Dtum
Login with Facebookk
Zsebenciklopédia
Súgó
A cikkekben szereplő személyek és fogalmak betűrendes mutatója. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rovat tartalmával nem szeretnénk egy lexikon vagy a Wikipedia részletességét megközelíteni, inkább az általános tájékoztató információkat közöljük. Az adattár folyamatosan bővül.
Trebitsch Lincoln

Az “igazi” Trebitsch, így szállt le nyelvünk mélyrétegeibe egy kifejezés, amelyiknek eredete homályba vész, vagy Rejtő Jenő, azaz P. Howard leleményének számít. Trebitsch története azonban nemcsak a huszadik század csavaros eszű szélhámosáé.

Nagy Britannia egyik megyéjében képviselő-jelöltként lépett fel egy súlyos akcentussal érvelő férfi a liberálisok nevében. A 1910 januárjában az Alsóház képviselőjévé választották Lincoln Trebitschet, a Montrealból érkezett, Magyarországon született lelkipásztort.

A londoni liberális klubban otthonos, befolyásos pártfogókkal büszkélkedő Trebitschet ősei hitéből buzgó protestánssá egy Lypschytz nevű térítő formálta London szegénynegyedében, ahol a jövedelem nélkül tengődő s nyomorgó zsidókat misszionáriussá csábította számos egyesület.

Montrealban már igehirdetőként tevékenykedett Trebitsch, s innen szegődött el egy Angliai gyároshoz az európai kakaófogyasztás összehasonlító tanulmányozására. A dunamenti Paksról elszakadt Trebitsch könnyen tanult nyelveket. A Németországból nősült, Brüsszelben fogyasztás-szociológusként eredményes angliai képviselő tüstént szülőhazáját kereste fel megválasztása után és a brit konzul segítségével szervezett előadásában a Monarchia fennmaradása mellett érvelt a Pester Lloyd 1910. január 28. tudósítása szerint.

Úti célja befektetőket toborozni szülőhazája javára. Egy angol-magyar Bank alapítását lebegtette vendéglátói előtt, skóciai befektetők látogatását ígérte, míg az őshazában egy feltalálóval a füstnélküli kazánra szerzett kizárólagos exportjogot. Ki ne hitt volna az Alsóház tagjának, aki szűzbeszédében a szabad kereskedelem támogatására szólította fel társait.

Következő alkalommal a konzervatívok rasszizmusa ellen kelt ki: a gyarmati tisztviselők, harsogta Trebitsch, semmivel sem különbek a bennszülötteknél, a keleti embereknél. Én magam is keleti vagyok, - vallott zsidóságáról szemérmesen, - de keleti volt Jézus Krisztus is, tisztelt képviselőtársaim.

Angliára rossz napok jártak. Az 1910-ben választott Parlament a század egyik legrövidebbje volt. 1910. decemberére már újabb választásokat írt ki Asquith, a miniszterelnök. Lincoln Trebitsch azonban nem indulhatott. A képviselőséggel járó kiadásokhoz nem volt fedezete. 1911-ben egybegyűlt hitelezőivel megalkudott ugyan, de politikai pályájának egyelőre befellegzett. Az üzletember azonban csak most ébredezett benne.

Képviselősége során Lincoln Trebitsch, a „keleti” ember, számos befektetővel állt kapcsolatban. Eszébe ötlöttek a kiaknázatlan galíciai olajmezők. Az Egyesült Galíciai Olajvezeték Társaság elnökéül az osztrák Lobkowitz Ágost rémlett a legalkalmasabbnak herceg Hyeronymus Radziwill társaságában. A munka annyira igénybe vette Trebitschet, hogy maga mellé szólította az Egyesült Államokból unokaöccsét, az ugyancsak paksi Krausz Sanyit. A részvény-kibocsátás sikerült, s egy évig úgy rémlett, hogy a nyolc egyesült petróleum-kitermelő sikeres lesz. De a galíciai olajtermelés visszaesett, a cég tönkrement.

A látnok Trebitsch jól érezte, hogy a jövő főszereplője az olaj. Új cége immár a romániai olaj kitermelését vette célba. Ám ez is tönkrement. Trebitsch kölcsönökre szorult, azt pedig garanciával adják. A fedezetért a hitelezőknek Trebitsch jótevőjéhez kellet fordulniuk a londoni liberális klub címén. Mire a levél odaérkezett, maga Trebitsch vette magához a klubtagoknak a portán kikészített levelezéséből, s ő maga válaszolt a klub levélpapírján. Nem hiába volt képviselő.

Bukarestből a háború kitörése előtt érkezett Londonba hősünk, hogy felajánlja szolgálatait a honvédelemnek. Trebitsch a cenzúra-hivatalba került román-magyar-német-francia tudásának hasznosítására. A kishivatalnoki fizetésből azonban nem futotta adósságai törlesztésére, sem a nagyvonalú életvitelre. Trebitsch Lincoln így kémnek jelentkezett a titkosszolgálatnál.

Küldenék öt egy semleges országba, így Hollandiába. Ott felajánlaná szolgálatait a németeknek. Amint a németek megbíznának benne, ő az angoloktól kapott féligaz információk segítségével tőrbecsalná a német hajóhadat és biztosítaná a fölényes és gyors brit győzelmet. Az angolok olyan udvariasan utasították el Trebitsch Lincolnt, hogy azt ő bátorításnak vélte. Így utazott el saját szakállára Rotterdamba s vette fel a kapcsolatot a német titkos-szolgálattal. Egy kódot próbált eladni nekik, amelyikkel az angolok üzeneteit, de leginkább az ö üzeneteit lehet lefordítani.

Trebitsch ezután kettős ügynöknek képzelve magát New Yorkba hajózott, ahol öccsénél, bizonyos Schlesinger Józsefnél szállt meg. 1915. május 23-án pedig a New-Yorki World című magazinban jelent meg önleleplező vallomása arról, hogyan lett kettős ügynök, s hogy ezért üldözi Őfelsége, a brit uralkodó megannyi kopója.

Brooklynban tartóztatták le 1915-ben. Trebitsch Lincoln a börtönből hívta fel az FBI elődjét, hogy kódmegfejtő képességeit rendelkezésre bocsátaná. S bár a Scotland Yard detektívje útban volt New York felé a kiadatási papírokkal, az amerikaiak irodát rendeztek be a Nyomozó Hivatalban Trebitschnek, aki hetenként biztosította főnökeit, ahogy közel jár a megoldáshoz a mintaként neki átadott rejtjelezett táviratok megfejtésében, kért és kapott egy könyvelőt és végül egy kódfejtőt. Így sem boldogult. A börtönben, - ahonnan őreivel járt ki drága Manhattanibeli éttermekbe, - megírta az „Egy nemzetközi kém vallomásai” című könyvét, jelentős sikerrel.

A börtönből végül lelépett, de harmincnapi bujkálás után elfogták és feltették egy óceánjáróra, amelyik Liverpoolban tette partra a hajdani képviselőt. Három évet kapott a bíróságtól sikkasztásért. 1919 júliusában szabadult az állampolgárságától megfosztott Trebitsch, akit kitiltottak Angliából. Hazatérni nem volt kedvére. Budapesten Kún Béla volt az úr, majd a román csapatok foglalták el Budapestet. A román olajügy után szülőhazájába nem volt tanácsos hazatérnie..

Trebitsch Berlint vette célba. Ott egy nagy német újságnak adta el történetét, majd a Belgiumba száműzött német császárral próbált interjút készíteni. Így került kapcsolatba legitimista körökkel, s egyszercsak a rövid életű Kapp puccs összeesküvői között találjuk.

Dr. Kapp nagyobb szélhámos volt, mint Lincoln Trebitsch, aki a pünkösti kancellár sajtóirodáját vezette. Az összeesküvés hírére repülőgépen érkezett Berlinbe Hitler, de mire a kancelláriához ért Dr. Kapp már elmenekült, csak a sajtófőnököt vehette szemügyre. Gyerünk innen, ez egy zsidó, mondta állítólag Hitler az „igazi” Trebitsch Lincoln láttán.

A jobboldali összesküvést felszámolta a német szociáldemokrata kormány, de reménységként ott voltak Magyarországon az „Ébredők”, Eckhardt, Prónay, Gömbös Gyula. Velük vette fel a kapcsolatot a nemzetközi fehér ellenforradalom megbízásából Lincoln Trebitsch Budapesten. Ebben a német nagykövet Egon von Fürstenberg báró segítette. Astoria-hotelbeli szállását a magyar kormány fizette.

Prónay figyelmét sem kerülte el Trebitsch faji származása. Emlékiratai szerint ő figyelmeztette a német Bauer őrnagyot, hogy „az Ön sötéthajú zsíros barátja egy zsidó és nem szívesen beszélek előtte titkokról.” A titok az volt, hogy a nemzetközi összesküvés szálai Luddendorf tábornokhoz vezettek, akinek az a kétes történelmi dicsőség jutott, hogy egyszemélyben lehetett Lenin és Hitler szálláscsinálója.

Luddendorfnak komoly ajánlatot tartogatott Trebitsch Lincoln, aki már Nankingban volt Yang Sen tábornok katonai tanácsadója. A nagytiszteletű Lincoln Trebitschet mindig érdekelte Kína. Miként lett Wu Hung Chan tábornok gyermekeinek tanítója, máig rejtély. Miként az is, hogyan lett a protestáns misszionáriusból Sanghaiban buddhista szerzetes Csao Kung néven.

A második világháború kitörése Sanghaiban érte tanítványai körében. A német követségen Csao Kung abbé, ahogyan nevezte magát azt üzente Hitlernek, hogy amikor megtanítja a háború mesterfogásaira a berlini kancelláriában a falból három bölcs ember lép ki s megfejti iziben a világ titkait. Eddig minden ország titkos-szolgálatai hallgattak Trebitschre.

A német kaland, magyar kiruccanás közben a nemzetközi fehér összeesküvés titkait a csehszlovák titkos-szolgálatnak sikerült eladnia jelentős pénzért. A minisztériumot a kifizetésre maga az elnök utasította. Tibetben nagyjából egyidőben halt meg a dalai és a pancsén láma. Trebitschnek hirtelen esélye nyílhatott, hogy maga legyen a sokat szenvedett ország vallási vezetője, de ez a terve nem sikerült. A japán elözönlés alatt is Sanghaiban maradt s ott hunyt el 1943. október hatodikán.

 

Forrás: Az "igazi" Trebitsch /nepszava.com

DÍJAINK
Az év honlapja 2010 eFestival 2010
 
Újdonságok
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
2018.01.14. - 10 éves a Huszadik Század!
Kedves Olvasók! 10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Páholy
Sorscédulák a nagy háborúból (Cseke Gábor olvasónaplója) Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója   Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
Blog
Horthy és Kádár Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
Bűnösök vagyunk mi… …akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...
F�rum
Nincs k�p
Nády Árpád
2018.03.26 - 21:46
Nincs k�p
tanerobacsi
2017.07.18 - 14:17
Nincs k�p
fülöp56
2017.02.24 - 10:38
Nincs k�p
Kiss Zoltán
2017.02.18 - 00:11
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
Nincs k�p
boldi
2017.02.15 - 20:48
agraros1
2017.01.29 - 11:48
Nincs k�p
lacimadár
2016.06.15 - 23:04
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98