Dtum
Login with Facebookk
1908 | Augusztus

A Zeppelin katasztrófa

Méltó feltünést keltett az egész világon Zeppelin gróf kormányozható léghajójának óriási katasztrófája.

Néhány eredeti fényképfölvételen bemutatjuk anagyszerü eredménynyel kisérletezett kormányozható léghajót, a mint Echterdingen mellett egy nagy réten horgonyzik közvetlenül a katasztrófa előtt.

Erről a képről fogalmat szerezhet magának az olvasó a Zeppelin léghajó hatalmas méreteiről; mellette szinte elvész az alatta nyüzsgő embertömeg sokasága.

Másik három képünk a léghajó romjait ábrázolja, a katasztrófa után. A léghajót egy hatalmas vihar elragadta, a léggömb burkolata pedig a motor benzinlángjától, még ki nem deritett okból felrobbant és leesett a földre.

A robbanás ésaz égés csupán a léggömb aluminium-vázát kimélte meg némikép – mint a hogy az enyészet még évezredekalatt sem birja megsemmisiteni az elhalt emberek és állatok csontvázát. A léghajó vázát három eredeti fényképfölvételünk ábrázolja. Katonaság őrzi a füstölgő romokat, csak távolról lehet a szenzácziós látványnak tanuja az érdeklődő néptömeg.

Nagyszerü tudományos vivmány a Zeppelin-féle léghajó; igazi büszkeségére szolgálhat a német nemzetnek a legutóbbi kisérlet eredménye: 24 óra hosszat daczolt a léghajó a széllel és odaröpült, a hová kormányosa irányitotta.

De mindennél jóval hatalmasabb volt a német nemzeti érzés megnyilatkozása a Zeppelin-léghajó katasztrófájával szemben. Alig néhány napra, hogy elterjedt a pusztulás hire, máris több millió márka gyült össze az uj Zeppelin léghajóra.

Ez az igazi német sovinizmus. Csak az az állam lesz igazán nagy és hatalmas, melynek polgárai áldozatra is képesek.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Zeppelin a katasztrófa után
Kántor Judit

Az öreg württembergi generális, a ki a múlt héten negyvennyolcz óra alatt megérte a legnagyobb dicsőséget és a legnagyobb fájdalmat, a mi embernek megadathatik, azóta már – megint rajzolja, tervezi, csinálja a hajóját, a mely fölszállván, úgy arasson diadalt a kék levegőn, hogy ne kelljen belépusztulnia a diadalába.

Semmire se juthatott kevesebb ideje gróf Zeppelinnek, mint arra, hogy elcsüggedjen. Ki se csordúlhatott a köny a szeméből, mikor büszke légi táltosa pusztulását meghallotta, már mint egy végtelen áradat özönlötte körül egy egész nemzetnek, félszáz millió embernek tüzes bizalma, bátoritása, lelkes vigasztalás. Császár és koldus versenyzett, hogy melyik kapja a vállára, melyik érhessen közelebb hozzá a lelke támogatására.

Mi a valóságos értéke a Zeppelin találmányának még abban az esetben is, ha a sikere harmóniáját nem rontja meg semmiféle katasztrófa: erről lehet és fognak is még sokat beszélni. Igen komoly helyen, ott, a hol a tudományos fölkészültség hivatottságával nézik és méregetik a dolgot: a ragyogó eredmény nem némitott el minden szkepszist és kevés a hajlandóság a diadal véglegességének elismerésére.

De a nemzeti lélek ama megnyilatkozása előtt, a mely Zeppelin sikere és még inkább a szerencsétlensége nyomán föltárult: ez igenis elnémít, meghat, megragad és kalaplevételre kényszerít minden igazságos embert. Ez teljes, ez tökéletes, ez szárnyal olyan magasan, mint a mennyire akár a legtökéletesebb léghajó is fölemelkedhetik. A németség együttérzésének azt a fajtáját, a mely a nemzet-testből sarjadzott nagy eszmék kiválóságát öntudatnak szivja magába és az összetartozás erős elelmévé teszi: a németeknél sokszor megtaláljuk olyan mértékben is, a mely már torzul és visszatetszően hat.

A milyen kietlen és bántó dolognak érezzük azt, ha emberekben semmi fogékonyság se mutatkozik meg a nemzet nagyjainak értéke és tisztelete iránt, olyan visszatetsző és hol sértő, hol meg nevetséges a mindennapi életben a németeknek az a folyton kiütköző hajlandósága, a mely valamennyiük egyéni tulajdonságának akarja éreztetni összes nagyjaink kiválóságát. Mintha minden német ember külön-külön maga csinálta volna meg a német birodalmi egységet és irta volna Schillernek meg Goethének a költeményeit.

Mondom: ez a túlzottsága egy erénynek a köznapiságban visszásan és visszatetszően hat, de hogy nem egyéb, mint egy erénynek a túlzása, ez gyönyörűen beigazolódott egy rendkívüliség fényében, a melyben az igazi lelke úgy ragyogott ki, hogy a szemünk elkáprázhatott a látásától. Azoknak, a kiknek lelke, figyelme, pénze, minden áldozóképessége ily nyiltan, ily mohón, ily korlátlanúl áll rendelkezésre annak , a ki a soraik közül valami nagyot alkot vagy nagyra tör: azoknak meg van a joguk, hogy a dicsősége közvetlen osztályosaiúl érezzék magukat, mert tele vannak készséggel és vágygyal, hogy, ha az alkotás értelmében nem is lehetnek a munkában e nagyoknak társai, támogatói, szolgái legyenek.

Megilletődve és tisztelettel nézzük ezt a gyönyörű megnyilatkozást. Tisztelettel és fájdalommal, mert nem tud eszünkbe nem jutni egy egész sereg nagyszerű magyar törekvés, a melyek elsodródtak vagy elbuktak, mert a közömbösség hideg levegőjét itthon ki nem birhatták…


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A felrobbant és elpusztult Zeppelin-féle kormányozható léghajó romjai A felrobbant és elpusztult Zeppelin-féle kormányozható léghajó romjai A felrobbant és elpusztult Zeppelin-féle kormányozható léghajó romjai
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Az influenza járvány, a betegség jellemző tünetei Az influenza járvány, a betegség jellemző tünetei
A influenza fertőző betegség. A mult század 90-es éveiben igen nagy...
Karácsony ünnepe Karácsony ünnepe
Karácsony ünnepe. A szeretet ünnepe már régen nem csupán a családok...
Írtozatos vihar vonult át vasárnap Európán Írtozatos vihar vonult át vasárnap Európán
Írtozatos vihar vonult át vasárnap Európán, amely Párisban,...
A beszélő film és színház A beszélő film és színház
A beszélő film merőben technikai találmány, önmagában nincs mélyebb...
Egyszer gróf, egyszer betörő Egyszer gróf, egyszer betörő
Nagystílü tolvajt s szélhámost tartóztatott le a rendőrség. Pettyán...
A rádió és a távbeszélő háborúja A rádió és a távbeszélő háborúja
A huszadik század merőben újszerű hadviselési módját – a...
Megalakul egy gazdasági középpárt? Megalakul egy gazdasági középpárt?
Az Ugronról szóló hirekkel kapcsolatban egyik napilap megjegyzi, hogy...
Rövidek Rövidek
Az olasz lapok beszámolnak a nyilaskeresztes képviselők...
Chamonix – Gyorskorcsolya versenyek Chamonix – Gyorskorcsolya versenyek
A chamonixi jégstadion pályája kőkeménnyé, tükörsimává fagyott, úgy...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98