Dtum
Login with Facebookk
2
VEZÉRCIKK
Gazdasági Lapok
Tekintettel az óriási papirhiányra és a magas nyomdaköltségek és papir drágaságra, lapunk ezentul – remélhetőleg rövid ideig – csak két hetenként fog megjelenni, azonban – miután a hirdetések tetemesen csappantak – a szövegrész terjedelmesebb lesz s igy annyi...
DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
Rovatvezet�i blog
Szabóné Fricska Anna
Trianonról én 35 éve beszélek, ha nem is nap nap után, folyamatosan. A gyerekek...
2009|10|04
Válságban vagyunk. Gazdaságiban és erkölcsiben. Évek óta.
Ha...
Újraindulunk.
Mit hoz az 1930 és a harmincas évek ember alkotta...
Mészöly Géza: Tanya
A többtermelés jegyében egész gazdálkodásunk a belterjesség felé hajlik; nem tartom tehát fölöslegesnek e tárgyról kissé elmélkedni. Mit értünk többtermelés alatt? Bizonyára nem azt, hogy meglevő földünkhöz bizonyos...
Gyógynövények termelése
A somogyi termelőszövetkezetek igen szép példáját szolgáltatták annak a testvéri együttérzésnek, amelynek a proletárállamban urrá kell lennie s amelytől egyedül remélhető, hogy a falu és a város lakossága közt fennálló...
Szántás
A földmivelésügyi népbiztosság kemény kézzel ragadta meg a mezőgazdasági termelés irányitását. Egészen bizonyos, hogy rendelkezéseit szigoru pontossággal fogja követni a föld népe, amely az uj rendnek köszönheti,...
Gyógynövények begyűjtése
A Magyar Tanácsköztársaság földmivelésügyi népbiztossága a termelés folytonosságának megóvására és biztositására, továbbá a munkások munkabérének kifizetésére, ugyszintén a feltétlenül szükséges üzemi anyagok beszerzésének...
Szántás ötösfogattal
A Magyarországi Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetségével és az Alkalmazott Kertészek és Kertmunkások Országos Szövetségével egyetértően a földmivelésügyi népbiztosság, egyelőre május végéig, a következő...
Trágyahordás
Alighogy megnyilt a tavasz, alighogy indulófélben van a munka, a legsürgősebb kereslet indult meg mütrágyák iránt gazdáink részéről. Sokan meg se nevezik, hogy milyen mütrágyát keresnek, legtöbben nem is tudják,...
Trágya beszántása fagerendelyes ekével
A népkormánynak a termés biztositása iránt kiadott rendelete szerint első sorban a birtokosok kötelesek földjük megmüveléséről gondoskodni vagy pedig haszonbérbe, illetve részes müvelésbe adni. Március elsejéig...
Márczius (Pólya Tibor rajza)
A népkormány legutolsó rendelete: A hivatalos lap 23-iki száma közli a volt népkormány rendeletét, amely szerint mindazokat a bel- és kültelki területeket, amelyek megmüvelésre alkalmasak és egyébként kihasználva...
Hamburger Jenő földművelési népbiztos
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vasárnap tanácsülést tartott, amelynek határozata alapján átiratot intézett a földmivelési direktóriumhoz. Az Omge tanácsának meggyőződése szerint – mondja az átirat...
Cikk-ajánló
Parcellázás és a szakértelem mellőzése Parcellázás és a szakértelem mellőzése
A birtokok szétdarabolásáról még tanácskozások folynak, de a...
A zöldség és főzeléktermés biztositása A zöldség és főzeléktermés biztositása
A közélelmezési minisztérium a fogyasztásnak zöldség- és...
A munkástanács földreform javaslata A munkástanács földreform javaslata
A Munkástanács földreform javaslata 1918. december 20-án 350 szóval...
A hónap rövidhíreiből A hónap rövidhíreiből
A középosztálynak 1914-18. háborus évekbeli helyzetét a bécsi...
A kormány mezőgazdasági programmja A kormány mezőgazdasági programmja
A Magyar Gazdaszövetség rendkivüli választmányi ülést tartott a...
A földosztás törvényéről A földosztás törvényéről
A birtoktörvény tervezetét decz. 2-án letárgyalta a minisztertanács,...
Pénzintézetek a földreform ellen Pénzintézetek a földreform ellen
A záloglevél kibocsátó intézetek beadvánnyal fordulnak a...
A földosztás megkezdése A földosztás megkezdése
Megfelelő előmunkálatok után február 23-án ténylegesen megkezdődött a...
Gazdasági kisvasutak Gazdasági kisvasutak
Egyik hirneves közgazdasági irónk, Löherer Andor tollából egy érdekes...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98