" />
Dtum
Login with Facebookk
Páholy
2010|03|01

Neopogány vallás és/vagy politikai szélsőjobboldal

Szerző: Gál Cs. Sándor

Úgy gondolom, párhuzam vonható a 20-as, 30-as évek Németországa és a mai Magyarország között a politikai szélsőjobboldal megerősödése és ennek egyik mozgatórugója, a kereszténység előtti és azon kívüli pogány gyökerekhez való visszanyúlás igénye és gyakorlata szempontjából. A nácizmus természete, cselekedetei és vezető szóvivőinek nyilatkozatai mind azt bizonyítják, hogy egy okkult vallással van dolgunk. A pogány nácik ősi német (germán) isteneket imádtak, az okkultizmus ősrégi és modern formáival egyaránt kacérkodtak; számukra mindez nem csak pillanatnyi szeszély volt, hanem nagyon is komoly szellemi kalandozás.
Aki manapság Magyarországon ősi magyar vallásról, magyarok istenéről, táltosokról, sámánizmusról és ezekhez hasonló „hagyományokról” és „ősi értékekről” beszél, vagy a gyakorlatban is feleleveníti ezek kultuszát, az a tűzzel játszik. Ha az eddigi megállapítások túlzásnak tűnnének, ajánlom figyelmükbe a következő tényeket:
A nácizmus szellemi mozgatórugói
Hitlernél még gyermekkorban elkezdődött az okkult mánia. Mélyen és betegesen megrendítette Wagner Rienzi című operája, mely egy római néptribun fölemelkedéséről és bukásáról szól. Wagner iránti vonzalma egész életén át elkísérte. Egyszer megjegyezte, hogy az opera számára olyan, mint a vallás, és úgy látogatja az operaelőadásokat, mint ahogy más emberek templomba járnak. Ha az opera volt a vallása, akkor Richard Wagner volt a főpapja. Okkult tanulmányokat kezdett és 1909-ben a különc vallási vezető, dr. Jorg Lanz von Leibenfels követője lett. Ez az egykori szerzetes elhagyta katolikus hitét, és új szektát alapított egy romos kastélyban a Duna partján. Itt aztán az okkultizmust, a mágiát és a faji miszticizmust hirdette.
Hitler később elhatározta, hogy politikai célkitűzéseinek jelképévé az ősi horogkereszt szimbólumát választja. A horogkereszt a hindu vallásban a szerencse szimbóluma, a Nap életadó sugarait képviseli, a viking hagyományokban pedig a mennydörgés és háború istenének, Thornak a pörölyét jelképezi (valamint a világ örök körforgását is szimbolizálja).
Az első világháború alatt és közvetlenül utána számos titkos, okkult társaság működött Németországban; részben rózsakeresztes, részben teozófista jellegűek és voltak olyan soviniszta faji kultuszok is, mint a Hammer Union vagy a Wandervogel, melyek a kereszténység előtti nordikus isteneket idealizáltak.
Az okkult csoportok közül a Thule Társaság állt legszorosabb kapcsolatban a náci párttal. A történelem előtti időkben Norvégiától északra állítólag létezett egy nordikus árja kultúra, a társaság innen kapta a nevét. Állításuk szerint a jelenlegi homo sapiens gyökerei is ide vezetnek vissza. A Thule Társaság 1914-ben alakult és hamarosan igen jó társadalmi kapcsolatai voltak. A társaság azt tanította, hogy míg a németek született nemes tulajdonságokkal rendelkeznek, a zsidók – egy korábbi alsóbbrendű faj maradéka – gonoszok.
Politikai mozgalom vagy vallás?
A nemzetiszocializmus – vagy nácizmus – több volt pusztán politikai mozgalomnál: szertartásaival, rítusaival, doktrínáival, istenével és messiásával formális vallás volt. Nemcsak olyan volt, mint egy vallás, nemcsak hasonlított egy vallásra – vallás volt! Azok a kutatók, akik nem veszik figyelembe a nácizmus vallási jellegét, általában nem is tudják teljesen megmagyarázni azt. Bár a holokauszt teljes értékű magyarázatára valószínűleg senki sem képes, annak lényege sokkal világosabbá válik, ha tekintetbe vesszük az azzal kapcsolatos szellemi tényezőket is. A nácizmus és a holokauszt pusztán politikai, történelmi és szociológiai szempontból való vizsgálata több kérdést hagy nyitva, mint amennyit megválaszol.
Ha a náci halálgyárosok „igazán hittek”, és saját tetteikért a felelősséget egy magasabb tekintélyre, akár magára Istenre ruházták, akkor ez választ adhat a holokauszt sok nehéz kérdésére.
A legtöbb kutató elfogadja azt az állítást, hogy Hitler és legfelsőbb körének jó része vallásos volt, bár nem éppen keresztény. Martin Bormann, Hermann Göring és Reinhard Heydrick kivételével a vezető náciknak volt valamiféle vallásos hitük. És ez nem csak propagandafogás volt. Josef Goebbels, a propagandafőnök kezdetben nem tűnt vallásosnak, később mégis hinni kezdett az asztrológiában, és arra a meggyőződésre jutott, hogy Adolf Hitler Jézus Krisztus reinkarnációja. Maga Hitler Pasewalkban 1918. októberében mustárgáz támadás miatti kórházi kezelése során azt állította, hogy hangokat hall, melyek azt mondták neki, hogy „Isten kiválasztotta őt Németország messiásának és ő fogja megmenteni Németországot a nemzetközi zsidóság karmaiból”.
Franz von Stuck - Die Wilde Jagd (a kép a galériában látható)
/Stuck 1889-ben festette a képet, abban az évben, amikor Hitler született. A képet egy Hitlerrel foglalkozó neves történész fia fedezte fel egy müncheni múzeumban, aki azt gondolta, hogy egy eddig ismeretlen Hitler portrét talált. A képen szereplő Wotan (háború, pusztítás istene) feltűnően hasonlít Hitlerre, és az, ahogyan az áldozatait maga után vonszolja, erősen emlékeztet a haláltáborok áldozatainak tömegére./
Vér és föld
A vallás fontos szerepet játszott Heinrich Himmler életében is. Annak megértéséhez, hogy hogyan lett egy jámbor vallásos emberből az SS sátáni rendjének főpapja, tudnunk kell, hogy még az első világháború kitörése előtt belépett a Német Ifjúsági Mozgalom okkult artaman csoportjába.
A mozgalom a „vissza a természethez” elve népies változatát tette magáévá és előszeretettel tartott gyűléseket, előadásokat, vallásos összejöveteleket Szászország és Bajorország vadregényes vidékein. Az artamanok a kereszténység előtti dél-német kultuszoktól átvették a „vér és föld” misztikus filozófiáját, mely szerint a német parasztok szent közösségben élnek a természettel. 1919 körül Himmler elfordult a kereszténységtől és a spiritualizmus azon pogány formája felé fordult, amelyben a nordikus istenek és a rég meghalt germán hősök szellemei nagyon is valóságosak voltak.
Amikor Himmler létrehozta az SS-t, a római katolikus jezsuiták szerzetesrendjének szervezeti felépítését tartotta szem előtt. Ezért nevezték Himmlert beosztottai „fekete jezsuitának”, és ezért szólította őt Hitler „Loyola Ignácomnak”.
Himmler személyes könyvtára kizárólagos vallásos könyvekből állt. Egyszer magánorvosa Dr. Felix Kersten csodálkozva kérdezte Himmlertől, hogy a vallás és a nácizmus nincsenek-e ellentétben egymással. Himmler azt válaszolta, hogy Hitler utasította őt arra, hogy állítsa fel egy olyan nagy német vallás tantételeit, amelyet egész Európában be fognak majd vezetni. A náci vallás ősi germán-pogány elemek, keleti misztika és eltorzított kereszténység keveréke lett volna, amelyben Hitler foglalta volna el Krisztus helyét. Az igazi keresztény egyházra elnyomás és végül teljes kirekesztés várt volna. Ezer évvel később már csak Hitler vallása létezett volna.
Érdekes, hogy korábban az egyház milyen gyorsan szembeszállt az eretnekségekkel, de a náci eretnekséggel szemben csak hallgatott. Pedig ismerték Hitler szándékait! Hitler már a 20-as években szerette magát Krisztushoz hasonlítani és 1934 elején a német gyermekeket már arra tanították az iskolában, hogy ne Istennek, hanem a Führernek adjanak hálát imáikban.
Ez a nácizmus vezetői által megálmodott „New Age” és vallása – mint tudjuk -, nemhogy ezer évig nem állt fenn, de néhány év leforgása alatt a történelem süllyesztőjébe került. Bár onnan, mind a mai napig, egyesek újra megpróbálják kiengedni ezt a szellemet. Közülük sokan nem tudják, hogy valójában mivel játszanak.

Megosztás:

Jelenleg 1 hozzászólás van a cikkhez.
Hozzászólás írásához kérem jelentkezzen be! Amennyiben még nem felhasználónk, regisztráljon az oldalunkon!
Avatar
"Mario"
Tisztelt Gál Cs. Sándor!Engedje meg, hogy rendkívül érdekes írásához hozzáfűzzek néhány ijesztő mai magyar párhuzamot. [b]Ősmagyar körkép[/b] Nemzeti rock, őstörténeti előadások, Magyar Sziget, Trianon-vetítés, magyar karácsony, rovásírás-oktatás, íjászat és baranta - a radikális jobboldali fiatalságnak, ezen kívül táltostalálkozó, táltoskörút, turul, Mágus-hegy, hun-tudat, Nagy Szittya Világtalálkozó, a Föld szívcsakrája, stb., hogy csak néhányat említsek az utóbbi évek terméséből. Revízió, hagyományőrzés, okkult áltudományosság, nacionálkereszténység, rockzene és népi tánc - a nemzeti radikalizmus szélsőségesen romantikus, nacionalista és főként ifjúsági mozgalom, ahol rokonszenves ötletek is keverednek a legvadabb elfogultsággal, intoleranciával és ostobasággal. [i]Pilis-Szívcsakra-Turul-nemzetség-Táltoshívők[/i] A Budapest környéki természetjárók talán nem is sejtik, hogy a Pilisben megszentelt fák között sétálnak. A térség évezredek óta szkíták, régi királyok és szerzetesek, illetve azok szellemeinek lakóhelye - legalábbis az alternatív történelmi iskolák és némely neopogány egyház hívei szerint. Abban a legtöbb egyetért, hogy a Pilis a Kárpát-medence energetikai központja, mi több, élő organizmus. Dobogókő szakralitása régóta foglalkoztat tudóst és amatőrt egyaránt. A Pilis-hegységnek eme turisztikai központját sokan szent helynek tartják, sőt egyesek, mint "a Föld szívcsakráját" emlegetik (részben innen származik a név), illetve erről szóló forrásokra hivatkoznak. (Aki nem tudná: a csakra a - például a jógában is használatos - hindu orvoslás szerint az emberi test energiaközpontjait jelöli.) A táltoshívők beszélnek tizenkét szent szellemről, akiket az Istenanya és az Istenatya által teremtett Madár (a "magyar" szó rokona) hozott létre, és akik a lélekvándorlás útján különböző nagy emberekben öltöttek testet Szent György például Arthur király, majd Attila testében született újjá, még később II. András testében. A rokonságot az is bizonyítja, hogy a kerekasztal lovagjai valójában szarmaták, vagyis szkíták voltak. Jézus Krisztus természetesen szintúgy a turul nemzetség tagja, mint ahogy felesége, Mária Magdaléna is. [i]Hun-Párthus eredet[/i] A hun legenda hívei szerint az időszámítás Krisztus előtt 4040. március 1-jén kezdődik, erre az időpontra tehető ugyanis a hun törzsszövetség megalakulása. Mint kifejtik, a hun törzsek ebben az időben meghatározó szerepet töltöttek be az eurázsiai térségben, olyannyira, hogy maga Jézus - kinek "eredeti neve" Josua volt - a párthus nevű hun törzs leszármazottja volt anyai ágon. A sumer-szkíta rokonság hívői régóta állítják, hogy Mária nem lehetett zsidó (a Megváltó nevelőapjával, Józseffel ellentétben, akinek a leszármazására vonatkozó adatok "bizonytalanok"). [i] Wágner helyett nemzeti rock[/i] Rockegyütteseik (Kárpátia, Romantikus Erőszak, Ismerős Arcok, Egészséges Fejbőr) koncertjei fontosabb találkozóhelyek az unalmas politikai nagygyűléseknél, és az érdeklődő újoncok is itt kapcsolódhatnak be legkönnyebben a mozgalomba. Míg a marginális skinhead zenekarok (Oi-kor, Titkolt Ellenállás) előadásain legfeljebb 30-40, horogkeresztes zászlót lengető, Hitler-pólós őrült csápol, addig a mainstream kultúra peremén egyensúlyozó "nemzetirock"-koncertek igazi tömegrendezvények. Az együttesek egész évben járják az országot és a határon túli magyarlakta területeket - ám fő seregszemléjük a nagymarosi Magyar Sziget, melynek bevallott célja, hogy a dekadensnek tartott "nagy" Sziget egészséges, nemzeti jellegű versenytársa legyen. A Magyar Sziget zenei programjába minden belefér a skinheadektől Nagy Ferón át a népdalénekesekig, és a zene mellett tudományos (és áltudományos) ismeretterjesztő előadásokat, hagyományőrző népi programokat, irodalmi felolvasásokat is tartanak. [i] Mit szól mindehhez a hazai Katolikus Egyház?[/i] Végül egyetlen hazai momentumra szeretném még felhívni a figyelmet: az „ősmagyarkodás" úgy tűnik elért egy olyan szintet, amely már a Katolikus Egyházat is elkezdte irritálni. Íme egy idézet - kommentár nélkül - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly őszi körleveléből: „Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus". Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg"-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is. Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit. Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől. Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják" (2Tim 4,3-4)."


Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal találkozhattak az Interneten! Sok idő telet el azóta és portálunk továbbra is töretlenül szolgálja Olvasóink ismeretbővítés&eacu...
DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős politikusok okozták.                                        (Juhász Gyula)   Két nagyapám volt. Mint általában mindenkinek. Ma már egy sincsen, s emlékük is egyre halványabb. Ágyban, párnák...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent. Hogy is ne lettem volna, amikor egész környezetünk, iskolától az otthonig tele volt tapétázva a...
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó és igazságtalanul általánosító, mint minden summás ítélkezés, ami figyelmen kívül hagyja a valóság árnyait-fényeit, kétségtelenül tartalmaz a maga...
Fórum
Nády Árpád
2018-03-26 21:46:50
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-02-04 09:26:07
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-02-04 09:25:56
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-02-04 09:25:33
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-01-28 12:31:06
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-01-28 12:26:10
()
huszadikszazad.hu (robot)
2018-01-28 12:23:23
huszadikszazad.hu (robot)
2017-07-18 14:17:09
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98