Dtum
Login with Facebookk
1902 | Május

A prágai football-viszonyokról

Prága, 1902. május.


Budapest kivételével a kontinens egy városában sem lendült oly hatalmas mértékben a football-sport, mint épen Prágában. A rendkívűl nagy számban rendezett nemzetközi football-mérkőzéseken az érdeklődő prágai publikum a külföld csaknem minden nevesebb egyleteinek (angol, franczia, magyar, helvét, német, dán, osztrák stb.) viadalát láthatja, s a prágai egyletek maguk gondoskodnak arról, hogy hírneves külföldi csapatok szereplése által a football-mérkőzéseket sporteseményekké avassák.

 

Öt esztendő óta azonban a német egyesületek viszálykodása és intrikái akadályt vetnek a nemes sport természetszerű rohamos terjedése elé. 1896-ban döntésre került a cseh bajnokság ; akkoriban a Slavia fiatal csapatja váratlan győzelmet aratott a Deutscher Football-Clubon, mely hegemoniáját féltve, a legsportszerűtlenebb módon kezdte meg aknamunkáját a Slavia megrontására.

 

Igy minden egyesülettel, melylyel tárgyalásba bocsátkoztak, első feltételül azt tüzték ki, hogy a Slaviával ne mérkőzzék s az utóbbi egyesületnek minden kihívása politikai okokból (?) visszautasíttatott.

 

De ezzel a jeles német csapat nem elégedett meg. Az 1897-iki Badeni kormány bukása okozta demonstrácziók alkalmával a D. F. C, mindenütt hirdette, hogy a Slavia tagjai voltak a német regatta egyesület csónakházának rombolói, sőt a Sport in Bild czímű berlini lap hosszu czikkben tárgyalta ezen rágalom folytán szárnyra kelt híreket.

 

A szájról-szájra járó hazug hírek ellen csak a *Spiel und Sport* czímű ujság emelte fel tiltakozó szavát, élesen elítélvén a D. F. C. mozgalmát, mely nagyon káros hatással volt a Slavia működésére. A német egylet azonban nem érte el czélját. A külföldi egyletek közül számosan nem adtak hitelt a híreknek s játszottak a Slaviával, mely rohamos javulásával csakhamar a kontinens első csapatainak sorába jutott.


Az emlékezetes oxfordi mérkőzésben tudvalevőleg a Slavia 3:0, a D. F. C. 9:0 eredménynyel kapott ki; a cseh csapat jobb szereplését azután a németek oda magyarázták, hogy a Slavia az angol csapatot megvesztegette.

 

Az intrikálások azután sem szüneteltek s a D. F. C. kierőszakolta a német labdarugo szövetségtől azt, hogy a cseh csapatokat egyletei bojkottálják.

 

Ezen bojkottnak, továbbá ama körülménynek, hogy a D. F. C. , csakis a Slaviával nem játszó egyletekkel mérkőzik, tulajdonítandó a jeles cseh csapat nehéz helyzete, melynek folytán sem a Richmond, sem pedig az oxfordiak idén nem játszottak velök, míg a Southampton, Surrey Wanderers és Civil Servicel a D. F. C. nem mérkőzött, mivel ez utóbbiak a Slaviával matcheltek.

A D. F. C. gyakran nagy összegeket ígért idegen csapatoknak, hogy a Slaviát bojkottálják s ezen szertelen intrika több esetben nem maradt hatás nélkül. A külföldi egyletek közül azok, melyek e sportszerütlenséget nevetségesnek találták (igy a Cricketterek és néhány német egyesület) a D. F. C. propozíczióját visszavették, sőt a német szövetség kebelében nagyfokú mozgalom indult meg a cseh egyletek bojkottjának eltörülésére, mely őszinte szándék azonban a D. F. C. nyílt fellépésén hajótörést szenvedett.

 

Az említett egyesületeken kívűl még csak a magyar egyletek utasították vissza a Deutscher Football-Club *politikai okokat* szem előtt tartó ajánlatait, miért is a magyar egyleteket prágai mérkőzésük alkalmával a rokonszenv és szeretet számtalan jelével halmozta el a publikum.

 

Utóbbi időben azonban a budapesti football-körök egy részében keletkezett nézeteltérés folytán a Slaviát bojkottáló Deutscher Football-Club is tárgyalásba bocsátkozott a magyar egyletek közül a Műegyetemi Football-Clubbal, ajánlatában természetesen kiemelve azon körülményt, hogy vele csak oly esetben hajlandó játszani, ha a Slaviát bojkottálja. A Műegyetemiek akczeptálták eme ajánlatot s félre téve minden sportszerűséget s megtagadva a Slaviának nagy hangon hirdetett barátságát, pünkösd vasárnapján mérkőzni fog a D. F. C.-bal.

 

A magyar sportpublikum ítéletére bízza a Műegyetemiek eme következetlen eljárását a Slavia, melynek minden egyes tagja – horribile dicta – a M. F. C. tiszteletbeli tagja. Mert annak választották a Műegyetemiek akkor, midőn egy esztendő előtt a cseh csapat tiszteletére rendezett banketten őszinte, örök barátságot és hüséget esküdtek a Slaviának. Remélhető azonban, hogy a technikusoknak idővel más nézetük lesz a sportról s a D. F. C.-bal szemben vállalt kötelességeit – mely a nemzetközi versengés nemes eszméit megveti – mellőzni fogja.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Roosevelt hazaérkezése Roosevelt hazaérkezése
Mint New-Yorkból jelentik, junius 18-án reggel kilencz órakor Amerika...
Nagyfizetésű  emberek Nagyfizetésű emberek
A világ legnagyobb fizetésű embere kétségtelenül Schawab ur, az...
Kiállítások
Farkas István néhány évvel ezelőtt a következőképp jellemezte...
Újabb két országos rekord dőlt meg az MTK atletikai versenyén Újabb két országos rekord dőlt meg az MTK atletikai versenyén
Gyenge érdeklődés mellett zajlott le a szezon első nemzetközi...
Az istenkeresők
Roppant feladatra vállalkozik könyvben a szerző: „az emberi...
Békét, kenyeret és jogot a népnek Békét, kenyeret és jogot a népnek
Vasárnap délben tartota gróf Károlyi Mihály Cegléden beszámoló...
Hivatalos jelentés a négynapos stresai tanácskozásról Hivatalos jelentés a négynapos stresai tanácskozásról
Az olasz, francia és angol kormányok képviselői Stresában...
Híres tréfák
Minden országban vannak olyan tréfacsinálók, a kiknek legnagyobb...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98