Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1910 | Március

Tenyészállatok biztositása

Kevesen fogják tudni, hogy a Generali volt az, amely a jégbiztositást is nálunk honositotta meg, mert az ő első jégbiztositási kötvénye már 1836. május l-én kelt. A Generali volt azután az az intézet, amely legelőször jött arra a meggyőződésre, hogy a jégbiztositást, mint igen veszélyes branchet, az életbiztositástól el kell különiteni és igy az első tiszta jégbiztositó intézetet, a Magyar jég és viszont-biztositó részvény-társaságot 1890-ben alapitotta meg. Ezt a példát azóta több társaság is követte.

A balesetbiztositást is a Generali honositotta meg nálunk, mert egyik leghatalmasabb leány intézetét, az Első osztrák általános baleset ellen biztositó társaságot 1882-ben alapitotta, amely intézet ugyanakkor üzletét Magyarországon is meginditotta. 

A nálunk meg teljesen ismeretlen legujabb brancheokat, a kezességi és óvadékbiztositást, az eltulajdonitás, lopás, hütlen kezelés és sikkasztás elleni biztositásokat ugyancsak a Generalinak egy leányintézete, a Budapesten alakult „Minerva" általános biztositó részvénytársaság épen napjainkban kezdte meghonositani.

A „Minerva'" most azon van, hogy az állatbiztositásnak egyik alkatrészét, a versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztositását is megkezdje. 

Az állatbiztositás eszméje nálunk nem uj, mert az némi multra is visszatekinthet.
Dolgoztak ugyanis nálunk már a bécsi „Taurus" első általános állatbiztositó egyesület, amely 1864-ben alakult és l866-ben csődbe került. A linzi „Prometheus” kölcsönös állatbiztositó intézet 1865-ben kezdte nálunk müködését, de 1870-ben már csődbe került. Az „Apis” osztrák állatbiztositó bank 1865-ben indult meg, de 1872-ben szintén csődbe került. Az Első magyar kölcsönös állatbiztositó társaság 1870-ben alakult és 1872-ben csődöt mondott. A pesti „Orion” általános állatbiztosító egyesület 1874-ben alakult, 1876-ban csődöt volt kénytelen mondani, amely csőd azonban csak 1891-ben ért véget és végre fennáll nálunk 1888. óta a Magyar kölcsönös állatbiztositó társaság mint szövetkezet Budapesten. 

Ez volna röviden a magyar állatbiztositás története és dacára annak, mégis bátran merjük mondani, hogy a Triesti általános biztositó társulat volt az első intézet, amely az állatbiztositást is bevezette hazánkban, mert 1845. november 1-én felvette müködési körébe a szarvasmarha elhullása következtében beállott károk elleni biztositást. Az utasitás, amelyet ezen biztositás felvétele alkalmával ügynökei számára kiadott, 1845. október 1-én kelt és oly tanulságos utmutatásokat tartalmaz, amelyek még ma is dicséretére válnak annak, aki azt megszerkesztette. 

Ezek előrebocsájtása után áttérhetünk cikkünk tulajdonképeni tárgyára.
A „Minerva" általános biztositó társaság az állatbiztositásnak most két alfaját vette fel müködési körébe és pedig oly formán, hogy egyelőre versenylovakat, telivéreket, tenyész és egyéb luxus állatokat elhullás és a szükségessé vált leölés által okozott károk ellen biztosit. Egyelőre ezeket a biztositásokat csak lovakra és szarvasmarhákra terjeszti ki.

Biztositási kötvénye értelmében a társaság biztositást nyujt azon kár ellen, mely a biztositott állatnak betegség, vagy baleset következtében történt természetes kimulása, vagy szükségessé vált leölése által a biztositás tartama alatt keletkezett és beállott. Károk, amelyek a biztositott anyaállatnak vemhessége, vagy ellése következtében történt kimulása folytán állanak be, a biztositásba bele vannak foglalva. Tüz, villámcsapás, robbanás által okozott károkra csak abban az esetben terjed ki a biztositás, ha az illető állatok még ilyen károk ellen máshol nincsenek biztositva. Herélésnek alávetett állatokért kimulás esetén kártéritést a társaság csak akkor fizet, ha a herélés mütéte annak eszközlése előtt a társaságnak bejelentetett és ha a társaság által ezért bekövetelt pótdij lefizettetett. 

A biztositás érvénye a magyar és osztrák monarchia területére terjed ki.
Károk, amelyek biztositott állatoknak e területén kívül való tartózkodása alatt állanak be, valamint általában károk, amelyek biztositott állatoknak vasuton vagy hajón szállitása alatt és a be- és kirakodásnál keletkeznek, csak akkor téritettnek meg, ha a vonatkozó jelentés a társaságnak megtétetett és ha a társaság a biztositásnak a fent megjelölt esetekre való kiterjesztésére irásbelileg késznek nyilatkozott és ha az ezért követelt kisebbmérvü pótdijat a biztositott megfizette. Ezek volnának a főbb mérvek, amelyekre az uj biztositás kiterjed. 
A társaság a biztositást 3 osztályban akarja eszközölni. 

Az 1. osztályba tartozik a lovak biztositása.
Ez osztályban biztosithatók: sikversenylovak, ügetők, csődörök, tenyészkancák, csikók, akadályverseny lovak, vadászlovak, hintó és hátaslovak, és végre katonatiszti lovak. Tizenkét évnél idősebb lovak azonban egyáltalában nem biztosithatók. 

A 2. osztályt képezi a szarvasmarhák biztositása.
Ebben az osztályban biztosithatók: tenyészbikák, tenyésztehenek és tenyészborjak. Nyolc évnél idősebb szarvasmarhák azonban nem fogadtatnak el biztositásra. 

A 3. osztályba foglaltatnak a speciális biztositások.
Ezek pedig a következők: herélés ellen való biztositás, kiállitásra vitt állatok biztositása, továbbá szállitási biztositások: vasuton és hajón, tengeren is szállitott lovak, szarvasmarhák biztositása, végre a start biztositás és a csikó-ellés esetére való biztosítás. 

Minden biztositandó állat képesitett állatorvos által megvizsgálandó, a vizsgálat eredménye az e célra szolgáló nyomtatványon közlendő a társasággal. Az állatorvos költségeit az ajánlattevő tartozik megfizetni. 

Tagadhatatlan, hogy ezen biztositás bevezetésével a „Minerva” nagy risikót vett magára és szeretjük remélni, hogy sikerrel lesz képes ezt a vállalkozást diadalra juttatni. Egy uj eszmét vitt a közgazdasági térre, amely hivatva van egy uj védőeszközt nyujtani a gazda- és állattartó közönségnek.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
"Marha jó biztosítások!" Itatónál
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Marathoni verseny Marathoni verseny
Különös marathoni versenyt rendeztek Amerikában. A különösség abban...
A háboru lelki fegyverei A háboru lelki fegyverei
Talán sohasem akadt a békének annyi apostola mint a legutóbbi...
Csodálotos képeslapok! Csodálotos képeslapok!
Alig van valami, a minek mostanában oly nagy divatja volna, mint a...
Tolsztoj és Rachmanova Tolsztoj és Rachmanova
Hónapokon keresztül egész irodalmi közvélemény alakult ki, amely...
Az Athletic News – Hercog Edéről Az Athletic News – Hercog Edéről
A multé már a stockholmi olympiász, de az ujságiró még nem térhet...
Magánjellegü telefónok az állami hálózatban Magánjellegü telefónok az állami hálózatban
Több alkalommal általam már felvettetett azon eszme, hogy a...
Páratlanul sulyos vád Szálasi ellen Páratlanul sulyos vád Szálasi ellen
A nyilas berkekben tovább dul a harc, a vezérek és testvérek...
Mozgó lépcső Mozgó lépcső
A falvak lakosságának a városokba, különösen pedig a fővárosokba való...
Apponyi beszéde Apponyi beszéde
Beszéde bevezetésében annak magyarázatával foglalkozott, mi birta őt...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98