Dtum
Login with Facebookk
1916 | Július

A gabona- és liszt-forgalom szabályozása

– Az első végrehajtási rendelet – 

A kormány a már korábban kiadott 1750/1916. M. E. számu alaprendelethez, mely a gabona- és lisztforgalom szabályozásáról intézkedik, julius 1-én 2117/1916. M. E. szám alatt végrehajtási rendeletet bocsátott ki a vásárlási igazolványokról, az őrlési tanusitványokról, valamint a lakosságnak gabonával és liszttel való hatósági ellátásáról és a terményfeleslegek bejelentéséről. 

A rendelet értelmében a vásárlásra jogosult termelő és nem termelő saját házi szükségletére buzát, rozsot, kétszerest, kölest és árpát, gazdasági szükségletére pedig buzát készáruvétel utján minden közvetitő kizárásával, a termelőtől csakis a lakása helyének községi elöljárósága által kiállitott vásárlási igazolványnyal vásárolhat és pedig csak annak a községnek a területén, melynek elöljárósága az igazolványt kiállitotta.

A fél a vásárlási igazolvány kiállitását akár 1916. aug. 16-tól 1917. aug. 15-ig terjedő időre számitott házi szükséglet, valamint a buzából való gazdasági szükséglet egész mennyiségének egy tételben, akár meghatározott, de 100 kg-nál nem kisebb részletekben való megvásárlására kérhet. A vásárlási igazolvány át nem ruházható. Akinek a részére a községi elöljáróság vásárlási igazolványt állitott ki, az a hatósági ellátásban részesülők jegyzékébe fel nem vehető. 

Ugyanezek a szabályok érvényesek a rozsnak, kétszeresnek, kölesnek, árpának és zabnak gazdasági szükségletre való beszerzésénél is. 

A rendeletnek egy külön fejezete az őrlési tanusitványokról intézkedik. E szerint bármely malomvállalat az őröltető félnek házi és gazdasági szükségletére buzát, rozsot, kétszerest, kölest, árpát és zabot őrlésre, darálásra, zuzásra, hántolásra és bármely egyéb feldolgozásra csakis akkor vállalhat, ha az őröltető fél egyidejüleg a lakása helyének községi elöljárósága által megnevezett malomra kiállitott őrlési tanusitványt szolgáltat át. A malomvállalatok az őrlési tanusitványokról és a felek részére végzett feldolgozásról jegyzéket kötelesek vezetni. 

Ugyancsak ez a rendelet szabályozza a H. T-re, ennek bizományosaira, valamint a kereskedőkre (szövetkezetekre) vonatkozó dolgokat is. E szerint a H. T., valamint bizományosai, ugyszintén a vásárlásra jogosult kereskedők a termelésnek minden átvett terményről irásbeli elismervényt kötelesek kiszolgáltatni. A termelő az elismervényt átvenni és saját igazolására megőrizni köteles. 

A hatósági ellátásra jogosultakra nézve a rendelet kimondja, hogy az a termelő, akinek saját házi szükségletét saját termése nem fedezi, a szükséglet hiányzó részének, valamint a nem termelő egész házi szükségletének a hatósági ellátás keretén belül való biztositása érdekében, amennyiben vásárlási igazolványt nem kapott, köteles legkésőbb 1916. szept. 16-ig a községi elöljáróságnál nevét, foglalkozását, a háztartásában ellátást élvező személyek számát és végül az 1917. aug. 17. napjáig számitott szükségletét bejelenteni.

Házi szükséglet cimén őstermeléssel foglalkozók naponkint és fejenkint legfeljebb 400 gramm lisztet, nehéz testi munkával foglalkozók 300 grammot, bárki más pedig 240 grammot vehet számitásba. 

Az elöljáróság a bejelentéseket jegyzékbe foglalni és a jegyzék másolatát a főszolgabiróhoz beterjeszteni köteles. A törvényhatóság első tisztviselője a törvényhatóságról összesitett és kellően felülbirált adatokat, a liszt-, illetve gabonaszükséglet igazolására vonatkozó részletes adatokkal a belügyminiszterhez terjeszti fel, aki ennek alapján gondoskodik a törvényhatóság liszt-, illetve gabonaszükségletének megállapitásáról.

Azok, akik október hó 16. napjáig a hatósági ellátásban részesitendők jegyzékében szerepelnek, a bejelentett lisztmennyiségnek rendelkezésre bocsátását másként, mint a hatóság által megállapitott időben, mennyiségben és lisztet csak készpénzfizetés ellenében kapnak.

Ami a termelők készleteinek bejelentését illeti, a termelő köteles zár alá vett termésének a saját házi és gazdasági szükségletét meghaladó és október hó 15. napjáig még el nem adott részét a jelzett nap után a Hadi Termény részvénytársaságnak megvételre felajánlani. E végből minden termelő köteles október hó 15. napján birtokában levő buza-, rozs-, kétszeres-, köles-, árpa- és zabkészletét annak a községnek elöljáróságánál, melynek területén a készlet van, bejelenteni.

A közigazgatási hatóságokat, a malomvállalatokat, a H. T. bizományosait, a kereskedőket a rendeletben megállapitott ürlapokkal, nyomtatványokkal a H. T. látja el. A rendelet értelmében kiállitott igazolványok, tanusitványok, elismervények, valamint az ezek kiszolgáltatásra irányuló kérvények bélyeg- és illetékmentesek és a kiállitásukért dij nem szedhető. 

A rendelet julius 1-én lépett életbe.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Régi malmok: magyar szélmalom Kiskunfélegyházán Régi malmok: Keszthely-vidéki vizimalom Régi malmok: vizes malom a borsodmegyei Apátfalván Régi malmok: oláh felülcsapó vizimalom Hunyadmegyében Régi malmok: a kunszentmiklósi szárazmalom Régi malmok: a kunszentmiklósi szárazmalom belsejének teteje Régi malmok: taposó-malom a veszprémmegyei Varsányban Régi malmok: szabadszállási szélmalmok
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98