Dtum
Login with Facebookk
1912 | Január

„Paolo és Francesca” - A magyar királyi operaház újdonsága január 13-án

Két Ábrányi Emil: apa és fia. költő és zeneszerző neve áll a Királyi Opera legújabb szinlapjain, a Dante „Isteni szinjátékában” halhatatlanná tett szerelmespár neve alatt. Tiszteletreméltó, nagyszabású műben egyesítették fényes tehetségűket; örömmel jelentjük, hogy a mult szombati bemutató előadás ritka szép közönsége előtt új, háromfelvonásos operájuk őszinte sikert aratott.


Az új opera szövege irodalmi színvonalon álló dráma, mindig érdekes, olvasva is szép előadása költői mű; hogy szerzője eredetileg lirai költő: az kész szerencse, mert a szöveget is lirai részletei teszik a megzenésítésre mindenekfölött alkalmassá.


Rövid kivonata:
I. felvonás: Ravenna fejedelme várja Rimini herczegét, hogy hozzá adja nőül hugát Francescát - államérdekből, egy régi békekötés alapján. A herczeg, Giancotto (az eredeti krónikában: Gionciotto), jön is öcscsével Paoloval - míg az esküvő benn a templomban tart, a künnmaradt púpos, biczegő herczeg lázongásából tudjuk meg, hogy voltaképen ő az anyakönyvezett férj, de szerepcserére kényszerítette daliás öcscsét, mert attól félt, hogy ő hozzá a szépséges Francesca nem jött volna nőül.


II. felvonás: Riminiben kesereg az igy megcsalt ifjú nő; Paolo bocsánatért eseng... Francesca már ekkor szereti Paolót, kezét nyújtja - meglepi őket a gyanakvó férj. Majd vendégsereg jön, az uralkodó herczeg Giacotto először pásztori színjátékot adat elő, utána pedig; czélzatosan, Lancelot és Ginevra házasságtörő szerelmének történetét (a melyet Danténél a fiatal szerelmesek együtt olvasnak).

 

Mikor a boldogtalan házaspár egyedül marad: a nyomorék herczeg előbb esedez szerelemért, majd bőszülten követel - szerencsére Paolo ott terem és megmenti a vergődő asszony-leányt az utált öleléstől. Vesztére: bátyja a hatalmas, száműzi őt.


III. felvonás: Ugyanaznap este, az utczákon farsangi sokadalom, a herczeget is kifigurázzák. A holdas éjben a számkivetésbe készülő Paolo utolsó - s igazában : első - boldog légyottot kap Francescától. Rajtuk üt a férj, orvul leszúrja öcscsét, kinek tőrével Francesca magát öli meg.


Látnivaló, milyen változatos hangulat-skálája van e színdarabnak: a bekezdő viharos éj után a nép ünnepi hangulata, az egymásra lelt ifjak boldogsága, a ravasz púpos ördögi öröme; a megcsalt nő keserve, az ifjú esdeklése, a nő éreztetett gyöngédsége a férj szilaj féltékenysége - a testvérek összeütközése; a farsangi bohóczok kicsapongó jókedve, két gúnydaluk, majd a szerelmes, vérzőszívű pár bucsúja, fájó boldogsága.


A zeneköltő pedig föllelkesült mindezen; becsvágya is sarkallta: mutassa meg, hogy ő mindent meg tud csinálni. Ifjabb Ábrányi Emil gazdag tapasztalatokat szerzett a kölni és hannoveri operánál, most a Magyar Királyi Opera karmestere és pedig jeles karmester; boldog családi élete, szerencsés vagyoni helyzete megengedik, hogy apai (sőt nagyapai) és anyai örökségének: nagy tehetségének éljen.

 

Sokat vártunk tőle, sokat kaptunk is. Zenéje mindig elragad abba a hangulatba, melyet a színpadi jelenet ránk kényszerít:  öntudatos művészre vall. Ünnepélyes vagy epedő, bohókás vagy fennen szárnyaló, a mint a szöveg kivánja.

 

A III. felvonás pásztorjátékának zenéje e nemben ideális tökéletességű - bizonyosak vagyunk benne, hogy a közönség (nyílt színen) azért nem tapsolta meg, mert a gyönyörűségtől elfelejtette, hogy ez az édes, idilli szépség hálát érdemel.

 

A mit a megírás technikájának neveznek: a dologbeli tudás, beleértve a  mindenütt virtuozitásig vitt hangszerelési rafinement-t, - Ábrányinak „a kis ujjában van”, zenekara. Mindig gazdag és ékesen s előkelően szól, míg a bohóczok operett-alakját igazi operett-zenével önti le; dallamait ki is tudja kerekíteni, végtelenné is tudja nyujtani; vagyis „megkomponálni” úgy tud; mint a ma élő zeneszerző hírességek legtöbbje. - aAmint mondtuk; nem hiába vártunk tőle sokat; kaptunk is tőle sokat.

 

De: csak sokat - nem mindent, s épen nem a legfőbbet, a legkülönb adományt: az eredetiséget. Dallamai akármilyen kerek, szerves egészet képeznek is: részleteikben sokszor igen elevenen emlékeztetnek.

 

„A Nibelung gyűrűje.” „Pillangó k. a.” vagy Bach és mások részleteire; vezérmotivumokkal dolgozik ugyan, de egy bizonyos stílusa nincs; sokszor u. n. „zárt számot”, az utolsó hangig befejezett áriát ad a zenekarnak ott is, a hol ez bénító és a régi olasz opera rhythmikus kiséretfiguráit alkalmazza, holott az ellenkező stilusú „Tristan....”merész összhangátömléseit szereti utánozni.

 

- A „Paolo és Francesca” előadásáról csakis dicsérettel szólhatunk. Első helyen a nyomorék Giancotto személyesitőjét kell kiemelnünk: Rózsa S. Lajos nagyot nőtt szemünkben, jellemző és mégis mértéktartó, decens játéka nagy haladást jelent. A czímszerepeket hévvel és szépen énekelték dr. Székelyhidy és M. Medek Anna, valóban illúziót keltettek. A mellékszerepekben Várady Sándor (Ravenna fejedelme). Kertész és Hegedűs (bohóczok), Ambrusné (udvarhölgy) igen szépen helyt álltak.

 

Különös érdemeket szereztek azonban Kéméndy Jenő és Vidor Dezső a színpadi képek megalkotásával: az első (az ismert festőművész) főleg a II. felv. dísztermét, függönyét, kis színpadának képeit s általában a gyönyörű jelmezeket alkotta meg színes, tüzes fantáziával.

 

Vidor rendező pedig úgy az elbűvölő szép pásztorjáték, mint az életteljes farsangi tömeg s általában a csoportképek rendezésével nyújtott élvezetes látványt. A karnagyi emelvényen maga a zeneszerző ült. Őszintén kivánunk a sok szépséggel ékes új operának tartós sikert itthon és - külföldön.
K.I.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Paolo és Francesca szerzői és szereplői balról jobbra: Ambrusné, id. Ábrányi Emil, Medek Anna, ifj. Ábrányi Emil, Székelyhidy, előttük ül Rózsa II . felvonás: Giancotto (Rózsa )  - Vigyázz öcsém! Pietro (Várady) :" Francesca hugom! Itt a párod!" Paolo  (Székelyhidy) : "Hagyj meghalnom a lábaidnál!" III. felvonás , Francesca : "Követlek Paolo!"
Cikk-ajánló
Képek a kelet-ázsiai harcztérről Képek a kelet-ázsiai harcztérről
A világtörténelemben alig van példa oly nagy csatavesztésre, mint a...
Könyv a  szocializmusról Könyv a szocializmusról
A szoczializmus a társadalom mélyeiben ott forrong az új világnézet...
Ignotus: Reinhardt Ignotus: Reinhardt
Ahogy Stockholmban most Reinhardtot ünneplik, az esték elevednek meg,...
Rövidek Rövidek
Az orosz mérnökök hazaárulási pörének szombat esti főtárgyalásán...
Az osztrák helyzet Az osztrák helyzet
Az osztrák Reichsrath több mint három évi szünetelés után e hét...
A zeneévad küszöbén A zeneévad küszöbén
Az 1920-21-ik zeneidény szép, a körülményekhez képest gazdag ígéret....
Volt-e élet az őskorszakban? Volt-e élet az őskorszakban?
A Föld történetének legrégibb korszaka, amelyben már a fizikai...
Leleplezések Leleplezések
A titok földerítését a Matin czímü párisi lap kezdette meg, a mely...
Dobé visszavonta a főtárgyaláson tett beismerő vallomását Dobé visszavonta a főtárgyaláson tett beismerő vallomását
A mai tárgyalás Landau Ernő orvostanhallgató kihallgatásával...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98