Dtum
Login with Facebookk
1905 | November

Milyen legyen a czipő?

Dr. Schanz „Fuss und Schuh” czímű nemrégmegjelent könyve sok érdekeset mosd, a mit tudni igen hasznos és a mit igen kevesen ismernek. A következőben könyvének egy fejezetét ismertetjük.

Mikor az ember lábai megvédelmezésére a czipőt feltalálta, igen közelfekvő gondolata lehetett az is, hogy az a teher, mit a czipővel magára vett, nem értékesithető-e más irányban.

Szükségszerüleg kérdésessé vált első sorban, hogy nem lehetne a láb munkaképességét a czipő által emelni, úgy hogy talán egy különösen készitett czipővel ellátott láb nagyobb munkára volna képes, mint az emberi láb természetétől fogva.

Ha a természeti állapotban élő ember erős és e mellett igen mozgékony lábát megnézzük és ennek a lábnak rendkivüli nagy munkaképességéről hallunk, arra a meggyőződésre jutunk, hogy ennek a lábnak munkaképességét legfeljebb igen rendkívüli feladatokban emelheti a czipő, átlagban azonban ez a láb mezítelenül birja a legtöbbet.

Mind e mellett elgondolható egy mód, a mely által a czipő az embernek egyéb hasznot is hajthatna, mint a sérelem elleni védelem, még pedig az által, hogy munkafelosztás jön létre a czipő és a láb között.

Azáltal, hogy a czipő a láb sajátlagos munkaképességének egy részét elvette, a szervezet azt az előnyt nyerte, hogy a lábat a munkának erre a részére nem kellett tovább is kiképeznie.

A modern biologia tanitja, hogy az élő organismusok a hasonló adott lehetőségeket kihasználják és megtanit bennünket arra, hogy hasonló meghatározott elváltozásokban fejlődésbeli előmenetelt lássunk.

Ennek a gondolatnak a kifejtésére a következőket mondhatjuk még. Annyi világos, hogy a lábnak mindenesetre előnyére válna, ha a czipő által munkaképesebbé lehetne tenni. Ez körülbelül megfelelne annak, hogy a távcső használatával a szem látóerejét emeljük.

Más a viszony a munkafelosztásnál a czipő és a láb között. Itt a normalis munkaképesség előállitása szükséges, tehát a czipő ésláb együttműködése. A láb előnye ilyen esetben az volna, hogy természettől kisebb és gyengébb lehetne és igy az organismusnak a láb felépitésére kevesebb anyagra lenne szüksége, továbbá, hogy a lábat különböző feladatokra, különböző czipők által lehetne tökéletesíteni.


A hegymászásra hegymászó-czipők, a tánczra táncz-czipők, a mászásra mászó-czipők stb. által lehetne a láb sajátlagos munkaképességét minden pilllanatban előállitani.

A czipőjével ilyképen munkafelosztásban élő láb jellemző elváltozásokat szenved. Czipője nélkül kevsebbre képs, mint azelőtt. Ez magán a lábon is meglátszik és pedig úgy, hogy kisebb lesz, részei elgyengülnek, összeköttetésük lazább lesz.

Ismeretes, hogy a mezítláb járó vadnépeknek a lába hasonlíthatatlanul nagyobb, izmosabb és szilárdabb, mint a czipőt hordó európaié. Íde a kulturnépek között is határozott különbségeket találunk a szerint, a mint többet vagy kevesebbet járnak mezitláb. A városinak sokkal kisebb lába van, mint a falusinak.

Ezt a különbséget néhány lábnyommal illustrálhatjuk, a miket körülbelül egyforma magy és egyenlő idős emberek lábáról vettünk fel. Ezeket a megfigyeléseket bátran tekinthetjük a láb és czipő munkafelosztása hatásáról szóló elmélet bizonyitékának.

Abból a tényből, hogy a felsőbb néprétegek kisebb lábúak, következik aztán, hogy azok, a kik ezekhez a rétegekhez akarnak számittatni, igyekeznek kis lábakra szert tenni. Ezért viselik el a salonhölgyek a czipő nyomását és a tyúkszemfájást, ha a czipő a lábnak csinos formát ad.

Másrészt pedig lárjuk, hogy lakosságunk más osztályaiban absolut semmi érzék nincs a kis láb szépsége iránt; éppen ezzel ellentétes jelenséget tapasztalunk, a parasztok éppen olyan jól tudják értékelni a durva erős lábat, mint a szilárd, erőscsontú kezet.

Hogy a modern czipő a láb munkaképességét emeli, azt ismét a mindennapi életből vett megfigyelés bizonyitja. Szűk czipőben egyáltalán nem birunk hosszabb gyaloglást tenni, épp oly kevéssé tudunk gyalogolni nagyon bő czipőben.

Magától értetődik, hgy a czipőnek szabásával a lábhoz kell alkalmazkodnia. Világos, hogy ha ez nincs így, a czipő a lábnak ártani fog.

A leggyakoribb sérülések, a melyeket a czipő alábnak okoz, a tyúkszem és a kérges bőr. Fontosabbak a láb alakjának eltorzulásai. Ezekről fogunkmég valamit szólani. A legrettenetesebb torzitást, a mit czipő csinálhat, a khinai asszonyok lábai szenvedik el; ezeket erős befűzéssel megakadályozzák a növésban és aláb ezáltal eltorzul.

Nem sokkal különbözik ettől a lábnak az a torzulása, a mit nálunk is gyakran látni és a mit a tulságosan magas sarkak viselése okoz. Végre a legrosszabb szabásu czipő a hüvelykujjakat tolja oldalra.

Még valamire rá kell mutatnunk. A legtöbb láb ujjai kicsit be vannak görbülve, nagyon ritkán láthatunk egészen egyenes lábujjakat.

Általában azt hiszik, hogy ez is eltorzult forma éshogy azt is a tulságosan rövid czipő okozza. Ez azonban nincs így. A görbült lábujjak a normális alakúak, az egész egyenes lábujj a lúdtalp egy rész-jelensége.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Német városi ember lába (balra) és német nemes lába (jobbra) Néger lába (balra) és német paraszt lába (jobbra) A láb eltorzulásai a rossz czipő folytán
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Kaffka Margit most tíz éve halt meg Kaffka Margit most tíz éve halt meg
A sírját a farkasréti temetőben rég benőtte volna a dudva, ha nemes...
Kétszázötven éves a kávé Kétszázötven éves a kávé
Valószinűleg igen kevesen tudják, hogy a kávé, amely egyik...
Az angol munkáspárt vezérének első választási beszéde magával ragadta a polgárságot Az angol munkáspárt vezérének első választási beszéde magával ragadta...
Egyetlen, szárnyaló beszéddel, diadalmasan zúzta szilánkokra Remsay...
Birodalmi értekezletté módosult a quebeci konferencia Birodalmi értekezletté módosult a quebeci konferencia
Az angol laptudósítók quebeci jelentéseiből világossá kitűnik a...
Imre herczeg Imre herczeg
Indulat és szenvedelem tüzén gyullad meg a Bródy Sándor nagy lánggal...
Borzalmas rablógyilkosság Solymár határában Borzalmas rablógyilkosság Solymár határában
Vasárnap délelőtt borzalmas rabló gyilkosságról tettek jelentést e...
Nagyatádiék ellenzékbe kerülnek Nagyatádiék ellenzékbe kerülnek
Az uj Bethlen-kabinet, amely szombaton a délutáni órákban megalakult,...
Ferencváros – Kispest 3:2 (2:0) Ferencváros – Kispest 3:2 (2:0)
A Ferencváros húsvéti ünnepi játéka közel 10.000 nézőt hozott a...
A vashernyó új csodája A vashernyó új csodája
A hernyótalpakon kúszó mótoros szörnyek – sokak szerint –...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98