Dtum
Login with Facebookk
1913 | December

Száz éves a Mondolat

 Dicshalomban, angyalbőrbe kötve, egy tünetforintért, 1813 őszén, száz évvel ezelőtt, megjelent a tizenkilencedik század elejének egyik leghirhedtebb paskvillusa: a Mondolat. Irodalmi műfajára a förmedvény és karrikatura keveréke, jelentőségére nézve azonban jóval több mindennél, a mi tartalmában és czímében adva volt.

Világnézet ellenében világnézet volt a harsogó nyilvánítása s ezen a ponton idézte fel mindazokat a háborúságokat, melyek a nyomában felburjánoztak. A Mondolat-ot csak képletesen lehet nyelvészeti jellegű és agitatív írásműnek tekinteni. A nyelvészeti jelmez alatt a legépebb formában ott van a század politikai és kulturális törekvéseinek bélyege, a mi azért fontos, mert bárhogyan változik a jelmez, a színen elvonuló irodalmi, művészeti vagy társadalmi csoportosulások valódi értelmében mindig egy tipus, egy tendenczia és egy világnézet van jelen.

Illetőleg ennek a tipusnak és világfelfogásnak a kettőssége: a haladás és maradiság: az ortodox és a neologia: vagy a modern magyar és konzervativ magyar. A hol pedig világfelfogások és pártok ütköznek össze, az ürügy vagy a jelkép az ütköző pártok tömege és ereje által kapja meg azt a jelentőséget, a mi történelmi hirhedtséget biztosít számára.

A Mondolat külsőleg a nyelvészeti agitáczió, vagyis a nyelvújítás irányában fellépő ellenforradalomnak a terméke, mélyebb értelemben azonban annak a világfelfogásnak volt a reprezentálója, mely a Kazinczy ujításaival szemben a régi rend fentartásáért küzdött.

Ezért olyan kiméletlen, modortalan és az akkori viszonyokhoz képest majdnem kegyetlen a hangja, holott a nyelvújítási agitácziónak Kazinczy által adott programmja egyáltalában nem állított fel olyan követeléseket és elveket, melyek az ízléssel vagy a nyelv szellemével ellenkeztek volna.

 

Az eredeti Mondolat, melyet Szentgyörgyi József debreczeni doktor írt, nem is Kazinczy ellen készült, hanem egy pár olyan szófaragó ellen, a kik rávaló képesség nélkül sportszerűen gyártották az új szavakat és túlzásaikban már a komikum határán is messze túljártak.

A Szentgyörgyi által kéziratban levő szövegnek egy példány jutott el Somogyi Gedeon veszprémi esküdthez, a ki ajánlást, vezérszót és szótárt függesztett hozzá s 1813-ban Veszprémben nehány ismerőse támogatásával közreadta. A nyelvújítás hatását az irodalmi nyelv ekkor már kezdte érezni, hiszen Kazinczynak „Tövisek és Virágok” czímű epigrammái már megjelentek, Somogyi tehát egyenesen az ő személyének irányította paskvillusát, a mit az ajánlás is mutat, mely a Kazinczy nevéből csinált anagramma: Zafyr Czenczhez intézve.


A Mondolat czímképe is Kazinczyra vonatkozik. Ezt a karrikaturát szintén Somogyi rajzolta vagy rajzoltatta azzal a czéllal, hogy kigunyolja Kazinczy törekvéseit. Ugrándozó és bőgő szamár hátán iparkodik a lantos trombita szóval felhatolni a Parnaszuson. A lantos fejét koszorú övezi, azon egy kis lepke, a szamár oldalán elől a háromszögalaku szabadkőműves, jelvény, a lantos lábán a lant és derekáról a gitár lóg alá. A parnasszus közepén ugrándozó szatir, tetején a két lábra kapaszkodott Pegazus várja a vágtató lantost, kire a hold is kiváncsian pillant.

Ez a karrikatura sok bosszúságot szerzett Kazinczynak és barátainak is, de végül megnyugodtak benne. „Engem Somogyi Gedeon ültete szamárra – írta Kazinczy: - a muzsikális háromszöggel egy bizonyos valamire, a lanttal és gitárral pedig görög és olasz formáju versczímre akadtál.” A dunántuliak, sárospatakiak és debreczeniek azonban mulattak a Kazinczy kifigurázásán s nem titkolták el azt a kárörömet sem, melyet ez a „szikáriusi döfés” keltett bennük.

A Mondolatra megindult aztán a levelezésnek és polemiáknak egész tömege. Írt egy goromba és durva paskvillust Lácsai Szabó József tanár is Kazinczy ellen, de az idő elbánt érdemük szerint mindezekkel. A Somogyi által készített névjegyzékből látjuk, hogy pár év alatt a nyelvújítási mozgalom az egész vonalon győzött épen úgy, mint a hogy politikai téren is, legalább nagyjában azok az elvek győztek, melyeket a dietai radikális ellenzék és a Széchenyi társadalmi akcziói indítottak meg.

Az ilyen szavak, mint ádáz, alak, alapítani, alkony, álláspont, angol, állítmány, apród, árny, báj, bajor, benyomás, bizalmatlanság, czím, czikk, derék, előzmény, ellentét, eszmélet, évkönyv, felidéz, föveg, füzet, gyönyör, hagyomány, hölgy, hős idom stb. részben felújított, átvett és képzett szavak a nyelvhasználatba teljesen átmentek, ellenben a Mondolat, ( a szót Barczafalvi csinálta) a hozzá fűződő veszekedésekkel, botrányokkal és vitákkal csak arra szolgál tanulságul,hogy a Kazinczy agitáczióját igazolja és a száz esztendős háboruság határkövén megszerezze emlékének azt a tiszteletet, a mi a kultúra kiváló munkatársát megilleti.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98