Dtum
Login with Facebookk
1906 | Július

Kvótatervek osztrák módra

Emelni akarják a kvótát 

Az osztrák kvótaküldöttség – mint Bécsből jelenik – junius 22-ikén Chlumetzky báró elnöklete alatt ülést tartott.
Az osztrák kormány kívánságához képest bemutatta a közös vámbevételekre vonatkozó okmányokat. Ezután Schwegel báró tartotta meg előadói beszédét, a melyben azt ajánlotta, hogy a kvóta a népesség aránya szerint állapíttassék meg. E szerint a kvóta aránya 57.6:42.4 volna.

A múlt évre vonatkozólag, a melyben a kvóta tudvalevőleg nem a király által állapíttatott meg és a parlamentek sem intézkedtek, az előadó azt ajánlotta, hogy a régi kvóta maradjon érvényben.

A közös vámbevételek felhasználására nézve
azt ajánlotta az előadó, hogy a bizottság maradjon meg mindaddig a régi állapoton, a míg a monarkhia két részének közössége intakt maradt, ez azonban az autonóm magyar vámtarifa elfogadása esetében már nem így volna.

E kérdés kapcsán élénk vita keletkezett, a melyben az egész kiegyezési komplexumot megvitatták. Végül egyhangúlag elfogadták Schwegel báró javaslatait és ezeket mint nuncziumokat a magyar kvótabizottsághoz teszik át. 


Az új kvóta 

Az osztrák kvótaküldöttség azt a határozatot hozta, hogy a magyar kvótaküldöttséghez küldött nuncziumában a két államnak a közös kiadásokhoz való hozzájárulási aránya dolgában jelentékeny változtatást hoz javaslatba.

A javasolt arányszámot az osztrákok 1906 julius 1-től 1907 junius 30-ikáig tervezik, de erről szó sem lehet, mert a kvótát ezuttal ismét királyi döntéssel intézik el.

Az osztrák kvótabizottság javaslatának számbeli konzekvencziái a következők: 

A magyar kvóta eddig volt ......................... 34.4
Az osztrák terv szerint volna a jövőben ...... 42.4
A magyar hozzájárulás emelkedése                + 8 % 

Az osztrák kvóta volt eddig ........................ 65.6
Az Osztrák terv szerint volna a jövőben ...... 57.6
Az osztrák hozzájárulás csökkenése                 - 8 % 

Ehhez az eredményhez a két állam népessége és ujonczlétszáma tekintetbevételével jutott az osztrák kvótaküldöttség 1900-ban. 

Magyarország lakosságának száma volt   19.254,559
Ausztria lakosságának száma volt               25.924,671
A monarkhia lakossága száma                      45.179,230 

A népesség százalékszámai:
                                  Magyarország     42.4
                                  Ausztria                 57.6 

Az ujonczlétszám volt: 
                          A monarakhiában           103,100 
                          Ebből Ausztriára csak      59,634 
                                                              vagyis 57.7 % 
                          Magyarországra esik        44,076 
                                                              vagyis 42.3% 
Ausztria hozzájárulása a közös           millió korona
         kiadásokhoz volt eddig                     150.85
Volna az új kvóta szerint                           132.43 
                                              A könnyítés         18.42

Magyarország hozzájárulása volt

         eddig                                                            79.21
Volna az új kvóta szerint                              97.63
                                              Teheremelkedés 18.42 

Ez a rendes szükséglet, melyet a szintén kvótaszerűleg felosztandó rendkívüli felszerelési hitelek még emelnének.

Ezeket is számítva, Magyarország kvótája kerek 25 millió koronával emelkednék, ha az osztrák kvótabizottság kivánsága megvalósulna. 


Az osztrák állásfoglalás

Bécsben a vámügyi választmány 23-án este ülést tartott, melyen a felhatalmazási törvényjavaslatot tárgyalta. Ennél az alkalomnál azonban a vám és kereskedelmi szövetség egész anyagát szóba hozták s itt több szónok a Magyarországtól való elszakadás mellett foglalt állást.

Az alsó ausztriai országos kultusztanács tegnapi ülésen a magyar kérdésben az alábbi határozatot hozta:
     1. gazdasági különválás Magyarországtól és önálló osztrák vámterület megteremtése az első feladat;
      2. az osztrák-magyar bank különválasztandó;
     3. az osztrák vasútakon és hajózási vállalatokon a magyar árúk számára adott tarifakedvezmények megszüntetendők;
     4. a külföld ellen az osztrák állattenyésztés védelmére felállított állategészségügyi intézkedések Magyarország ellen is felállítandók;
     5. az önálló vámterület megteremtéséig a vámbevételeket Ausztria és Magyarország közt a valódi kvótaaránynak megfelelő módon fel kell osztani.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Kvóta
Szabóné Fricska Anna

Az 1867-es kiegyezés XIV. cikkelye rendelkezik „azon arányról, mely szerint a magyar korona országai... a pragmatica sanctio folytán közösnek ismert államügyek terheit ezentúl viselik.”

Ez az arány a későbbiekben kvótaként jelenik meg a közbeszédben. A törvény 1867-ben az arányt „a magyar korona országaira nézve 30 s Őfelsége többi országaira nézve 70 %-ban” állapítja meg.


Tíz évig marad érvényben (1868. január 1-jétől 1877. december 31-ig), később a kvótáról az országgyűlések által kiküldött delegációknak kellett egymással megállapodniuk.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A magyar delegáció ülésterme A magyar delegátusok elindulnak a Burgba
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98