Dtum
Login with Facebookk
Zsebenciklopédia
Súgó
A cikkekben szereplő személyek és fogalmak betűrendes mutatója. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rovat tartalmával nem szeretnénk egy lexikon vagy a Wikipedia részletességét megközelíteni, inkább az általános tájékoztató információkat közöljük. Az adattár folyamatosan bővül.
Immanuel Kant

Száz éve volt február 12-én, hogy Königsbergben meghalt Kant, a filozofia történetében a legnagyobb elmék egyike, a német gondolkodás egyik legnagyobb büszeksége. Csaknem megmérhetetlen az a hatás, melyet Kant a maga korára s az utókorra tett, a tudomány és művészet egyaránt érezte szellemének éltető lehelletét, mult és jelen egyesül az iránta való hódolatban.

A kinek lelke bejárta az egész világot s világosságot ébresztett az emberek millióiban: tudvalevőleg soha nem hagyta el Königsberg városát. 1755-ben habilitálták az egyetemen magántanárrá, de csak tizenöt évi dijtalan működés után lehetett rendes tanárrá.

1781-ben adta ki a *Tiszta ész kritikáját*. Ezután egymásra következtek az e műben megalkotott kritikai alapgondolat alkalmazásai az ethikára, az eszthetikára, a jogbölcsészetre, a történelem bölcseletére s a vallásbölcseletre.

Kant filozófiájának történeti jelentőségétnem lehet túlbecsülni. A gondolkodás legnagyobb hőseinek egyike volt ő, az emberi elme benne legfényesebb magaslatai egyikét érte el. A mint Szókratész új irányba terelte a görög gondolkodás útjait, úgy hogy minden utána következett görög bölcselő többé-kevésbé az ő alapjára volt kénytelen állani, a mint Bacon és Descartes meggyujtották a középkor skolasztikus filozófiája által elhomályositott szemek előtt a természettudományi és mathemetikai módszer világosságát, - úgyanúgy Kant rendszere is fordukópontja az emberi gondolkodásnak.

Mint az összes ismeretlmleti alaptételekre, az erkölcstanra s ennek a valláshoz való viszonyára is megtalálta azt a formulát, melyre az újabbkori gondolkoás, számos félre-tévelyedése mellett is, mindig törekedett: az erkölcs ő szerinte független a vallástól, a valláspedig az egyházól.

De az erkölcsi öntudatból nőki a vallás és ebből a vallási öntudatból a vallás történeti formái és egyházai. Nem vallásos erkölcs, hanem erkölcsi vallás, nem egyházi vallásosság, hanem vallásos egyház, - ezek Kant követelményei.

Mint a múltnak és a jelennek, ép úgy a jövőnek is, Kant filozófiája végtelen sokat fog jelenteni. Okos ember és jó ember sok lehet a földön; de az örökkévalóságba mégsem vésik nyomdokaikat. Ez csak akkor történik, ha ezek a tulajdonságaik elérik azt a fokot, a melyet a genialitás fogalmával szoktunk kifejezni. Az elme genialitása ritkán egyesűl a szívével s nagy eszmák nem fogannak meg mindig tiszta szivekben.

Kantnál megvolt ez az egyesülés s ebben van az ő igazi halhatatlansága.

DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
 
Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
Blog
Horthy és Kádár Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
Bűnösök vagyunk mi… …akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...
F�rum
Nincs k�p
Nády Árpád
2018.03.26 - 21:46
Nincs k�p
tanerobacsi
2017.07.18 - 14:17
Nincs k�p
fülöp56
2017.02.24 - 10:38
Nincs k�p
Kiss Zoltán
2017.02.18 - 00:11
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
agraros1
2017.01.29 - 11:48
Nincs k�p
lacimadár
2016.06.15 - 23:04
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98