Dtum
Login with Facebookk
1944 | Április

Az uj magyar kormány nyilatkozata

Budapest, április 2.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar kormány a következő hivatalos kormánynyilatkozatot teszi közzé:
A keleti harctéren döntő küzdelmek folynak, amelyek kimenetele évszázadokra határozza meg Európa és vele együtt Magyarország sorsát. A magyar nemzet életérdeke, hogy ez a küzdelem a bolsevizmus legyőzésével végződjék, mert különben nemzeti létünk jut végső veszedelembe. Ezzel a halálos veszedelemmel a magyar nemzeti egyedül a maga erejével nem tudja megküzdeni, még akkor sem, ha erejének minden cseppjét feláldozza ebben a gigantikus mérközésben. A bolsevizmust leküzdeni és ezzel Európa és a mi fejünk felől a végpusztulást elháritani, csakis a Nagynémet Birodalom vezére, Hitler Adolf, a mi hatalmas szövetségesünk tudja, akinek hadserege a háboru eddigi öt esztendeje alatt is bebizonyitotta, hogy emberfeletti s a történelemben soha sem ismert teljesitményre képes.


Országunk a Nagynémet Birodalommal hű szövetséges és a hagyományos baráti viszonyban áll, hős katonáival pedig vállvetve a régi fegyverbarátságban küzd ma is a közös ellenséggel szemben ebben a reánk kényszeritett küzdelemben. A közös ügy és a közös küzdelem sikere feltétlenül megkivánja, hogy a magyar nemzet is minden erejét megfeszitve vegye ki részét szövetségese oldalán ebben a mos sorunkat is eldöntő élethalálharcban.


A Magyarországot a Nagynémet Birodalmat összekötő sorközösség szellemében fogant megállapodás alapján német csapatok vesznek részt az ország védelmében - amint ez Finnországban és más országokban is történt -, hogy a közös érdekeknek megfelelően együtt oltalmazzuk határainkat, Európát és a kultur emberiséget.


Ebben a történelmi harcban az ország minden erőinek megmozditására szükség van, a belső front tekintetében is. A belső front szilárdságán és rendithetetlenségén őrködni ezekben a válságos időkben elsőrendű nemzeti kötelesség. Annál is inkább, mert sajnos, az utóbbi időkben idebent akadtak olyanok is - ha nem is tulzott számban, de erőteljes aktivitással - akik nem tudván vagy nem akarván felismerni a veszély roppant sulyát és közelségét, éppen a mostani válságos időket tartották alkalmasnak arra, hogy az ország belső ellenálló erejét kikezdjék és a nemzet lelki egyégét megbontsák. Azt a hitet terjesztették, hogy mi kimaradhatunk ebből a mi jövőnket is eldöntő küzdelemből, sőt jelentkeztek olyan törekvések is, amelyek már szándékosan iparkodtak megbénitani a nemzet védekező erejét. Ezzel a magatartásukkal nemcsak a nemzet ellenálló erejét gyengitették, de kockára tették a magyarság nemzeti létét, sőt becsületét is. Ha törekvéseik sikerre vezettek volna, a nemzet olyan végromlásba sodródik, amelyből nincs feltámadás.


Ezzel a magatartással és ezekkel a törekvésekkel szemben veszi fel a harcot az uj kormány, hogy megsemmisitve a bomlasztás minden csiráját, ébren tartsa a nemzet önbizalmát, megszervezze a nemzet erkölcsi és anyagi erőit és érvényre juttatva a magyarás ősi, katonai és férfias erényeit, a lehető legmagasabbra fokozza az önvédelmi harc szellemét.


A magyar kormánynak e sulyos történelmi órákban fogant elhatározása feltételnül megkivánja, hogy nemzet öszes egészséges erői mellette felsorakozzanak.  Minden akarat, minden hit, minden bizalom és minden elszántság latbavetésére van szükség, hogy az ország vezetői biztositani tudják a nemzet önvédelmi harcának sikerét. Ez a legelső magyar embernek. Magyarország kormányzójának az akarata.


E hit, ez elszántság és e bizalom birtokában a kormány teljesiteni fogja kötelességét mind az önvédelmi harc eredményes lefolytatása, mint az ahhoz nélkülözhetetlen kiegyensulyozott, egészséges és igazságos belső viszonyok megteremtése érdekében. Biztositani fogja a rendet, a nyugalmat, a belső békét és a megfeszitett munka minden előfeltételét. Igazságos, szociális viszonokat kiván teremteni a társadalmi és a gazdasági élet minden vonalán s a háboru elkerülhetetlen terheit az osztó igazság szellemében kivánja kiróni. Az összhangzatos nemzeti együttműködés szellemében minden társadalmi réteg és különösen a nezmeti munka tulnyomó részét teljesitó ipari és mezőgazdasági munkásság jogos gazdasági és szociális igényeivel behatóan kiván foglalkozni.

 

Egészséges, tiszta, becsületes és bizakodó közszellemet akar teremteni a magyar élet minden vonalán és kellő időpontban megtenni mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a nemzeti munka felfokozásához és a biztonságos belső élet megteremtéséhez szükséges.


A kormány szilárdan bizik erőfeszitéseinek sikerében és ezért arra hivja fel a nemzet minden hűséges fiát hogy egy szivvel s egy lélekkel fogjon össze az ország megmentésére és biztositására, valamint a boldogabb Magyarország megteremtésére.


A kormány bizván hős honvédségünkben és a nemzet áldozatkészségében, teljes nyugalommal s elszántsággal néz a jövő elé és feltétlenül hisz a végső győzelemben, amely Magyarország részére nagy és dicső multjához méltó helyet biztosít az uj Európában.

Sztójay Döme minsizterelnök és kormánya most nyilatkozattal fordul Magyarország lakosságához
A kormány tiz nppal ezelőtt tetet le az esküt a Kormányzó Ur kezébe. Az elmult tiz nap alatt kiadott intézkedések, valamit a miniszterek megnyilatkozásai világosan és félreérthetetlenül megmutatták azt az utat, amelyen az uj kormány haladni kiván és megmutatták az irányt, amelyen az ország ügyeit vezetni szándékoznak. Ez az ut és ez az irány határozott, megalkuvás nélküli jobboldali és teljes erővel, odaadással áll a nagy német szövetséges oldalán.


Az uj kormány elgondolásait és cselekedeteit, további programmjának kereteit, és tartalmát legelsősorban azok a körülmények szabják meg, amelyek ma egész Európa életközösségét veszedelemmel fenyegetik. Itt elsősorban a keletről nyugat felé törő bolsevista veszedelemre gondolunk, amely egyszer már pusztulásba és romlásba vitte Magyarországot s ennek a veszedelemnek árnyai minden igaz magyar ember lelkében ma is ott kisértenek. Ennek a veszedelemnek fenyegető mérveit igyekszik a kormány átvinni a magyar köztudatba és kirántani a magyar közönséget a nemtörődömsé vagy felületes gondolkodás halálos hinárjából.


A bolsevista veszély nagyságát a legtöbben ma még nem is tudják felfogni, kellőképpen mérlegelni és ezért kétségtelenül szükséges, hogy a kormány figyelmeztető szavára mindenki magába szálljon és az országot , a polgárok otthonát, jövedelmét és vagyonát fenyegető veszélyt a maga igaz valóságában megismerje. A bolsevista nyomás, hatása alól Magyarország önerejéből nem volna képes magát mentesiteni. Ezért is kell megnyugvással fogadni, hogy hatalmas szövetségesünk és szomszédunk, a nagy Néemt Birodalom mellettünk áll e küzdelemben, hiszen Németországgal a bolsevizmus elleni háromhatalmi egyezmény határozmányai is egybekapcsolnak bennünket. Németország, a német haderő e küzdelemben oldalunkon áll és velünk együtt védelmezi az európai kerestény kulturát, Európa népeinek dolgos  életetét.


Magyarország az első perctől kezdve nyilt sisakkal állott a bolsevista beszéllyel szemben s a magyar katonák ezreinek hősi küzdelme a keleti fronton ugyanezt az őszinte kiállást bizonytija. De Európában Horthy Miklós Kormányzó volt a legelsők egyike, aki felvette a harcot a bolsevista rémmel és Szegesen -  szinte a semmiből - teremtett hadseregével megmentette az országot Kun Bélák rémuralmától. A Kormányzó Ur, mint a multban, ugy ma is ott áll a vörös rém ellen harcolók első sorában s fiának, vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes, repülőfőhadnagynak hősi halálával meghozta legnagyobb áldozatát ennek a küzdelemnek.


Kormányzó Urunk szándékainak is kifejezést ad a kormány felhivása, amely minden magyar embert felszólit a vörös rém elleni összefogásra.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Az új kormány Dr. Edmund Veesenmayer, a Német Birodalom új magyarországi követe és meghatalmazottja Horthy Miklós
Cikk-ajánló
Tizedik bajnokságát nyeri az újpesti vízipóló csapat Tizedik bajnokságát nyeri az újpesti vízipóló csapat
UTE – MTK 3:0 (2:0) Két veretlen csapat találkozott a...
Toldi estéje  finnül Toldi estéje finnül
Hogy e szokatlanul szép kiállítású könyv születésének körülményeit...
Karl Schneffer nyerte Európa műkorcsolyázó bajnokságát Karl Schneffer nyerte Európa műkorcsolyázó bajnokságát
Az Engelmann-féle műjégpályán vasárnap folytatták és befejezték az...
Talajkaparó gép Talajkaparó gép
Az eketypusú gépek nem a legideálisabb talajmívelő gépek, mert a...
Az óév története Az óév története
Január első megdöbbentő híradása: a pápa állapota válságosra fordult....
Vízipóló: Budapest – Berlin 7:0 Vízipóló: Budapest – Berlin 7:0
Patuzzi bécsi bíró sípjelére az égbolt elsötétül és félelmetes...
Rádiós újdonság a repülésben Rádiós újdonság a repülésben
A rádió gyorsiramu fejlődése a repülésben is nélkülözhetetlenné tette...
A kis- és nagyközségek pénzkészlete A kis- és nagyközségek pénzkészlete
A belügyminiszter rendeletet intézett az összes vármegyék...
Ötven millió adóhátralék Ötven millió adóhátralék
A képviselőház pénzügyi bizottsága deczember 30-ikán az 1903. évi...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98