Dtum
Login with Facebookk
Zsebenciklopédia
Súgó
A cikkekben szereplő személyek és fogalmak betűrendes mutatója. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rovat tartalmával nem szeretnénk egy lexikon vagy a Wikipedia részletességét megközelíteni, inkább az általános tájékoztató információkat közöljük. Az adattár folyamatosan bővül.
Lord Kelvin (William Thomson)

A természettudósok nesztora és legérdekesenn egyénisége, a ki az elmult félévszázad tudományos kutatásaiban nagy elméjével irányitó szerepet vitt, húnyt el e napokban.
Úgy, mint Helmholtz a németeknél, ő is elméjének universalitása által tűnt ki: philosoph, természettudós és gyakorlati ember volt egy személyben.

Mint az angol természettudósok legnagyobb része, ő is előszeretettel foglalkozott az anyag szerkezetére, a természeti erők működésére, a mindenség fejlődésére vonatkozó elméleti speculatiókkal. Ezekközül az atomoknak örvények által való magyarázata, a Föld korának és a Nap élettartamának, az elektromosság és mágnesség mibenlétére vonatkozó elméletei a legismertebbek.

Ezen philosophiai munkásságának kissé skeptikus, se sok tekintetben jellemző kritikáját ő maga adta meg, a mikor évekkel ezelőtt jubileuma alkalmával a világ minden részéből összegyűlt több ezer tudós tisztelője előtt nagyjában ezeket mondotta:

„Egy szó elég annak összefoglalására, hogy ötven esztendei fáradhatatlan munkásságom, melyet egy tökéletesebb tudomány megalapozására forditottam mit eredményezett; ez a szó: Sikertelenség.

Ma sem tudok semmivel többet az elektromosság és mágnesség mibenlétéről, a chemia-affinitásról, mint a mit ötven évvel ezelőtt első előadásomon hallgatóimnak mondottam.”

Tisztán tudományos munkássága a physika minden terén rendkívül értékes, de őként a hőtan (thermodynamika) és az elektromosság tanában nyujtott új eredményeket. Sadi Carnot nyomán a hő mechanikai elméletének egyik alapvetője lett; tőle származik az absolut hőmérsékleti scala megállapitása, a hasznositható és a dissipáló energia fogalmának bevezetése, stb.

Ugyanő testvérével James Thomsonnal együtt mutatta meg a jég olvadás pontjának változását a nyomással s ezzel adta a regelatió és a gletscherek magyarázatát. A gázok kitágulásával fellépő lehűlés törvényeit, a melyek ma a gázok folyósításának alapjai, szintén ő állapitotta meg.

Kisebb, de azért értékes dolgozatainakszáma igen nagy.

Elméleti és tisztán tudományos kutatása közben William Thomson a tudomány gyakorlati alkalmazásával és sok eszköz szerkesztésével is nagy sikerrel foglalkozott. Több iparvállalat elnöke volt s physikai mérőeszközei a világban mindenütt elterjedtek. Ilyenek a galvanometerei, elektrometerei, tengeri compassa, mélységmérője, stb; de ez alkotásai között a legnagyobb jelentőségű: a tengerentúli táviró.

Az általa szerkesztett rendkivül érzékeny áramjelző készülék – a syphon recorder – és a W Thomson kitartó agilitása tette lehetővé, hogy a tenger mélyében elhelyezett kábeleken 1866-ban Európa és Amerika között az első táviratot válthatták.

Az első táviratban az Egyesült-Államok elnöke kifejezte azt az igazságot, hogy „ a William Thomson diadala dicsőségesebb, mint bármely győzelem, melyet valaha csatatéren arattak”.

W. Thomson 1824 június 26-án született,mint James Thomson belfast-i tanár második fia. Atyját 1832-ben Glasgow-ba hivták meg egyetemi tanárnak s itt később két fia: James és William collegái lettek.

A fiatal William fényes tehetsége már 14 éves korában feltűnt, az egyetemen pályadijat nyert a Föld alakjáról írott értekezésével s 22 éves korában már Glasgowban a physika tanára lett, ahol azután 54 éven át tanította és nevelte Anglia ifjú tudós nemzedékét.

Rendkívüli műveltsége a társaságban is érvényesült s szeretetreméltó modorával éppúgymegnyerte hallgatóit, mint nagy tudásával.

<<
<
1
2
>
>>
DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
 
Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
Blog
Horthy és Kádár Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
Bűnösök vagyunk mi… …akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...
F�rum
Nincs k�p
Nády Árpád
2018.03.26 - 21:46
Nincs k�p
tanerobacsi
2017.07.18 - 14:17
Nincs k�p
fülöp56
2017.02.24 - 10:38
Nincs k�p
Kiss Zoltán
2017.02.18 - 00:11
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
agraros1
2017.01.29 - 11:48
Nincs k�p
lacimadár
2016.06.15 - 23:04
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98