Dtum
Login with Facebookk
1937 | Január

Vasárnap elítélték és szabadon engedték az Abbazia szilveszteri bűzbombás merénylőit

Vasárnap délben a belügyminisztérium intézkedésére telefonon hívták be hivatalába a VI. kerületi rendőrkapitányságra Pintér Arnold tanácsost, az Abbazia-kávéházban történt szilveszteri bűzbombás merénylet rendőri bűntetőbíráját.

Az államrendészetről az őrizetbe vett öt fiatalembert, Gebauer Imre gazdászt, ifjabb Hann Henrik, a Székesfővárosi Elektromos Művek tisztviselőjét, Nagy Ferenc képkeretezősegédet. Balatoni László Levente joghallgatót és Berencsi András állásnélküli magántisztviselőt vasárnap a kora délelőtti órákban szállították át a Mozsár uccába. A kapitányság első emelet 17.szobájában félegykor kezdődött meg a tárgyalás.

Az előszobát megtöltötték a rokonok és az érdeklődők, de bent a szűk tárgyalási teremben az újságírókon kívül a közönségnek már nem jutott hely.

Bevezetik a tetteseket

- Vezessék elő Gebauer Imrét - rendelkezett Pintér tanácsos. A következő percben előttünk áll az egyik tettes. Csíkos nadrág, fekete zakkó, fehér ing és fekete nyakkendő van rajta. Az arccsontján kétoldalt pofa-szakállt visel. Nem valami félelmetes jelenség: inkább vidéki zsúrfiú benyomását kelti. Halkan, nagyon udvariasan válaszol a kérdésekre. Huszonkétéves a székesfőváros kertészeténél dolgozik, 80 pengőt keres. Nem érzi magát bűnösnek. Elmondja, hogy Szilveszter éjszakáján öten ültek egy asztalnál az Abbazia-kávéházban, Karácsonyi Géza, Tompa Sándor, Iváncsics Ernő és Berencsi András. A vele együtt elfogott Hannt, Balatonit és Nagy Ferencet nem is ismeri, velük csak a főkapitányságon találkozott. A bűzbombát Berencsitől kapta 11 órakor a kávéház előtt, az uccán. Azt vallja, nem dobta el a bombát, míg ½ 12 - kor félreeső helyen egy vödörbe dobta. Tudomása van arról, hogy Berencsinél és Tompa Sándornál is volt bomba.
- A Komédia Orfeumba és a Filléres Áruházban történt bűzbomba dobolásában nem vett részt?
- Oh, nem is tudtam róla...

Berencsi Andrást szólítják ezután. Elegáns csíkos fekete ruha van rajta is, 23 éves, de tizenhétnél nem mutat többet. Loknis szőke haja szelíd gyermekarcnak ad keretet. Ő sem érzi magát bűnösnek. A merénylet éjszakáján ugyanazokkal volt együtt, akiket Gebauer az előbb felsorolt.
- Ki az a Nagy Ferenc? -kérdezi Pintér tanácsos.
- Képkeretező.
- Annak adott maga bombát?
- Dehogy. Én kaptam tőle!
- Nagy hol volt akkor?
- Másutt ült a kávéházban.
- Mikor kapta a bombát?
- Mielőtt bementünk. Négy darab bombát. Azzal, ha lehet, dobjam el valahol. Hogy hol, az nem volt megbeszélve. Én aztán ezekből adtam Tompa Sándornak kettőt és Gebauernek egyet. Balatonival Nagy lakásán találkoztam, de aztán még az uccán is. Ott láttam Shroy Józsefet is.
- Dobott bűzbombát?
- Nem, kérem...nem láttam alkalmasnak a helyet. Féltizenkettő után egy félreeső helyen eldobtam.
- Ki dobta hát a bombát?
- Nem tudom.
- Tompának adott?
- Igen. Kettőt.
- S miben állapodtak meg?
- Abban: ha alkalmas lesz a helyzet, akkor eldobjuk!

Bűnösnek érzem magam


Ifjabb Hann Henriket vezeti elő a rendőr. Harmincnégyéves, rajta látszik meg leginkább a háromnapos fogság. Erős szakálla már kiütközött, keskeny szájszéle vértelen. Szürke ruha, puha kék ing van rajta. Gallérjából hiányzik a nyakkendő! Cipőjéből is kifűzték a zsinórt.
Elmondja, hogy 140 pengős fizetése van, tisztviselő, az Elektromos Művek belvárosi eladóhelyének alkalmazottja.
- Bűnösnek érzem magam - kezdi halk hangon vallomását.- Előzetesen tudtam a dologról! Én beszéltem meg Nagy Ferenccel, hogy ilyesmit kellene csinálni...hogy meg kell zavarni a Szilvesztert és ajánlottam a brómot is. Azt is én mondtam, hogy valamelyik zsidó kávéházban kell eldobni a fiolákat.
- Ki készítette a bűzbombákat?
- Nagy Ferenc.
- A Komédia Orfeum és a Filléres Áruház esetéről mit tud?
- Semmit.

Nagy Ferenc áll most meg a rendőri bűntetőbíró asztala előtt. Képkeretezősegéd, tíz pengőt keres hetenként. Huszonnégy éves. Kétségtelenül legérdekesebb alakja a társaságnak. Sápadt arcú, magas homlokú. Élénk tekintetű, rendkívül nyugodt viselkedésű fiatalember. Mikor belép az ajtón, szemét körüljáratja a szobán, pillantást vált társaival, majd az egyik újságíró felé fordul.
- Újságíró? -kérdezi a rendőrtanácsostól. Olyan hangon, mintha mi sem lenne természetesebb, mint az, hogy itt ő kérdez.
- A kérdezéseimre válaszoljon - utasítja rendre Pintér tanácsos. Nagy Ferenc ápolt kis szőke bajusza alatt irónikus mosoly jeleneik meg. Parancsoljon...
- Bűnösnek érzi magát? - Határozott nem a válasz. Elmondja, hogy Kégl László nevű ismerőse és egy hölgy volt a társaságában akkor éjjel. A hölgyet ott ismerte meg, nevét nem tudja. Nála nem volt bűzbomba, de azt készséggel beismeri, hogy ő készítette.
- Hányat?
- Hatot. Brómból és mustárolajból vegyítettem, majd a készítményt epprovellákba helyeztem. Az anyagot a sándoruccai gyógyszertárban vettem.
- A gyógyszerész úr vallomása szerint ön három ízben, különböző időpontban vásárolt nála ezekből az anyagokból.
- Csak egyszer vettem. Szilveszterkor 150 gramm mustárolajat és 23 gramm brómot.

Kaszinói hangulat, mustárral és brómmal...

Amint újságunk megállapította, a gyógyszerész vallomásában megjelölt vásárlási időpontok bámulatosan közel esnek a Filléres Áruházban és a Komédia Orfeumban történ bűzbomba dobálások időpontjához. Pintér rendőrtanácsos következő kérdése ez volt!
- Kinek adott bűzbombát?
- Berencsinek négyet és Balatoninak kettőt, a lakásomon. Nekem Hann mondta, hogy Balatoni jelentkezik majd nálam a bombákért. Hogy az Abbaziában fogjuk a fiolákat eldobni, abban december 30-án állapodtunk meg.


Balatoni László Leventét vezeti most be a rendőr. Atléta és többszörös síbajnok. Tagadja, hogy bombát dobott volna. A kávéházban Rein Lóránt, Mészáros István és Shvoy József voltak az asztaltársai, Budán találkozott velük. Akkor már zsebében volt a két bűzbomba, amelyeket Naygtól kapott. Arról semmit sem akar tudni, hogy amikor a fiolákat átvette, még valaki lett volna Nagynál.
- Maga előbb azt mondta,- fordul most a rendőrtanácsos Nagyhoz,- hogy Berencsi és Balatoni, találkoztak magánál?
- Nem emlékszem biztosan. Ha Balatoni úr ezt állítja, akkor így is volt.

Az öt fiatalember a tárgyalás egész menete altat egyszer sem mulasztotta el, hogy amikor vezeték nevükön említették egymást, hozzá ne tegyék az úr szócskát. Valóságos kaszinói hangulat terjeng a rendőrségi szobában...Balatoni is azt vallja, hogy a két bombát még jóval éjfél előtt, a félreeső helyen dobta el ő is.
- Ki dobott hát bombát végeredményben? - csap az asztalra ingerülten a rendőrbíró.
- Fogalmam sincs- hangzik a nyugodt, biztos válasz. Elmondja még, hogy Gebauert nem ismeri, Berencsit, Hannt és Nagy Ferencet azonban igen. Hann mondta neki, hogy hívja fel telefonon Nagyot. Miután ez megtörtént, megbeszélték a dolgot s azt is, hogy az Abbaziában van Neumann néven foglalt asztaluk. Az volt a tervük, hogy a sötétben majd eldobják a bombákat. Végül kijelenti, hogy a Komédia Orfeumban és a Filléres Áruházban történt esetekről előzőleg ő sem tudott semmit.
- Van még valami mondanivalója?
- Nincs...

,,Maga?..Maga?...Maga?...Nem...Nem...Nem...”

Csend. A kályhában ropog a fa, kibírhatatlan a hőség. Az öt fiatal vádlott mozdulatlanul áll egymás mellett a rendőrbíró asztal előtt. A kihallgatásnak vége...Pintér rendőrtanácsos még egyszer átnézi a jegyzőkönyvet, aztán csendesen így szól:
- De hát ott de facto, mégis csak dobtak el bűzbombát...

Senki sem szól. A rendőrbíró feláll, kissé előrehajol és egyenként a vádlottakra mutatva még egyszer megkérdi:
- Maga?..Maga?...Maga?..Maga?...Maga?...
- Nem!...Nem!...Nem!..Nem!...Nem!...

A nagy csendben lassan kinyílik az ajtó. Egy fiatalember lép be rajta. Zavartan mosolyog, köszönget jobbra-balra. Pintér rendőrtanácsos meglepetten néz rá. Egy túlbúzgó mentőtanú?
- Maga kicsoda?
- Lichiner Tivadar vagyok, tanúvallomást szeretnék tenni.

Személyi adatainak bediktáláskor kiderül, hogy izraelita. Azért jött, mert el akarja mondani, hogy Balatoni Levente, aki édesanyjának budai vendéglőjében gyakran meg szokott fordulni, feddhetetlen jellemű, kiváló ember, akiről mindenki tudja, hogy ilyesmiben nem vehetett részt. Vallomástétele után ugyanúgy, ahogy jött, jobbra-balra mosolyogva és köszöntgetve, elhagyta a szobát. Félperces gondolkodás után Pintér Arnold rendőrtanácsos mind az ötüket bűnősnek mondotta ki. Gebauert, Berencsit és Balatonit mert bűzbomba volt náluk. Hannt, mert részt vett a megbeszélésekben, s Nuggot, mert ő készítette a fiolákat és ezért valamennyiöket egyenként 100 pengő pénzbírságra, behajthatatlanság esetén pedig ötnapi elzárásra ítélte.
Elrendelte, hogy a bűnjeleket semmisítsék meg, az okozott kárt pedig polgári perre utasította. Ezután valamennyit szabadlábra helyezték.

Az ítélet ellen Gebauer és Balatoni egész terjedelmében, a többiek pedig csak a bűntetés nagysága miatt fellebbezést jelentettek be. A tárgyalás félháromkor ért véget.

A tettesek pongyolában..

Újságírónk vasárnap, a kora délutáni órákban sorra látogatta valemennyi elítéltet. Lássuk csak, hogy élnek ezek a fiatalok, akiknek állássuk és elfoglaltságuk mellett idejük van arra, hogy előre jól kieszelt haditerv szerint bűzbombákat hajigáljanak el a fővárosi kávéházak félreeső helyein?

Balatoni László Levente Budán, a víziváros egyik regényes uccájában, a Kassa ucca 22-ben lakik. A háromemeletes bérpalota édesanyja tulajdona.
- Igen, már itthon van,- fogad az előszobában egy idős úriasszony - de éppen fürdik.

- Tessék talán beüzenni.
A belső szobákból vidám beszélgetés zaja szűrődik ki. Az előszobában hatalmas ruhaszekrények sorakoznak egymás mellett, a parkettet szőnyeg borítja.
- Azt üzeni, hogy nem nyilatkozik -tér vissza az idős hölgy.
-  Örülnek az ítéletnek?
- Örülünk, hogy egész idő alatt úriemberként bántak vele a rendőrségen. Az ítélet ellen pedig fellebbezhetünk.

Ifjabb Hann Henrik a Magyar ucca 5. II.emeleti 2. alatt lakik albérletben. Csengetésünkre ő maga nyit ajtót. Meztelen felsőtesttel, pizsamanadrágban áll előttünk.
- A dolog rám és a rendőrségre tartozik, különben is a fellebbezés folytán még folyamatban van, nyilatkozni valóm tehát nincs -mondja és csupa derű az arca.
- Jól esik a fürdő a háromnapos őrizet után?
- Hát igen...ez nagyon hiányzott. De bocssáson meg, kicsit hűvös van itt a lépcsőházban..

Nagy Ferenc Sándor ucca 32. földszint 2. alatt lakik édesanyjával. A bűzbombák készítője civilban édesanyja képkeretező üzemében dolgozik, ő a műhely tulajdonképpeni vezetője. A házbeliek mondjál el, hogy iskolázott fiatalember, akiért a késő éjszakai órákban két ízben is elegáns, csukott luxusautóban jöttek politikai barátai. Ilyenkor hatalmas köteg plakáttal és csirizes vödörrel vágtak neki az éjszakának.

A plakátokat jól ismerte a pesti ucca közönsége, nemrégen még ott virítottak a főváros valamennyi ucca sarkán. Szolíd, nyugodt üzem ez a képkeretező műhely...mondják a házbeliek.

Gebauer Imre él valamennyi közt a legmostohább viszonyok között. A Rózsa ucca 21. II. emeleti 9 alatt kétszobás lakásban lakik édesanyjával. Még nem érkezett haza, az ajtó zárva. Azt mondják a szomszédok, hogy abból a 80 pengőből él és fizeti a házbért, amelyet, mint szellemi szükségmunkás a fővárosi kertészettől húz. A Tabánban dolgozik most. Naphosszat szelíd növényekkel babrál, füvet ültet a Gelllérthegyen és apró facsemetéket a lerombolt Tabán egykori romantikus lankáin...

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98