Dtum
Login with Facebookk
1901 | Március

A magyar mezőgazdaság statisztikája

Az 1895:VIII. törvénycikk alapján végrehajtott mezőgazdasági statisztikai összeírás eddig négy terjedelmes kötetet szolgáltatott azoknak a közgazdáknak, a kik a kérlelhetetlen és cáfolhatatlan számokból és számcsoportokból vonják le következtetéseiket. Most megjelent ennek a statisztikai összeírásnak ötödik, mindenek felett érdekes kötete. Míg amazok a mezőgazdaság egyes részeire, egyes ágaira, mint a villamos reflektor, vetettek megvilágító sugarakat, addig a mostani befejező kötet a mezőgazdasági termelés végeredményeit mutatja be nekünk, a mezőgazdaság egész táját befogó plein air világításban.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Mezőgazdasági statisztikai felmérés
Lóczy István

A mezőgazdasági statisztika végeredményei

  Az 1895:VIII. törvénycikk alapján végrehajtott mezőgazdasági statisztikai összeírás eddig négy terjedelmes kötetet szolgáltatott azoknak a közgazdáknak, a kik a kérlelhetetlen és cáfolhatatlan számokból és számcsoportokból vonják le következtetéseiket. Most megjelent ennek a statisztikai összeírásnak ötödik, mindenek felett érdekes kötete. Míg amazok a mezőgazdaság egyes részeire, egyes ágaira, mint a villamos reflektor, vetettek megvilágító sugarakat, addig a mostani befejező kötet a mezőgazdasági termelés végeredményeit mutatja be nekünk, a mezőgazdaság egész táját befogó plein air világításban. Nemcsak a nemzetgazda kutató szeme, minden laikus, a ki csak érdeklődik ennek az országnak viszonyai iránt, befejezett, kerek, mesterien kidolgozott képét nyerheti ebben a munkában annak, a mi közgazdaságunknak még mindig gyökerét is, törzsét is képezi: mezőgazdaságunknak.
Az 5-ik kötet 6 fejezetből, táblázatokból. Grafikai mellékletekből és a magyar mezőgazdasági irodalom bibliografiájából áll.


  Az első fejezet a mezőgazdasági statisztikai összeírás
főbb eredményeit mutatja be, melyben mindenek előtt a területnek művelési ágak szerint való részletezésével foglalkozik. Az egész magyar birodalom területe 56,186 327 kat. Hold, vagyis 41.43% a szántóföld. A szántóföldnek ez a nagy terjedelme adja meg a jellegét mezőgazdaságunknak, ez tesz minket par excellence fölmivelő állammá. Az ország egyes részeiben, mint a Tisza jobb partján és Erdélyben is az erdőgazdálkodás fölülmulja, a fölvidéken szinte utoléri a földmivelést, de az ország területének zöme a földmivelés alatt áll, az Alföldön, a Dunántul, a Tisza balpartján és a Tiszának a Marossal alkotott szögében a szántóföld a domináló. A ki ezt a táblázatot nézi, az maga előtt láthatja Magyarország egész helyrajzi és szinte egész népességi helyzetét is. A Kárpátok koszoruzta megyékben az erdőterület az uralkodó, a völgyekben, a folyók közében, az alföldeken a szántóföld. A fölvidéken az erdőgazdálkodás ad a szláv lakosságnak foglalkozást, a Dunántul völgyei és Erdélynek legelős lejtői és alpesi rétjei az állattenyésztésnek alkalmas területei sváb, oláh és magyar lakosságának az állattenyésztés nyujtják a megélés főfeltételeit. A nagy folyók közében, a sikságokon, a tulnyomóan magyar népnek a földmivelés adja meg a kenyeret. A szántóföld területe, terményeinek csökkenő áralakulása dacára is az utolsó évben tetemesen, 857 ezer holddal növekedett.

 

Évek során át tartó kedvezőtlen viszonyok nem tudták a földmivelő lakosság lelkébe gyökeredzett foglalkozás iránt való hitet megingatni. A szántóföld területe nőtt, ha jó árak voltak, nőtt a rossz áraknak a nagyobb mennyiséggel való kiegyenlítése okáért. De ha kimutatja is ez a kötet a szántóföldnek nagymértékü növekedését, hiányosságának kell betudnunk, hogy nem mutatja ki, ez a növekedés az erdő, vagy nem termő területek művelhetővé tételéből származik-e, vagy a legelők és rétek feltöréséből-e? Mert ha az első határozottan előnyös is, a második a mostani termelési viszonyok között inkább hátrányos.


Kimutatja az első fejezet még a szőlőterületnek eloszlását, a gyümölcsfák számát, mindkettőt a legérdekesebb részletezéssel. Kimutatja a gazdaság intenzivitását illusztráló igaerő megoszlását országrészenként. Nagyon érdekes az ország állatállományának kimutatása. Óriási érték az, a mi jószágállományukban van. 6 és fél millió szarvasmarha, közel 3 millió ló, 7 és fél millió sertés és 8 millió juh, 1 milliárd 735 és fél millió értéket képvisel. Az állatorvosi közszolgálat államosítása bizonyára nagyban fogja emelni az állategészségügy biztonságát és közvetve az állomány szaporodására, a haszon és az érték emelésére jótékonyan fog hatni.
Mindenesetre egyik legérdekesebb része a statisztikának a birtokok megoszlását föltüntető rész. Ez a megoszlás nálunk, Németországhoz viszonyítva, kedvezőtlen.


  Mindenesetre jó lenne, ha még részletesebb adataink lennének, ha az adatok nem lennének ugy általánosítva, mert, hogy csak egy példát hozzunk föl: Erdélyben 100 holdas birtokot már középbirtoknak, 1000 holdas birtokot már nagybirtoknak tartanak, de az adatoknak a legapróbb részletekbe való beosztása óriási munkát és késedelmet okozhatott volna. Tömérdek olyan részletet lehetne fölhozni, a mi nincs benne, de az, a mit kimutat, az is gazdag anyagot nyujt a megfigyelésre. Törpebirtokaink területe csekély, mert nálunk az intenziv kertgazdálkodás még csaknem teljesen hiányzik és mezőgazdasági munkásaink zömének nincs meg az a tartalékbirtoka, a mi mindenféle viszonyok közt biztosíthatná megélhetésüket. Föltünően kevés középgazdaságaink szám- és területaránya, míg kisgazdaságaink és nagybirtokaink számra és területre is dominálnak. Kétségtelenül ez utóbbiak nyertek a középbirtok terhére.

Azt szerettük volna látni, hogy mennyi a haszonbéres birtok a nagy-, a közép- és kisbirtokokból. Mert mikor azt látjuk, hogy Erdélyben a legtöbb, 33,50%, a tulajdon és legkevesebb, 3,82% a haszonbéres gazdálkodás, ebből a gazdálkodás jó állapotára, kedvezőbb helyzetére következtethetnénk, holott tudjuk, hogy ez nem épen igy van és hogy a kimutatás szerint legkedvezőtlenebb Dunántul gazdasági viszonyai tényleg jobbak.
A 2. fejezet a közös erdők, legelők és a közös legeltetés arányát mutatja ki, melyből különösen a közös legeltetés érdekes, mert a közös legelők feltöréséből eredő bajok az ország legtöbb részében egyik főbaját képezi gazdáinknak. Az 1895-iki összeirás szerint a közös legelők a magyar birodalom összes legelőinek 50,34%-át tették. Ha meglennének az 1900-iki adataink itt is, akkor világosan kitünnék, hogy a közös legelők területe nagymértékben csökkent és az intenziv állattenyésztés miatt csökkent a közös legelőn tartott jószág létszáma is.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Szombaton éjszaka Horthy Miklós uton egy fiatalember vonult végig, aki torkaszakadtából énekelt Szombaton éjszaka Horthy Miklós uton egy fiatalember vonult végig,...
A posztos rendőr odalépett hozzá és csendre intette a szemmel...
Faluszövetségi nagygyűlések Tolnamegyében Faluszövetségi nagygyűlések Tolnamegyében
A Falu Országos Szövetség vasárnap Szekszárdon tartott nagygyűlést,...
A férfiak is megtanulják a csecsemőgondozást A férfiak is megtanulják a csecsemőgondozást
A gyermeknevelés eddig egészen nőies foglalkozás volt. A férfiak...
A Temps vasárnapi vezércikke A Temps vasárnapi vezércikke
A német kancellár tegnapelőtti beszédében kapcsolatban a vasárnap...
Sas két góljával győzött Közép-Európa Nyugat-Európa ellen Sas két góljával győzött Közép-Európa Nyugat-Európa ellen
A nagy érdeklődéssel várt Közép-Európa – Nyugat-Európa...
Megtalálták Bogdanovics patriarcha holtestét Megtalálták Bogdanovics patriarcha holtestét
Közel nyolcz hete, hogy Gasteinben üdülő Bogdanovics Luczián...
A kancellár beszéde A kancellár beszéde
Bethmann-Hollweg kancellár meghatározta a német birodalmi gyülésen a...
VIII. Edward lemondással  fenyegetőzik VIII. Edward lemondással fenyegetőzik
Munkatársunk azt az információt kapta, hogy VIII. Edward új...
Friedrich beszámolója a Benessel folytatott tárgyalásairól Friedrich beszámolója a Benessel folytatott tárgyalásairól
Friedrich István prágai utazásáról és tanácskozásairól a lapunk utján...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98