Dtum
Login with Facebookk
Zsebenciklopédia
Súgó
A cikkekben szereplő személyek és fogalmak betűrendes mutatója. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rovat tartalmával nem szeretnénk egy lexikon vagy a Wikipedia részletességét megközelíteni, inkább az általános tájékoztató információkat közöljük. Az adattár folyamatosan bővül.
Sebestyén Károly

Bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, S. Ede hirlapíró testvérbátyja, szül. 1872. júl. 10. Gödrén (Baranyam.); középiskoláit Kaposvárt, egyetemi tanulmányait Budapesten, Lipcsében és Berlinben végezte. 1895-ben doktori s 1896-ban tanári oklevelet szerzett a magyar és latin nyelvből és irodalomból; 1895. okt. a budapesti VII. ker. állami főgymnasiumban helyettes, 1897. máj. rendes tanár lett; azóta is ezen intézetben működik.


Már egyetemi hallgató korában több czikke jelent meg a Pesti Hirlapban; 1898 elejétől 1903 végeig a Magyarország cz. politikai napilap szinházi és irodalmi referense volt; 1904 óta a Budapesti Hirlap szerkesztőségének tagja.

 

Czikkei a következő folyóiratokban és hirlapokban jelentek meg: M. Nyelvőr (1890. Kombináló szóalkotás és mondatfüzés, 1892. Rege, monda, 1896. Kozma Andor, humoros históriák, Somogyi nyelvsajátságok, Jakab Ödön elbeszélései, A nyelvujítók, 1896. A nyelvujítók és könyvism., 1897. Magyaros tárczaírók: Móra István és Gárdonyi Géza, Homeros-fordítások, 1901. A magyar szinpad nyelvéről: Herczeg Ferencz Ocskay brigadérosa, 1902. Eötvös Károly prózája, 1904. sat.); Élet (1891. Nemzeti szellem az elbeszélő költészetben, 1893. A realizmus Németországban, 1895. Gyulai Pál és a sajtó); M. Salon (1891. Martialis epigrammáiból, ford.); Nyelvtudományi Közlemények (1894. XXIV. Helyesírás és túlterhelés); Fővárosi Lapok (1894. Csiky Gergely proletárjai Kopenhágában); Egyet. Philol. Közlöny (1897. Az ephesosi Herakleitos); Ország-Világ (1897-98. költ.); Debreczeni Ellenőr (1898. 17. sz. A magyar dráma jövője); P. Napló (1898. 19. sz. Szójáték és nyelvészet); Magyarország (1899. 244. sz. Az új költészet és könyvism., 1900. 89. sz. Jászay Mari, 106. Jean Racine és Phaedrája, 314. Vörösmarty koszorúja, 1901. 140. sz. Nemzeti színház, 1903. 41. szám Shakespeare Téli regéje, 79. sz. Náday Ferencz jubileuma, 145. sz. Nemzeti színház 1902-1903., 215. sz. Gróf Teleki László); M. Géniusz (1900. Az új költészet: M. Maeterlinck); Budapesti Szemle (1900. CII. k. Sokrates és Platon); Budapesti VII. ker. főgymnasium Értesítője (1900. Az ephesosi bölcs); Budapesti Hirlap (1900. 100. sz. Madách, 1904. 65. sz. Eszkilosz, 210. sz. Az atheni Timon, 249. sz. Baráth Ferencz, 1906. 337. sz. könyvism. stb.); A Hét (1904. A magyar szerzők); Ethnographia (1904. Mellékl. Halotti deszka, Szegedi napsugárdíszes házvégek); Pápai Hirlap (munkatársa, 1904. 36. sz. Shakespeare szülőhelyén, németül: Pester Lloyd 1904. 200. sz.); Az Ujság (1904. 21. sz. Az útvesztő, Hervieu új darabja); Vasárnapi Ujság (1904. 47. Sarah Bernhard, 50. sz. Bernd Róza); Múzeumi Néprajzi Értesítő (1905. Székelyföldi kopjafák, A háromszéki szentföld székely háza) stb.


Munkái:
Hajnalodik. Versek. Budapest, 1895. (Ism. Vasárnapi Ujság 13. sz., Élet 16. sz., M. Szalon, M. Geniusz, Hazánk 56. sz.)
A pseudo Phokylides. Tanulmány az alexandriai hellenista irodalom köréből. U. ott, 1895. (Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből.)
Ünnepi költemény 1848. márczius 15-ike félszázados évfordulójára. A Naschitz-féle nyilv. felsőbb leányiskola ifjúságának írta. U. ott, 1898.
A görög gondolkodás kezdetei Thalestől Sokratesig. Az összes töredékek fordításával. U. ott, 1898. (Előbb 1897. az Egyet. Philologiai Közlönyben is, Filozofiai Írók Tára XIV. Ism. Bud. Szemle XCIV. k., M. Kritika 10. sz., Prot. Szemle, Erdélyi Múzeum, Egyet. Philologiai Közlöny 1900.)
Julianus. Drámai költemény. U. ott, 1899.
A czinikusok. Tanulmány az antik ethika köréből. U. ott, 1902. (Filozofiai Írók Tára XVI. Különnyomat az Egyet. Philol. Közlönyből. Ism. 1901. Budapesti Hirlap 337. sz., Magyarország 285. sz., Vasárnapi Ujság 1902. 6. sz.)
A római irodalom története. Szemelvények magyar irók latin műfordításaiból. U. ott, 1902. (Ism. Hivat. Közlöny 14. sz.)
Ibsen, Peer Gynt, verses tragédia. Ford. magyarázatokkal. U. ott, 1903. (Olcsó Könyvtár és külön is.) Shakespeare Athéni Timonja. U. ott, 1905. (Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből.)
Az ó-kor története. Középiskolák használatára. Egy szinnyomatú melléklettel, négy térképpel és számos a szövegbe nyomott ábrával. U. ott, 1905. (Létmányi Nándorral együtt.)
A nemzeti színház megbizásából lefordította Donnay Maurice, Ujabb veszedelem cz. 4 felv. színművét (először adták a Nemzeti színházban 1903. nov. 6.; a Vigszínház számára Arronge Adolf, Doktor Klausz cz. vigjátékát és Pinore Artur, A tökéletes feleség cz. 4 felv. színművét Sztáray Margittal együtt, először adták a Vigszínházban 1906. nov. 3. Ism. Pesti Hirlap 301. sz.

DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
 
Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
Blog
Horthy és Kádár Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
Bűnösök vagyunk mi… …akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...
F�rum
Nincs k�p
Nády Árpád
2018.03.26 - 21:46
Nincs k�p
tanerobacsi
2017.07.18 - 14:17
Nincs k�p
fülöp56
2017.02.24 - 10:38
Nincs k�p
Kiss Zoltán
2017.02.18 - 00:11
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
agraros1
2017.01.29 - 11:48
Nincs k�p
lacimadár
2016.06.15 - 23:04
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98