Dtum
Login with Facebookk
1944 | Január

Hitler, Göbbels, Göring, Dönitz és más náci vezetők ujévi megnyilatkozásai

Berlin, január 2.

Hiter ujévi napiparancsa a haderőhöz
A Führer az évforduló alkalmából napiparancsot intézett a véderő katonáihoz. A napiparancs részletei sokban megegyeznek a német néphez intézett kiáltvánnyal. Az attól eltérő részletekben többek közt a következőket mondja:
A háboru kezdetében a német háborus vezetés számára nem lehetett más feladat, mint az, hogy tekintettel a német nép kis életterére, egyik ellenfél a másik után gyorsan leverje és a Német Birodalom védelmi lehetőség szerint messze kitolta a Német Birodalom határain tul. Hogy ez a háboru áldozatokban és nélkülözésekben mit követelt a német néptől, azt a katonák a legjobban tudják. Azelőtt azt kivánhattuk, hogy az otthon legyen méltó katonáihoz, ma pedig ugyanilyen joggal megállapithatjuk, hogy az otthon saját magatartása révén megérdemli a legjobb frontharcosokat.


Az 1939., 1941. és 1942. évben bekövetkezett északafrikai visszacsapásoktól eltekintve, csupán egyetlen suloy válságot ismertünk, nevezetesen az 1941 decemberétől 1942 márciusáig tartó téli hónapokat.

 

Az 1943.  esztendőt a történelemben mint a nagy válság második esztendejét kell majd megörökiteni.


Foglalkozik ezután a napiparancs Olaszországnak a háboruból való kilépésével és megállapitja, hogy "az olasz szövetséges teljes kiesése keleten további válság bevezetője volt, amely a sztalingrádi hősi harccal zárult le.” Megállapitja, hogy Németországnak néhány hét alatt először is az elpártolt olasz csapatokat kellett lefegyvereznie és a Balkánon pótolnia kellett azokat. Dél-Olaszországban nyomban rögtönözve, uj arcvonalat kellett felállitani. Ugyanekkor a fenyegető orosz támadást minden körülmények között még a nyáron ki kellett kényszeritenünk - folytatja -, hogy a tél beállta előtt, amennyire lehet, elhasználjuk erejét. Magában az otthonban felül kellett vizsgálni és tökéletesiteni kellett az ellenséges bombázó támadások elháritási rendszabályait.


Ebben az évben a német vezetőséget s legnagyobb feladat terhelte, amely valaha is támasztható. Európában a főterhet, miként kezdettől fogva, a német nép és a német katona viseli. Olaszországban a Brenner elleni rohamból csiga-offenziva lett a szövetségesek hadvezérei boldogok, ha egy héten egy vagy két falu romjainak elfoglalását jelenthetik.

A negativ oldalak
Ezekkel a pozitiv oldalakkal  szemben - folytatódik Hitler napiparancsa - negativ oldalak is állanak. E hatalmas uj feladatokat csak más helyeken való lemondás árán tudtuk megvalósitani.


A Kelet részére tervezett több ujonnan felállitott erőcsoport le van kötve és segitenie kell a többi európai élettér megvédésben. Ez az oka a keleti arcvonalon küzdő katonák sok gondjának és nehézségének. Bármilyen sulyosak voltak és legyenek azonban továbbra is a harcok keleten, a bolsevizmus nem érte el célját. A nyugati plutokrata világ bárhol kisérelje meg a partraszállást, amellyel fenyegetődzik, ez meg fog hiusulni. A német otthon szétmállasztására urányuló kisérlet ennek ellenkezőjét érte el. A német haditermelése kiküszöbölésére irányuló szándékokat meghiusitjuk. A német ellenállás nem lesz kisebb, hanem 1944-ben még sikeresebb lesz. Ha átmenetileg a műszaki találmányok mérlege 1943-ban az ellenséges javára billent is, a németek ezt ismét helyre fogják hozni.


Németország, amely a mérkőzést kezdetén 634.000 négyzetkilométernyi élettérrel rendelkezett, ma Európában 2.630.000 négyzetkilométernyi területet tart megszállva. Tény az is, hogy a Német Birodalom szétrombolása a negyedik esztendőben sem sikerült és a német nép a háboru ötödik esztendejében teljes bizalommal folytatja a harcot. Ez az egész véderő érdeme. Ha gyakran ugy is látszott, hogy a derék katonáktól szinte az emberi teljesitőképesség határát meghaladó teljesitményt kivánnak is, a német katona mindig ismét megtalálta az erőt a helytálláshoz.

A tengeralattjáró háboru látszólag ellanyhulásának oka
Nem kevésbé nagyok a tengerészet teljesitményei. A tengeralattjáró háboru látszólagos ellanyhulása csupán az ellenfelek egyetlen műszaki találmányán alapul. Kiküszöböléséhez a német tengeri hatalom nemcsak hozzálátott már, hanem meg is van győződve arról, hogy ez rövid időn belül sikerül. A légierő hősiessége is mindenek felett áll.


Az 1944. év igen kemény lesz. Közös feladatunk azonba az, hogy ebben az évben ismét leküzdjük a tiszta védekezés időszakát és sulyos csapásokat mérjünk az ellenfélre, mindaddig, amig eljön végül az az óra, amelyben a Gondviselés megadhatja a győzelmet annak a népnek, amely ezt leginkább megérdemli.

Göbbels ujévi rádióbeszéde
Göbbels birodalmi miniszter az évforduló alkalmából a német néphez rádióbeszédet intézett, amelynek bevezetőjében megállapitotta, hogy az elmult év ennek a háborunak eddig legsulyosabb esztendője volt. Ismertette az év eseményeit, majd hangsulyozta, hogy ha az angolszászok európai partraszállási fenyegetésüket be is váltják, Európa minden részében ütésre kész német véderőre akadnak.

 

A miniszter nagy elismeréssel beszélt a keleti arcvonal vitéz harcosairól és kijelentette, hogy minden erőt össze kell fogni a bolsevizmussal szemben. Más, szintén veszélyeztetett népe és államok segitségére számitani - folytatta - céltalan dolog. Látják ugyan a veszedelmet, de nincs a világnak olyan hatalma, amely cselekvésre birná őket. Lényegében tehát magunkra vagyunk utalva, hogy eredményesen álljuk meg ezt a harcot, amelyet a mi életünkért és a mi kontinensük életéért folytatunk.


A miniszter ezután beszélt Németország gazdasági és katonai erejének megnövekedéséről, majd kijelentette, hogy az uj esztendő kiragadja a német hadvezetőség kezéből létfontosságu állásait. Ehhez azonban a veszedelmes nyugati utat kell járnia. Az angolszász légitámadásokról a miniszter elitélő hangon nyilatkozott.


Göbbels ezután annak a feltevésnek adott kifejezést, hogy az angolok és amerikaiak tavasszal, megkisérlik a nyugati elözönlést. Akkor fog elválni, kinek lesz igaza ebben kérdésben. Nagyon valószinű - mondotta -. hogy a háboru az uj esztendőben döntő stádiumba kerül. A német vezetés nagy nyugalommal tekint az eljövendő események elé . Mi az életünket védjük - mondotta. – Ha vereséget szenvednénk, mindnyájan megsemmisülnénk. Ezzel szemben áll a győzelem, amelyet ki tudunk és ki fogunk harcolni.

Göring felhivása a német néphez és napiparancs a légierőhöz
Göring birodalmi tábornagy, ujévkor felhivást intézett a német néphez. Megállapitja, hogy az elmult esztendőben fokozott követelményeket támasztott a háboru. A háborus erőfeszités munkásainak erős munkakészsége a légitámdások sulya alatt sem tört meg - mondja, majd kijelenti, hogy – "a német nép bátran viseli kegyetlenül sulyos csapásokat. Egy ilyen nép nem maradhat alul. Nem ringatjuk magunkat álomképekben és tisztában vagyunk vele, hogy még nagyon sok próba elé állittatunk. Valamennyiünk kész mindenét beledobni a küzdelembe, szabadságunk védelmében. Az ujévben a jelszó ez: Minden erőt és minden áldozatot a szabadságért és a győzelemért!” A légierő valamennyi tagjához napiparancsot intézett Göring tábornagy.


Dönisz vezértengernagy, a haditengerészet főparancsnoka ujévi napiparancsában megállapitja, hogy az elmult esztendő a német népet minden eddigi nemzedéknél keményebbé tette és bármit követeljen is tőle  a sors, meg fogja állni s helyét.


Ujévi kiáltványt intézett Speer miniszter a német hadifelszerelés iparban dolgozókhoz, hangsulyozva, hogy Németország döntő csaták előtt áll. Sauckel, a külföldi munkásokhoz intézett felhivást, míg Packe, a német földmüvelő néphez intézett ujévi kiáltványt.

 

Ujévi napiparancsot adott Himmler belügyminiszter is idézve, Nagy Frigyes szavait: „Addig fogunk mindenfelé verekedni, amig veszett ellenségeink békekötésre határozzák el magukat.”

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
 Hitler Adolf Göbbels Hermann Göring Dönitz
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98