Dtum
Login with Facebookk
1910 | Október

Az elektromos világitás rentabilitása a gazdaságban

Irta: Vajda Ödön

A modern társadalmi törekvéseknek egyik legfontosabbja az, amely célul tüzte ki a falusi, vidéki életmódot olyképpen átalakitani, hogy az legalább megközelitőleg a mai városi életmód szinvonalát érje el. Még a legközelebb eső multban is a falun vagy pusztán élő ember jóformán teljesen meg volt fosztva azoktól a jótéteményektől, amelyeket a technika haladása a városi lakosok számára megteremtett.

Nem csak társadalmilag és kulturális szempontból volt hátrányos helyzetben, egyedüllétre kárhoztatva, hanem még az életnek amaz apró örömeit sem élvezhette, amelyek a nagyvárosi embernek ma már szinte nélkülözhetetlenek. Nem utolsó oka ez annak a nagy vándorlásnak, amely a faluból a nagyvárosok felé megindult; szegényt és gazdagot egyaránt vonzza a nagyváros csábitó életmódja s a falu elnéptelenedik. Ezért nem kicsinylendő semmiféle olyan társadalmi mozgalom, amely a falunak és a pusztának nyujtani akarja a nagyváros kényelmének legalább egy kis részét.

Természetesen eme törekvések között vezetőszerepük a kulturális, közegészségügyi, közlekedési és más efféle kérdéseknek van. A praktikus életben azonban nem tudom, nem játszik-e éppen ilyen nagy szerepet a mindennapi élet apró kényelmetlenségeinek a kiküszöbölése? Ez alkalommal csak a világitás kérdésére akarok rámutatni s ezért talán sokan lesznek, akik nevetségesnek tartják ezt a kicsinynek látszó kérdést ilyen általános és nagyfontosságu szempontok keretében szoritani. Aki azonban tudja, hogy a vidéki gazdaember, tehát hazánk lakosságának tulnyomó nagy többsége mennyit küzködik a világitási mizériákkal, az ennek a kérdésnek bizonyos fontosságot mégis kell, hogy tulajdonitson.

Vidéken ma még petroleumvilágitás divatozik.
Öreg emberek emlékeznek arra az időre, amikor ezt a világitást tartották a tökéletesség netovábbjának, de bizonyos azok a vidéki lakosok, akik ismerik a városokból a villamos és gázvilágitás előnyét, sokat bosszankodnak azokon a kényelmetlenségeken, amelyeket a lámpák örökös tisztitása, a füstölés, a nem elegendő erősségü világitás okoz.

Sokan kivánnak valami megfelelőbb világitási módot, még pedig lehetőleg villamos világitást. Ezeknek szeretnék segitségére lenni még pedig olyan módon, hogy a következőkben a villamos világitási berendezések rentabilitására és megbirálására vonatkozólag támpontokat fogok nyujtani.

Vannak egyes esetek, amidőn a vidéki gazdaember valamely meglevő elektromos hálózatból vagy községi világitási hálózatból, vagy pedig valamely erőátviteli hálózatból nyerheti a világitásra szükséges áramot. Ebben az esetben a számitás nagyon könnyü, mivel az áram egységára meg van állapitva és mindenki azonnal kiszámithatja, vajjon olcsóbban vagy drágábban fog-e világitani, mint eddig? Ilyenkor legtöbbnyire ki is fizeti magát a villamos világitás s alig lesz valaki is, aki be nem vezettetné, hacsak a hálózattól nem fekszik annyira messze, hogy a vezeték épitésének költségei lényegesek.

Sokkal gyakoribb azonban az az eset, hogy ilyen hálózat nincsen a közelben és a gazda a maga lakóháza és gazdasági épületei részére külön erőtelepet kell, hogy létesitsenek az elektromos energia előállitására. Ilyenkor fontos kérdés megállapitani azt, vajjon a berendezés kifizeti-e magát, vajjon nem fog-e az uj világitás annyiba kerülni, hogy inkább a réginek kényelmetlenségeit szenvedjük el?

Természetesen gyakran akkor is elhatározza magát a gazda a befektetésre, ha az elektromos világitás drágább az eddiginél, mivel tekintetbe veszi a nagy kényelmet, amit nyujt. Csakhogy ezt a körülményt tudatosan kell tekintetbe venni és ebben az esetben is tudni kell, hogy mibe fog a világitás kerülni, hogy a kényelmi faktor tekintetbevételével lehessen a befektetés rentabilitására következtetni.

Rentabilitási számitás nemcsak annak az eldöntésére szükséges, vajjon érdemes-e elektromos világitásra áttérni, hanem arra is szolgál, hogy a különböző rendszerek és megoldási módozatok közül a megfelelőt kiválaszszuk. Ezért, ha van több alternativ ajánlatunk, nem azt kell választanunk, amely olcsóbb, hanem azt, amely rentabilisebb, ami nagy különbség.
A rentabilitási számitásnál számos tényezőt kell tekintetbe venni és igy természetes, hogy arra az általánosságban igen gyakran feltett kérdésre, vajjon drágább-e vagy olcsóbb az elektromos világitás a petroleumnál, ilyen módon megfelelni egyáltalán nem lehet. De sőt nem is lehet a rentabilitás kiszámitására általános érvényü kaptafákat adni, hanem minden egyes esetben a különleges körülményeket kell mérlegelni. Mégis igyekezni fogok a következőkben e számitások labirintusában található szilárd támpontokra a figyelmet felhivni.

Az elektromos világitási üzem egyévi költsége a következő tételekből adódik össze:

1. A befektetett tőke egyévi amortizációja és kamata.

2. Javitási költségek.

3. Személyzet költsége.

4. Tényleges üzemköltségek.
5. Elhasznált mellékes anyagok költsége.

Ezeket a tételeket sorba kell venni és nagyágukat megállapitani.

Nagyon messze vezetne, ha még részletesebben foglalkoznék a jó elektromos telepek kellékeivel; félek, hogy már igy is tulságosan belementem a részletekbe. Czélomat azonban elértem, ha azok a gazdák, akik elektromos világitás berendezésének gondolatával foglalkoznak, csakis elsőrangu, megbizható céghez fordulnak, avagy ha a tervezést, valamint az ajánlatok megbirálását egy indifferens szakértőre bizzák. Az erre forditott költség busásan megtérül.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Villanytelep A városi villamos vasút és annak áramfejlesztő telepe
Cikk-ajánló
A BKE háziversenye A BKE háziversenye
A Budapesti Korcsolyázó Egylet vasárnap tartotta meg második...
Képviselő urak, méltóztassanak helyeiket elfoglalni Képviselő urak, méltóztassanak helyeiket elfoglalni
Ma délelőtt 10 órakor gróf Apponyi Albert megrázza az elnöki csengőt:...
Hármas holtverseny után Kovács Pál az idei kardvívóbajnok Hármas holtverseny után Kovács Pál az idei kardvívóbajnok
...Rajcsányi László és Gerevich Aladár előtt. Vasárnap kora reggeltől...
Masaryk csehszlovák külügyminiszter nyilatkozata Masaryk csehszlovák külügyminiszter nyilatkozata
A newyorki Magyar Jövő hosszabb beszélgetést folytatott dr. Jan...
Berlin Berlin
Fehérhajú nagynéném homlokon csókolt: "Vigyázz magadra fiam!", mondta...
A Hungária-fürdő halottja A Hungária-fürdő halottja
A Dohány-utczában levő Hungária-fürdőben a mult évben egy uszodát...
A Ferencváros gólzáporral verte Belgrádban a Beogradskit A Ferencváros gólzáporral verte Belgrádban a Beogradskit
Ausztria és Magyarország két-két csapatot indított vasárnap a...
A Fejérváry-kormány helyzete A Fejérváry-kormány helyzete
A békés kibontakozás barátai azt hitték, hogy szeptember 15-ike előtt...
Ember és gép Ember és gép
A tizenkilencedik század első fele az idealizmus kora volt. Az életet...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98