Dtum
Login with Facebookk
1905 | Január

Borst Mária új könyvéről

(Marie Borst: L’éducabilité et la fidélité du témoignage. Recheches expérimentales. Genéve, Kündig, 1904.)

 

Borst Mária kisasszony érdekes kisérleteket végzett a genfi egyetem psychológiai labotaroriumában a tanúskodás és egyáltalán az emlékezés hűségére vonatkozólag. Tudnunk kell ugyanis, hogy az újabb vizsgálatok meggyőzőleg kimutatták, hogy a tanúskodást a legtöbb esetben nem lehet szó szerint készpénznek venni.

A tények objectiv adatai mellett nagy szerepet játszik az illető egyén emlékező tehetségének bizonyos kimustráló, selectiv munkája, melynek figyelme csak bizonyos adatokhoz tapad s csak azokat őrzi meg, sőt ez irányban tovább is alakithatja.

Ezt s ennek vizsgálatát értik manapság a tanúskodás psychológiája alatt. Mindenesetre nagyon érdekes úgy a paedagogiai, mint a törvényszéki psychológia szempontjából.

Az ez irányú vizsgálatokra a példát Binet, a híres franczia psychológus adta, a ki főleg a rendes körűlmények közt végbemenő sok érdekes suggestio-folyamat vizsgálódásaival foglalkozott s igy jött rá, hogy a tanuvallomások is minduntalan suggestiók hatása alatt állhatnak, így az illető birók külső megjenése,nézése, kérdezés módja, de a többi környezet is nagy fokban sugalmazó hatással lehet az illető vallomást tevő tanúra.

Németországban Stern figyelmeztet erre. Utánuk indult Borst kisasszony, mikor a genfi egyetem psychológiai laboratoriumában kisérlet tárgyává tette, vajjon a gyakorlat javija-e a tanuskodás minőségét.

Kisérletei abból állottak, hogy bizonyos ideig, például egy perczig az illetőnek valami a mindennapi életből vett képet mutattak, azután bizonyos idő múltával leiratták vele a képen ábrázolt jelenetet, ez volt az írásbeli kisérlet.

Azután kikérdezték s ez volt a szóbeli kisérlet. Így mindjárt kétféle tanúskodást figyelhetett meg.

Az első, az írásbeli, inkább önkéntes jellegű volt, míg a másikat még a kérdések sugalmazták. 12-12 egyént vizsgált meg így mindkét nemből, összesen tehát 24-et hat hét alatt, mindegyikkel öt efféle kisérletet végzevén.

Összevetve ezután a kisérleteket, bizonyos érdekes adatokat kapott a tanuskodás terjedelmére, hűségére, biztosságára, az esküre való hajlandóságra s az eskü hűségére nézve. Így példáúl mindjárt igen érdekes az az általános eredmény, a mi sokakat meglephet, de azt a psychológust, a ki a tanúskodás psychológiájával csak kissé is foglalkozott, bizonyára nem fogja meglepni, hogy a teljesen hű tanúskodás valódi kivétel.


Minden tanú ugyanis emlékezete hézagait képzelete játékával tetszése szerint tölti ki. Hova lesz itt már most a hűség! Ép ezért legalább 10%-ja az önkéntes tanúvallomásoknak hibás.

A kérdésekkel sugalmazott vallomások hosszabbak, részletesebbek, de – s ez a fontos- kevésbbé hűek. Épp a törvényszéki psychológia szempontjából tehát igen fontos különbség ez a kétféle tanúvallomás közt, mikor tudniillik az illető maga beszéli el az egész esetet zavartalanul s mikor meg kérdésekkel zavarják, hajszolják, faggatják.

Ime sokan azt gondolnák, ekkor nyernek hívebb tanúvallomást s a kisérleti psychológia azt feleli rá, ép ekkor kevésbbé hűek a vallomások.

Gyakorlás útján a tanúvallomások is javulnak. Általában teljesebbek és hűebbek voltak a nők vallomásai, a mi - nézetünk szerint – a női elmének inkább receptiv s viszont a férfi elmének inkább activ, alkotó, formáló természetében lelné magyarázartát.

Végre, s ez is nagyon érdekes eredmény, azt is megállapitotta, hogy az esküvel tett vallomások tizenketted része hibás. Természetesen teljes jóhiszemüséggel elkövetett hibáknak kell ezt tekintenünk. Ime hová lesz a törvényszéknél oly nagy szerepet játszó esküvel erősitett tanúvallomás hitele!

A kisérleti psychológia épp úgy megingatja ezt,mint a keresztkérdések próbáját, melyről azt hitték, ez ugratja ki az igazságot.

Tanúnál nem nagy a haszna, csak megzavarja a tanút, megzavarja, hibássá teszi a vallomást. A vádlottnál, a bűnösnél természetesen haszonnal jár, mert itt épp az a czél, hogy megzavarják gondolkodását, kizavarják esetleg palástoló, színlelő beszédéből.

Erre a zavarbahozatalra kitűnőek a keresztkérdések, de a tanúvallomásoknál csak rontanak.

Dr. Positivus

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98