Dtum
Login with Facebookk
1910 | Március

Tenyészállatok biztositása

Kevesen fogják tudni, hogy a Generali volt az, amely a jégbiztositást is nálunk honositotta meg, mert az ő első jégbiztositási kötvénye már 1836. május l-én kelt. A Generali volt azután az az intézet, amely legelőször jött arra a meggyőződésre, hogy a jégbiztositást, mint igen veszélyes branchet, az életbiztositástól el kell különiteni és igy az első tiszta jégbiztositó intézetet, a Magyar jég és viszont-biztositó részvény-társaságot 1890-ben alapitotta meg. Ezt a példát azóta több társaság is követte.

A balesetbiztositást is a Generali honositotta meg nálunk, mert egyik leghatalmasabb leány intézetét, az Első osztrák általános baleset ellen biztositó társaságot 1882-ben alapitotta, amely intézet ugyanakkor üzletét Magyarországon is meginditotta. 

A nálunk meg teljesen ismeretlen legujabb brancheokat, a kezességi és óvadékbiztositást, az eltulajdonitás, lopás, hütlen kezelés és sikkasztás elleni biztositásokat ugyancsak a Generalinak egy leányintézete, a Budapesten alakult „Minerva" általános biztositó részvénytársaság épen napjainkban kezdte meghonositani.

A „Minerva'" most azon van, hogy az állatbiztositásnak egyik alkatrészét, a versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztositását is megkezdje. 

Az állatbiztositás eszméje nálunk nem uj, mert az némi multra is visszatekinthet.
Dolgoztak ugyanis nálunk már a bécsi „Taurus" első általános állatbiztositó egyesület, amely 1864-ben alakult és l866-ben csődbe került. A linzi „Prometheus” kölcsönös állatbiztositó intézet 1865-ben kezdte nálunk müködését, de 1870-ben már csődbe került. Az „Apis” osztrák állatbiztositó bank 1865-ben indult meg, de 1872-ben szintén csődbe került. Az Első magyar kölcsönös állatbiztositó társaság 1870-ben alakult és 1872-ben csődöt mondott. A pesti „Orion” általános állatbiztosító egyesület 1874-ben alakult, 1876-ban csődöt volt kénytelen mondani, amely csőd azonban csak 1891-ben ért véget és végre fennáll nálunk 1888. óta a Magyar kölcsönös állatbiztositó társaság mint szövetkezet Budapesten. 

Ez volna röviden a magyar állatbiztositás története és dacára annak, mégis bátran merjük mondani, hogy a Triesti általános biztositó társulat volt az első intézet, amely az állatbiztositást is bevezette hazánkban, mert 1845. november 1-én felvette müködési körébe a szarvasmarha elhullása következtében beállott károk elleni biztositást. Az utasitás, amelyet ezen biztositás felvétele alkalmával ügynökei számára kiadott, 1845. október 1-én kelt és oly tanulságos utmutatásokat tartalmaz, amelyek még ma is dicséretére válnak annak, aki azt megszerkesztette. 

Ezek előrebocsájtása után áttérhetünk cikkünk tulajdonképeni tárgyára.
A „Minerva" általános biztositó társaság az állatbiztositásnak most két alfaját vette fel müködési körébe és pedig oly formán, hogy egyelőre versenylovakat, telivéreket, tenyész és egyéb luxus állatokat elhullás és a szükségessé vált leölés által okozott károk ellen biztosit. Egyelőre ezeket a biztositásokat csak lovakra és szarvasmarhákra terjeszti ki.

Biztositási kötvénye értelmében a társaság biztositást nyujt azon kár ellen, mely a biztositott állatnak betegség, vagy baleset következtében történt természetes kimulása, vagy szükségessé vált leölése által a biztositás tartama alatt keletkezett és beállott. Károk, amelyek a biztositott anyaállatnak vemhessége, vagy ellése következtében történt kimulása folytán állanak be, a biztositásba bele vannak foglalva. Tüz, villámcsapás, robbanás által okozott károkra csak abban az esetben terjed ki a biztositás, ha az illető állatok még ilyen károk ellen máshol nincsenek biztositva. Herélésnek alávetett állatokért kimulás esetén kártéritést a társaság csak akkor fizet, ha a herélés mütéte annak eszközlése előtt a társaságnak bejelentetett és ha a társaság által ezért bekövetelt pótdij lefizettetett. 

A biztositás érvénye a magyar és osztrák monarchia területére terjed ki.
Károk, amelyek biztositott állatoknak e területén kívül való tartózkodása alatt állanak be, valamint általában károk, amelyek biztositott állatoknak vasuton vagy hajón szállitása alatt és a be- és kirakodásnál keletkeznek, csak akkor téritettnek meg, ha a vonatkozó jelentés a társaságnak megtétetett és ha a társaság a biztositásnak a fent megjelölt esetekre való kiterjesztésére irásbelileg késznek nyilatkozott és ha az ezért követelt kisebbmérvü pótdijat a biztositott megfizette. Ezek volnának a főbb mérvek, amelyekre az uj biztositás kiterjed. 
A társaság a biztositást 3 osztályban akarja eszközölni. 

Az 1. osztályba tartozik a lovak biztositása.
Ez osztályban biztosithatók: sikversenylovak, ügetők, csődörök, tenyészkancák, csikók, akadályverseny lovak, vadászlovak, hintó és hátaslovak, és végre katonatiszti lovak. Tizenkét évnél idősebb lovak azonban egyáltalában nem biztosithatók. 

A 2. osztályt képezi a szarvasmarhák biztositása.
Ebben az osztályban biztosithatók: tenyészbikák, tenyésztehenek és tenyészborjak. Nyolc évnél idősebb szarvasmarhák azonban nem fogadtatnak el biztositásra. 

A 3. osztályba foglaltatnak a speciális biztositások.
Ezek pedig a következők: herélés ellen való biztositás, kiállitásra vitt állatok biztositása, továbbá szállitási biztositások: vasuton és hajón, tengeren is szállitott lovak, szarvasmarhák biztositása, végre a start biztositás és a csikó-ellés esetére való biztosítás. 

Minden biztositandó állat képesitett állatorvos által megvizsgálandó, a vizsgálat eredménye az e célra szolgáló nyomtatványon közlendő a társasággal. Az állatorvos költségeit az ajánlattevő tartozik megfizetni. 

Tagadhatatlan, hogy ezen biztositás bevezetésével a „Minerva” nagy risikót vett magára és szeretjük remélni, hogy sikerrel lesz képes ezt a vállalkozást diadalra juttatni. Egy uj eszmét vitt a közgazdasági térre, amely hivatva van egy uj védőeszközt nyujtani a gazda- és állattartó közönségnek.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
"Marha jó biztosítások!" Itatónál
Cikk-ajánló
Wolff Károly a nyomorgó középosztály otthonaiba invitálja az idegen vendégeket Wolff Károly a nyomorgó középosztály otthonaiba invitálja az idegen...
Pest vármegye székházának közgyülési termében vasárnap délután 4...
A vihar A vihar
Shakespeare megöregedett. Fiatalon, ahogy csak férfi tud megöregedni....
Ferenc József halála Ferenc József halála
1916. november 21-én meghalt Ferenc József. A hosszú életű uralkodó...
Horthy kormányzó szemleutja Horthy kormányzó szemleutja
Vasárnap reggel hét órakor futott be a kormányzó különvonata a...
A forradalmi törvényszék besugója A forradalmi törvényszék besugója
Lloyd Matild 28 éves magánhivatalnoknő a diktatura idején ifj. Rémi...
A tőzsdeforgalom szabályozása A tőzsdeforgalom szabályozása
A tőzsde reformja a következő hónap elején életbe lép és ezzel a...
Ausztria – Svájc 1:0
A minek létrejöttében jóformán az utolsó percig kételkedtünk, az...
Hatvany Lili darabja a Vígszinházban Hatvany Lili darabja a Vígszinházban
Hatvany Lili darabjának kiindulópontja: - Egy tehetséges, fiatal...
Egy parasztcsalád története Egy parasztcsalád története
Ritkán írok bírálatot. Ezelőtt, mint sok kezdő író, aki írni még alig...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98