendelkezésére.

A turbinákhoz 25 kazán 192 tüzelőhelylyel szolgáltatja az óránként szükséges 435 tonna gőzt, mihez szintén óránként 50 tonna kőszén szükségeltetik, tehát 1200 tonna 24 óra alatt. Annálfogva ne csodálkozzunk, hogy a gépek és kazánok kiszolgálásához 400 ember szükséges. Négy kémény vezeti el a füstöt.

Az alkalmazott szögecsek száma négy millió, melyek egymagukban 50,000 kilogramm súlylyal birnak. A hajónak kettős feneke van öt láb távolsági közzel. Csöndes vizben a hajó 30 csomót haladhatna, de az elért 66-68,000 lóerő mellett 25 csomó középsebességre számítani lehet az Atlanti-oczeán háborgós vizeiben is.

Az annak idejében oly nagyhirű Great Eastern 80 lábbal volt rövidebb, öt lábbal keskenyebb és három lábbal kevesebbet merült. Nagy lépés, sőt ugrás volt ez a hajó annak idejében. Ha be nem vált, nem annyira technikai fogyatkozása, hanem az volt a főoka, hogy azon időben nem létezett még oly hosszú dokk, melyben fenekének tisztítását vagy javítását eszközölhették volna. Kénytelenek voltak tehát szertelen költségen óriási rostélyzatot lerakni és a hajót azon oldalt fektetni.

A Lusitánia, ha nem is mindenkorra, de mindenesetre sok időre az utolsó szó az Atlanti hajóépitészet terén, mert mindaddig, a mig nagyobb dolgokat az eddigieknél nem fognak építeni, nem lehet hosszabb hajókat a forgalomra használni.

A keresztanyai tisztségre Lady Inverclyde volt felkérve, a Cunard Line társaság nemrég elhunyt, nálunk is jó emlékezetben állott elnökének, Lord Inverclydenek özvegye. A világ minden részéből számtalan üdvözlő sürgöny érkezett a hajó szerencsés vizrebocsátásának hirére úgy a Cunard Line társasághoz, mint a John Brown és társa hajóépitő czéghez.

Reményi Antal

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Lusitania előrésze A Lusitania hátsó része A Lusitania hajó a vízrebocsátás előtt
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Az elektromos világitás rentabilitása a gazdaságban Az elektromos világitás rentabilitása a gazdaságban
A modern társadalmi törekvéseknek egyik legfontosabbja az, amely...
A németek győztek a magyar-német rendőrtiszti vívóversenyen A németek győztek a magyar-német rendőrtiszti vívóversenyen
Szombaton este Műegyetem oszlopcsarnokában rendelték a magyar német...
Elhunyt Las-Torres Béla Elhunyt Las-Torres Béla
Hatalmas ökölcsapásokkal sujtott le a sors kezet a magyar sportra és...
Jövőre nem lesz 60 éven felüli pénzintézeti és vállalati vezető Jövőre nem lesz 60 éven felüli pénzintézeti és vállalati...
Ismeretes, hogy közel két évvel ezelőtt kormányrendelet jelent meg,...
Megállapodások a béketárgyaláson Megállapodások a béketárgyaláson
A bresztlitovszki béketárgyaláson elintézték azoknak a kérdéseknek...
Magyarország 1927. évi úszóbajnokságai Magyarország 1927. évi úszóbajnokságai
Botrányos stafétával végződött a úszószövetség kétnapos bajnoki...
Egymilliópengős állami támogatással fuzionáltatják a Hangyát és a MÁV fogyasztási szövetkezetét? Egymilliópengős állami támogatással fuzionáltatják a Hangyát és a MÁV...
Az Államvasútak fogyasztási szövetkezete hónapok óta zavarokkal küzd...
Walko és Tardieu genfi tárgyalásainak nagy szenzációja Walko és Tardieu genfi tárgyalásainak nagy szenzációja
Walko külügyminiszternek genfi tartózkodása alatt többizben volt...
Chamberlain beszédének hatása Chamberlain beszédének hatása
Az angol gyarmatügyi miniszternek kegyetlenséget hirdető beszéde az...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98