Dtum
Login with Facebookk
1908 | Május

A nemzetközi automobil kiállítás megnyitása.

Budapest, május 17.


Fényes ünnepség keretében nyílt meg vasárnap délelőtt 11 órakor a Magyar Automobil-Club által rendezett IV.-ik nemzetközi automobil-kiállítás. Az Iparcsarnokot, ahol a kiállítás van, erre az alkalomra pazarul földíszítették. A főbejáróval szemben hatalmas virágdíszítésű márvány-tribünt emeltek s az ízléses keretekben álló gépkocsik köré délszaki növényekből lugasokat varázsoltak.


Reggel még javában folyt a rendezés s az utolsó kalapácsütést jóformán akkor tették, amikor a megnyitó-ünnep meghívott közönsége már gyülekezett. Elsőnek a kiállítás agilis elnöke, Zichy Béla Rezső gróf érkezett, majd nyomában a rendező bizottság többi tagjai: Blathy Ottó Titusz, F. Baruch Jenő, Fényi Béla, Harnoncourt Félix gróf., Hatvany Károly, Hegedűs Ödön, Hevessy Vilmos, B. Kobek Kornél, K. Kovács László, Molnár Ákos dr., Nagy Sándor dr., Széchy Kálmán dr., Vécsey László báró és Vas Frigyes.


A rendező-bizottság tagjai a márvány-emelvény előtt helyezkedtek el s ott fogadták a díszbizottság tagjait, akik családjaikkal együtt egymásután robogtak az Iparcsarnok elé, automobilokon és kocsikon. Velük egyidőben érkezett a fényes ünneplő közönség legnagyobb része is.

 

Ott voltak: Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter, Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter, Szterényi József és Bolgár Ferencz államtitkárok, Wlassics Gyula, a közigazgatási bíróság elnöke, Andrássy Sándor gróf, a Magyar Automobil-Club elnöke, Szalay Imre és Saárossy-Kapaller miniszteri tanácsosok, Bárczy István dr., polgármester, Dyer-Chester Ferencz dr., Vicomte de Fontenay, Schönburg-Waldenburg Hermann herczeg és Durazzo főkonzulok, Born Frigyes báró, Szapáry László és Pál grófok, Hatvany János és Sándor, Jekelfalussy Zoltán, a Park-Club igazgatója és mások.


Valamivel 11 óra előtt az előkelő társaság Andrássy Sándor vezetésével a lépcsőcsarnokba vonult, ahová rövid vártatva hatalmas hatüléses automobilon megérkeztek Roskoványi Dezső honvédhuszár százados, szolgálattevő kamarás és Szegedy Gina udvarhölgy társaságában a kiállítás védői, József kir. herczeg és neje, Auguszta kir. herczegasszony. A fenségeket éljenzéssel fogadta a társaság, amelyek élén a kölcsönös üdvözlések után az egybegyűlt közönség folytonos éljenzése közben bevonultak a kiállítási terembe.

 

A márványemelvényen, ahol elhelyezkedtek, Andrássy Sándor gróf elnök ezt a beszédet intézte a kir. herczegi párhoz:


„A Magyar Automobil Club azért rendezte a IV.-ik nemzetközi automobil-kiállítást, hogy a közönség körében népszerűsítse a szép automobil-sportot s hogy Magyarországon is gyökeret verhessen és tért hódíthasson ez az iparág, amely külföldön virágzik s millió munkásnak ad kenyeret. Hálásan köszönöm császári és királyi fenségteknek, hogy a védnőkséget elvállalni s megjelenésükkel bennünket kitüntetni kegyesek voltak. Ezzel jelét adták fenségtek annak, hogy a czélt, amelyet a Magyar Automobil Club a kiállítás rendezésével szolgálni akart, helyeslik és támogatják. Ebben a meggyőződésben kérem császári és királyi fenségteket, hogy a kiállítást kegyesen megnyitni méltóztassanak.”


A beszédre József kir. herczeg igy válaszolt:


„Őszinte örömmel jöttem hogy megnyissam a IV.-ik nemzetközi automobil-kiállítást, amely a magyar ipar és idegenforgalom fejlődésének nagy mértékben való emelésére hivatott. Örömmel üdvözlöm önöket és az idegen országok képviselőit és igaz magyar szívvel kívánom, hogy a kiállítás is hozzájáruljon az ország tekintélyének és a klub becsületének gyarapításához. Ezzel az óhajtással nyitom meg a IV.-ik nemzetközi automobil-kiállítást.”


A nagy éljenzés csillapultával a királyi herczeg és neje, Andrássy Sándor gróf, Zichy Béla Rezső gróf, Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter és neje társaságában a kiállítás megtekintésére indultak. Sorba járták az egyes csoportokat s apróra szemügyre vették a kiállított tárgyakat. Mindjárt a bejárónál a Podvinecz és Heisler czég Phönix-kocsiját tekintette meg a társaság; a czég most már valóban jó magyar gépkocsikat gyárt.

 

Azután sorra következtek: Röck kiállítása, a magyar posta motorjaival, Benz-Mannheim, amely társaság Magyarországon gyárat szándékozik alapítani, hogy magyar Benz-kocsit gyártson, Lorrain-Dietrich, Itala, Puch János és Büssing.

 

A királyi herczegi pár azután hosszabb ideig tartózkodott a Budapesti Velodrom kocsijánál, amely néhány szép Peugeot és az uj elpusztíthatatlan, Palmer-Seil pneumatikokat állította ki. Majd Vass Géza és fia kiállítására került sor, ahol a nagyszerű Dunlop pneumatikok keltenek feltűnést, amelyeket alig néhány másodpercz alatt lehet fel- és leszerelni. Aztán Delaunay-Belleville, a reichenbergi automobilgyár, Renault, Panhard-Levassor, Adler és végül a kiállítás clouja: a Bárdi részvénytársaság pompás kiállítása, a Mercedes gépkocsikkal, az elegáns Mercedes-Electriques-el és a csodaszép Berliet automobilokkal, amelyek közül minden látogató a zöldszinűt szeretné megvásárolni.


Voilá Pélégance parfaite – mondotta a királyi herczegnő, amely dicséretre méltán büszke lehet a Kölber-czég, a kocsi carossériájának gyártója.


A királyi herczegnek Andrássy Sándor gróf szolgált szakszerű felvilágosítással, a királyi herczegasszonynak Zichy Béla Rezső gróf magyarázta el az érdekesebb látnivalókat. A fenséges vendégek több ízben fejtették ki megelégedésüket s a királyi herczeg kijelentette, hogy a kiállítást a legszebbnek és legérdekesebbnek találja az összes eddig látottak közül. Hosszan időztek a fenségek amellett a gépkocsi mellett, amelylyel a páris-peking automobil-versenyben elsőnek jött be annak tulajdonosa.


Este a városligeti Gerbeaud-pavilonban lakoma volt. A harmadik fogásnál Zichy Béla Rezső gróf poharat emelt József kir. herczegre, a magyar automobilizmus hívére, aki a magyar ipar fejlesztését általában nagy érdeklődéssel kiséri. Andrássy Sándor gróf franczia nyelvű felköszöntőjében a külföldi vendégeket éltette. Serey, a Renault-gyár képviselője köszönte meg ezután a külföldi vendégek nevében a szeretetreméltó fogadtatást.

 

Bláthy Ottó Titusz német nyelven a külföldi kiállításokra emeli poharát. Dobrovay Rezső Kossuth Ferenczet és Szterényi Józsefet éltette. Molnár Ákos és Bárdi József Zichy Béla Rezső grófot, mint a kiállítás rendezőbizottságának elnökét. Krisztinkovich Béla igazgató a sajtó képviselőit köszöntötte fel. Zichy Béla Rezső gróf az őt ért elismerést Krisztinkovich igazgatóra, a kiállítás lelkes előharczosára hárítja át.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Francia gyártmányok a kiállításon József főherceg és Auguszta főhercegnő megérkezése a Nemzetközi Automobil Kiállítás megnyitására Német gyártmányok az automobil kiállításon Olasz gyártmányok a Nemzetközi Automobil Kiállításon József főherceg és kísérete egy kiállított gépkocsi előtt Harminc utasra berendezett automobil-társaskocsi A IV. Nemzetközi Automobil Kiállítás plakettje
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Egy pesti szépasszony szerepe a Városi Villamos Vasút sikkasztási ügyében Egy pesti szépasszony szerepe a Városi Villamos Vasút sikkasztási...
A lapok kimeritően foglalkoztak az Egyesitett Városi Villamos...
Az idei bundadivat Az idei bundadivat
Ritkán volt még a szőrmének olyan szüretje, mint az idén Párisban. A...
Színházi bemutatók Színházi bemutatók
A cselédszerzőt telefonhoz hívják. Így jelentkezik: - Itt Stern úr...
Nemzetközi kerékpárverseny Budapesten Nemzetközi kerékpárverseny Budapesten
Az utóbbi időben nálunk rendezett nemzetközi sportversenyek között...
A mi drága fiaink: a honvédek A mi drága fiaink: a honvédek
Az új háború félelmetes fegyverneme a repülőerő. A pontosan célba...
SPORT-CABARET. SPORT-CABARET.
Londonban hej, van számos utcza És van adminisztráczió Londonba...
A Földhitelbank és a Magyar-Amerikai Bank tranzakcióját befejezték A Földhitelbank és a Magyar-Amerikai Bank tranzakcióját...
A Földhitelbank és a Magyar-Amerikai Bank tranzakcióját, –...
Szabályozták az árúsítás és az ipari munka vasárnapi szünetelését Szabályozták az árúsítás és az ipari munka vasárnapi...
A kereskedelemügyi miniszter a vasárnapi munkaszünet megállapításáról...
Memento mori -Emlékezés Tóth Árpádra Memento mori -Emlékezés Tóth Árpádra
Mielőtt belépett, azt mondták róla, hogy Tüdővész. Utolsó stádium. S...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98