Dtum
Login with Facebookk
1903 | Október

Az Erzsébet-híd

Az 1839-49. években épűlt Lánczhíd a 60-as évek vége felé mindinkább elégedetlennek bizonyúlt a fejlődő főváros két részének összekötésére. A törvényhozás már 1870-ben is szükségét látta új hidak építésének és e czélra fedezetet is rendelt a felveendő nyereménykölcsönből. 1872-76-ban megépült a második közúti dunai híd, a Margit-híd, a mely azonban rövid idő múlva szintén elégtelennek bizonyúlt a forgalom igényeinek kielégítésére, mivel a teherforgalom lebonyolítására csak ez az egy híd szolgált.

 

A közvélemény is mind hangosabban szót emelt ez irányban, mire a törvényhozás 1885-ben azt a kötelezettséget rótta az államkincstárra, hogy mihelyt a budapesti állami hidak tiszta jövedelme a 650,000 frtot meghaladja,a többlet egy harmadik híd építésére fordítassék. 1890-ben a jövedelem tényleg ily nagy lett, mire az 1893. évi XIV. t.-cz. két dunai híd építését rendelte el. Az egyik a Vámház-tér és Gellért-hegy között 1896-ra elkészült Ferencz József-híd, a második az Eskütérnél a közforgalomnak most átadott Erzsébet híd.


Az Erzsébet-híd Budapest építkezései között kétségkívül egyike a legkiválóbbaknak. Hatalmas, a maga nemében párját ritkító alkotás. A hídnak egyetlenegy, 290 méter nagyságú nyílása van, a melyhez a híd két végén a rakpartok felett még 42 méter nyílású áthidalások csatlakoznak. A nagy meder-nyílás lánczszerkezet hidalja át. Az összes lánczhidak és függőhidak között, az új híd nemcsak a legnagyobb nyílású híd, hanem a legjobban merevített híd is, úgy, hogy sem függélyes, sem vízszintes irányban kilengései nem lehetnek.

 

A függélyes lengéseket meggátolják az úgynevezett merevítő tartók, a melyek közvetítésével a pályaszerkezet a lánczokra fel van függesztve. A vízszintes kilengéseket pedig meggátolja a hídpálya alatt elrendezett úgynevezett szélrácsozat, mely az egyik hídfőtől a másik hídfőig fut végig és a hídfőkben kiképezett fülkékben a falazatokhoz támaszkodik.

 

A láncztartó a merevpartok szélén felépített pillérekre van felfüggesztve, a melyek 0 vízszint felett kilencz méter magasságig kőből ezenfelül pedig vasból épültek. A lánc felfüggesztési pontja 50 méter magasságban van a 0 vízszint felett, maguk a vastornyok pedig 62 méter magasak. A láncz felfüggesztési pontjától meredeken fut le a parti áthidalások felett az úgynevezett lehorgonyzó láncz, a mely a hídfők falazatában kiképzett horgonykamarában van lekötve.


A híd kocsiútja 11 méter széles, két oldali gyalogjárója pedig egyenkint 3.6 méter széles, tehát épen kétszer akkorák, mint a Láncz-hídon. A Láncz-hídtól abban is különbözik az új híd, hogy nem a kocsiút és a gyalogjáró között, hanem a pályaszerkezet két szélén van elhelyezve. A kocsiúton villamos vasúti sinek is vannak elhelyezve.


A híd építéséhez az 1898.év tavaszán fogtak a hídfalak és a pillérek alapozásával. A pilléreket pneumatikusan alapozták és pedig a pesti pillért 9.1 méter mélységre, a 0 vízszint alatt, kemény agyagra, a budai pillért pedig 5.5 méter mélységre sziklás talajra. A hídfőket nyílt gödrökbe alapozták, a pesti oldalon vasból készült palánkfalak között, a budai oldalon duczolás segélyével.


A jobbparti hídfő alapozása közben 1898 őszén, még mielőtt a megállapított mélységre teljesen lejuthattak volna, hatalmas melegvízforrás tört fel, a mely naponként körülbelül 60,000 hektoliter vizet szolgáltatott és a munkálatokat természetesen megakasztotta, a mennyiben mindenek előtt el kell zárni ezt a forrást.

 

Ez szintén pneumatikusan történt, úgy, hogy a forrás felett egy 9 méter széles és 14 méter hosszú vas caissont sülyesztettek le a kiemelt fenékig, a melyben sűrített levegőben az alapfenéknek hiányzó részét is kivésték és azután azt a sziklahasadékot, a melyen a forrás feltört és a melybe körülbelül két ember fért be, az alapfenék alatt még több mint három méter mély portlandczement-betonnal egész szilárdan kitömték.

 

Ezzel a forrás tökéletesen, a hídra nézve minden káros következményt kizárólag el volt zárva. Miután még a gödörben levő vizet kiszivattyúzták, az alapozás minden akadály nélkül bevégződött, úgy hogy 1899-ben, a kitűzött időben, a vasszerkezetet szerelését meg lehetett kezdeni. Ugyanabban az évben elkészült a lehorgonyzó láncz és a pillér vaskapuzatok.

 

Az 1900. év tavaszán mindjárt a jégzajlás után hozzáfogtak a nagy medernyílásban a láncz fölszereléséhez, ezt megelőzőleg pedig a szerelő állványok elkészítéséhez. Ez állványok maguk is nagyszabású faalkotások voltak és úgy voltak kiképezve, hogy a hajózás az építés folyama alatt is akadálytalanúl fentartható legyen.


A főváros új hídját október 10-ikén délelőtt nyitották meg, zuhogó esőben. A környéken levő házakat földíszítették. A híd karjára is végtől-végig nemzeti lobogókat helyeztek el. A pesti hídfő előtt tölgyfalombos diadalív emelkedet, jobb oldalt állt a sátor a királyi vendégek számára, vele szemközt baloldalon tribün a meghívottak részére.

 

A várt látványosságot azonban elrontotta a kellemetlen idő. A kik a hídfőnél gyülekeztek, esernyők alatt várakoztak, a szomszédos újon épült paloták ablakából is sokan nézték a hídavatást. A király képviselőjét, József főherczeget váró, díszmagyarba öltözött társaság még esernyő alá sem menekülhetett.


Ott voltak a miniszterek, állami méltóságok, polgári és katonai hatóságok. Tizenegy órakor érkezett meg József főherczegnek, a király képviselőjének fogata. Ő Fensége Klotild főherczegasszonynyal együtt jött. Láng Lajos kereskedelmi miniszter üdvözölte a főherczeget; beszédében említette az új híd közlekedési fontosságát s kérte ő felsége képviselőjét, a híd megnyitására. József főherczeg válaszában hangoztatta, hogy a főváros díszére szolgáló hidat magyar ipar alkotta és hogy a név, melyet visel, mélyen be van vésve minden magyar szívébe. A hidat azzal a kívánsággal nyitotta meg, hogy boldogúl éljenek mindazok, a kik rajta járni fognak.


Láng miniszter még bemutatta a főherczegi párnak a híd tervezőit és építőit: Czekélius Aurél miniszteri tanácsost és Szántó Albert műszaki tanácsost. Az egyre szakadó esőben a főherczegi pár hintajába ült, aztán a többi előkelőség is követte a példáját, a közönség azonban gyalog haladt végig a hídon.

 

Szemközt a budai hídfőnél ezrek lepték el Gellért-hegy oldalán a Gellért-szoborhoz vivő lépcsőzetet. A szobor alatti mesterséges vízesés zuhatagát is megeresztették, a mit most látott először a közönség.


A hídon áthaladókat a budai oldalon lelkes éljenzés fogadta. Ekkor mind a két oldalon a rendőrök sora félre vonúlt és a közlekedés megnyilt.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Az alsó tartóláncz szerelése A híd építése A híd a terhelési próba befejezése után A híd a Gellert-hegy oldaláról nézve Az Erszébet-híd megnyitása
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Gömbös vasárnap reggel Hitlerrel együtt Erfurtba repült és este Münchenből Bécsbe utazott Gömbös vasárnap reggel Hitlerrel együtt Erfurtba repült és este...
Ma délelőtt Bécsben Dollfuss kancellárral tárgyal a miniszterelnök...
Petőfi Sándor, öt nyelven Petőfi Sándor, öt nyelven
A Magyar Stúdió társaság pompás papíron, ízléses kiállításban,...
Tüz a hajón Tüz a hajón
Alul, oldalt, mindenütt víz fogja kerül a hajót, s mégis hány hajó...
Harmincezer néző a Ferencváros – Hungária mérkőzésen Harmincezer néző a Ferencváros – Hungária mérkőzésen
Ragyogó napsütés, ideális futballidőre virradt a derby. A két nagy...
A meggyilkolt Turcsán (Mágnás) Elza ékszerei A meggyilkolt Turcsán (Mágnás) Elza ékszerei
Mostanában árverezték el a tragikus sorsu leány hagyatékát, amelyben...
Sűrűsített táplálékok Sűrűsített táplálékok
A létért való küzdelem egyre fokozódó hevessége megtanít mindenkit...
Miamit, az amerikai milliárdosok floridai tündérvárosát a ciklon vasárnap hajnalban eltüntette a föld szinéről Miamit, az amerikai milliárdosok floridai tündérvárosát a ciklon...
A Wolff ügynökség jelenti: Az orkán, amely Miami városát...
A városligeti vurstli láthatatlan ellensége A városligeti vurstli láthatatlan ellensége
A ligeti mutatványosok és árusok – összesen 500 család –...
Laval és Hoare új békeajánlatot küldtek Rómába Laval és Hoare új békeajánlatot küldtek Rómába
Laval és Sir Samuel Hoare egész vasárnap tárgyaltak egymással és...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98