Dtum
Login with Facebookk
1907 | Április

Repülőgépek szemléje

Említettük (Uránia 1906. deczember), hogy Santos Dumont sikereinek hatása alatt és részben az ő szerencsés eszméi nyomán egész sereg repülőgép készült Párisban, főleg gazdag sportsman-ek és maecenások megbízásából. Mivel a téli szünet után nemsokára ismét eljő az idényük, érdemesnek véljük a következő összeállításban, mely lehetőleg a főbb méreteket is tartalmazza, mintegy előzetes szemlét tartani a kis seregen, mely a levegő meghódítására készül.

Maga Santos is új, lényegesen módosított szerkezettel lép majd sorompóba, összehasonlítás végett és a kisérletek krónikájának teljessége kedvéért azonban régi gépéről, valamint az itt (fentebb i. h.) szintén már ismertetett Blériot féléről is megemlékezünk.

Azokkal a repülőgépekkel kezdjük, a melyek nemcsak hogy készek, hanem már kipróbálás alá is kerültek. Ilyenek:

1. Santos Dumont régi gépe. Sárkányfelülete 80 m˛, hajtógépe 50 lóerős, súlya kb. 250 kg. Első kísérlete 1906 szept. 13-án 7 métert, okt. 23-án mintegy 60-at, majd végül nov. 12-én 220 métert repült.

2. A Blériot- és Voisin-féle. Felülete körülbelül ugyanakkora, hajtógépe szintén 50 lóerő, súlya 75 kilogrammal több. Az 1906 nov. 12-iki kisérletnél baleset érte, mielőtt felemelkedhetett volna.

3. Vuia (állítólag lugosi születésű magyar ember) repülőgépe szintén régebbi keletű. Még a mult év októberében került kipróbálásra. Egészen más, mint Santosé, voltaképpen nem egyéb, mint csavarfelületű szárnyakkal ellátott könnyű automobil. Motorát folyékony szénsav hajtja, felülete mindössze csak 12 m˛.

Igen kényelmes közlekedési eszköz volna, ha beválna. Sikerült is vele körülbelül egy másodperczre felemelkedni és mintegy 8-10 métert a levegőben megtenni, a mi Santos Dumont első eredményének felelne meg. Nagy különbség azonban, hogy Vuia ismételten is csak ennyire vitte, a mi azonban őt nem csüggeszti, mert reméli, hogy sikerül majd gépét lényegesen megjavítania.

4. Léon Delagrange-é, a melynek megszerkesztésében szintén Voisin segédkezett. Felülete 60 m˛, gépezete 40-50 lóerős, légcsavara 2 m. 30 cm átmérőjű, súlya 290 kg. Nagyon sokban emlékeztet Santos gépezetére. Kipróbálásával igen siettek. Már február 28-án történt az első kisérlet vincennes-i katonai gyakorlótéren, a hol többek között Santos Dumont is jelen volt.

De alig hogy a gép eleje kissé felemelkedet a földről, középen ketté tört, a benn ülő Voisin-nek azonban baja nem történt. Márczius 7-én ugyanez a baleset érte, a melynek oka, úgy látszik, az volt, hogy a kerekek távolabb voltak egymástól, mintsem a készülék szilárdsága megengedte.

Márczius 16-án a bagatelli gyepen kétszer is sikerült a készüléknek pár méternyire elhagyni a talajt, de a kisérleteket a kiváncsiak nagy tömegének tolongása miatt abba kellett hagyni. Folytatásuk ismét Vincennesben lesz.

A következő készülékek még nem kerültek kipóbálásra.

5. Kapferer-é, a melynek felülete 35 m˛, gépezete 25 lóerős, Kapferer nevét olvasóink a franczia Aéro Club 1905-iki repülőgép-versenyéről ismerhetik, a hol egy kis 2.05 m˛ felületű és 5 kg súlyú modellel díjat nyert (l. Uránia 1905. május).

6. Bleriot repülőgépe 15 m˛, 24 lóerő.

7. De La Vaulx grófé 40 m˛ felülettel, 50 lóerős géppel. Ez a gróf a legutóbbi időben egy pompás kis kormányozható léghajóval tette nevét világszerte ismeretesé, így tehát ő is egyaránt hódol „a légnél könnyebb” és „a légnél nehezebb” elvének.

8. Ferber kapitány repülőgépe, a mely kétüléses lesz, 100 lóerejű motorral.

9. De Dion és Coursier-é, a melyről közelebbi adatok nem ismeretesek, bár érthető várakozással tekintenek az „automobil-király” e próbálkozása elé. De Dion halála folytán most Coursier-re vár a kivitel.

10. Santos Dumont új gépe, a melyet talán első helyen kellett volna említenünk, de szándékosan utoljára hagytuk, hogy annál részletesebben foglalkozhassunk vele. Az új gép alapelve a régiével teljesen egyező, berendezése azonban nemcsak hogy megváltozott, hanem több vonásaiban merőben ellentétes.

A kormánykészülék és a légcsavar ugyanis helyet cseréltek: utóbbi van most elől és az előbbi alkotja a készülék hátulját. Másrészt a léghajós ülőhelyéül szolgáló kerékpárnyereg, mely a régi készüléknél legfelül volt, most egészen alulra került, majdnem a kerekekkel egy sikba, s viszont a motor foglalja el a legfelső helyet.

E berendezési különbségeknél azonban, a melyek legfeljebb Santos próbálgató módszerére jellemzők, sokkal lényegesebb és figyelemreméltóbb a méretek változása. A régi 80 m˛ helyett az új készüléknek mindössze csak 14 m˛-nyi vizszintes sárkányfelülete van! Mivel a készülék súlya nem csökkent ugyanily nagy mértékben, felszállása sokkal nagyobb – minteyg kétszer akkora – sebességet követel.

Az evvel járó jóval nagyobb ellenállás mellett a szárnyfelületeket már nem lehetett szövetből készíteni. Az új gép szárnyai, a melyek hosszúságban, magasságban és rekeszes beosztásukban a régiével nagyjában megegyeznek, de csak 70 centiméter szélesek, ennek megfelelően fából készültek.

A gép már teljesen kész, úgy hogy egy szűkebb körű társaságnak volt is alkalma megnézni Saint-Cyrben, a hol a hadügyministerium nagyobb területet bocsátott a feltaláló rendelkezésére. Kipróbálását azonban késleltette az a körülmény, hogy az 50 lóerős motor, bár a multkorinál 1/3-ával könnyebb volt, nem bizonyult elegendőnek a megkivánt, óránkint legalább 70 kilométernyi sebesség elérésére.

Újabb 100 lóerős motorral felszerelve márczius 15-ére volt az első kisérlet kitűzve, de a rossz idő s főleg a felázott talaj miatt el kellett halasztani, mert úgy is lehetetlen lett volna ily nagy sebességet elérni s még megkisérlése is veszedelmes lett volna gépre, egyaránt.

A jövendő kisérlet elé, mint a mely tán a repülés századának hajnalhasadását fogja jelenteni, méltán nézhet érdeklődéssel az egész művelt világ. De nem hallgathatjuk el aggodalmunkat sem.

Az ugrás 80 m˛-ről 14-re és óránkint 40 kilométeres sebességről 70-80-ra nagyon is merész, szinte kihivóan vakmerő, mint már maga az is, hogy Santos ezúttal majdnem közvetlenűl a legalább is 100 kilós motor alatt fog helyett foglalni. Ily körülmények között például semmi esetre sem lehet majd megtenni azt, a mivel okt. 23-án segített magán, a mikor a gép oldalbillenései miatt egyszerűen elállította a motort, úgy hogy a gép hirtelenül „esve” ért földet.

A sebesség megkétszerezése ugyanis megnégyszerezi az eleven erőt, a földi nehézségerőt pedig a kisebb felületek nem mérséklik annyira, mint a régiek. Ezeket tekintetbe véve félni lehet, hogy még a sikerült leszállás sem fog oly „simán” menni, mint azelőtt a kevésbbé sikeres és a gép legkisebb balesete is könnyen végzetessé válhatik.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98