Dtum
Login with Facebookk
1909 | Augusztus

Bleriot Lajos

A francziák nemzeti büszkesége és önérzete alig ismer határt, a mióta Bleriot átrepült az angol partra. Bleriot Lajos mérnök 1906-ban kezdett foglalkozni a repülőgéppel. Már akkor ismert neve volt az automobiliparban. Tizenhárom évvel ezelőtt nagyon szerény gyárat alapitott, amelyben különösen az automobil-fényszórót gyártotta.

Kilencz évvel később részvénytársaság vette át gyárát 1,300.000 korona alaptőkével, Bleriot elnöklésével. 1906-ban társult Voisin Gabriellel, hogy repülőgépet szerkeszszen. Biplánt szerkesztettek, a mely azonban – nem repült föl. E kudarcz után kezdte meg egysiku repülőgépének összeállitását Neuillyben. Voisin megmaradt a kétsiku aeroplán mellett és ő szállitotta többi közt Farmann, Delagrange és Paulhan biplánjait.

Bleriot eleinte folyton balsikerrel küzdött. Rövid utakat birt csak megtenni se egymásután több monoplánja összezuzódott. Bukásával rekordot ért el. Komolyabb sérülést ő maga nem szenvedett. Nem csüggedt el s még akkor is kitartott a monoplán mellett, a mikor Wright-testvérek egyre-másra aratták diadalukat a biplánnal. El is nevezték e miatt a monoplán apostolának. Bleriot minden balesetén okult és minden ujabb gépe tökéletesebb lett.

Mostani repülőgépe már a tizenkettedik, a többi tönkrement. Bleriot tulajdonképpen csak az utolsó hetekben ért el jelentékeny eredményeket. Junius végén két utassal szállt föl, julius 4-én a juvisy-i aerodromban tette meg leghosszabb utját, a mely 50 perczig tartott, a mi azonban még mindig erősen mögötte marad Vilbur Wright rekordjának, aki 1908 deczember 31-én Le Mansben 2 óra 20 percz és 23 másodperczig volt a levegőben.

A monoplánban sem övé a legjobb rekord, mert Latham Hubert 1909 junius 5-én Chalons mellett 1 óra 7 percz és 37 másodperczig tartó utat tett meg. A szárazföldön egy irányban megtett ut tekintetében azonban Blerioté a rekord, mert 1909 julius 13-án Etampestől Orleansig repült, a mikor megnyerte a franczia aeroklub Prix de Voyage diját (7000 frank). Ez az ut 41.2 kilométer.

Az a monoplán, a melylyel átröpült a csatornán, utolsóelőtti alkotása Bleriotnak.

Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
A repülőgép diadala
Kántor Judit

Francziaországban hihetetlen nagy a lelkesedés. Váratlanul megtörtént, a mire egyelőre nem is számitottak: Bleriot Lajos franczia mérnök a repülőgépével átrepült a La Manche csatornán és ezzel szerencsés, ugy nemkülönben világra szóló eseménynyel megszerezte hazájának és nemzetének az első nagy siker dicsőségét.

Julius 25-én reggel 4 óra 41 perczkor szállt le angol földön. Az uta tehát mindössze 37 perczig tartott. Bleriot már reggel három órakor kelt föl és az Escopette torpedóhajó, a melyet értesitettek Bleriot kisérletéről, ugyanakkor hagyta el a kikötőt. A hajón volt Bleriot felesége is. Bleriot automobilra szállt és rendkivül gyors tempóban indult el a repülőgép csarnoka felé, a hol Anzani, a mótor konstruktora, már három órakor reggel revolverlövéssel keltette föl összes munkásait. Valamennyien a repülőgéphez siettek s rendbe hozták a mótor összes alkatrészeit. Éppen akkor készültek el, a mikor Bleriot megérkezett.

Bleriot nagyon nyugodtnak látszott s arcza bizalmat árult el. A léghajós nemrég megsebesült a lábán; sebe már nem fáj ugyan többé, de Bleriot még mindig mankóval jár. Anzabi megvizsgálta a mótort, a mely legjobb rendben volt és két perczig müködtette;azután fölfujták az uszó légzsákot. Bleriot, a ki nem tud uszni, mentőövet kötött föl. Négy óra tizenöt perczkor eldobta a mankót és fölszállott készülékére, a melyre mindenekelőtt kis vörös zászlót tüzött ki, hogy tengerbe zuhanása esetében jelt adhasson.

A repülőgép minden nehézség nélkül fölszállott a levegőbe, a hol két hatalmas kört irt le négy kilométer terjedelemben s azután elrepült Szangatte fölött, ahol még minden ember aludt s azután ujra leszállott a csarnok közelében. Ez az első próbafölszállás kitünően sikerült, minthogy azonban a szabályzat értelmében csak a napfölkelte után való fölszállás számit, feszült érdeklődéssel várták mindannyian a nap megjelenését. E közben megtöltötték a benzintartót. Bleriot egy matróztól tudakozódott, hogy melyik irányban van Dover. Puskasortüzzel adtak jelt a torpedóhajónak, a mely ágyulövéssel felelt. Sűrű fekete füstfelhő szállott föl, a mely csak lassan foszlott szét.

A hajó elindult az angol part irányában. Végre megjelent a szemhatáron a nap vérvörös korongja. Rendkivül ünnepies és megható pillanat volt. E közben a hajó, a mely nem látta Bleriotot fölötte elrepülni, visszatért a franczia parthoz. Végre 4 óra 45 perczkor forogni kezdenek a gép csavarai és Bleriot elrepül. Körülbelül két kilométernyire volt a parttól és egyenesen a tenger felé tartott. A következő pillanatban megpillantotta a torpedóhajó a repülőgépet, gyorsan megfordult és sietve fütötte az összes kazánokat, de már késő, Bleriot elrepült fölötte. Egyenesen Dover felé tartott és csakhamar eltünt. Egyenesen Dover felé tartott és csakhamar eltünt.

Ezalatt Szangatteban Levasseur, Latham készülékének konstruktora, fölkelt és ismerőseinek kijelentette, hogy nem lehetetlen, hogy Bleriot el fog jutni a tulsó partra. Latham, a ki nagyon fáradt volt, még aludt. Levasseur kinézett a tengerre és négy kilométer távolságban meglátta a torpedóhajót, a mely a csarnokkal egy irányban vesztegel. Levasseur egészen magánkivül volt; ugy látszik, hogy versenytársa mégis mer vállalkozni a nagy utra. Azután szobájának ablakából látta Bleriotnak első fölszálló kisérletét is és azt is, hogy a merész ember elszállott Szangatte fölött; most már nem birt magával és sietett Lathamot felkölteni.


Ennek legelső dolga volt, hogy az ablakot kirántotta, hogy a repülőgépet lássa. Azután gyorsan a csarnokhoz siettek. Levasseur, Latham és mechanikusuk eltávolitják a ponyvát s megtették az intézkedéseket, hogy repülőgépükkel fölszállhassanak. De ekkor már meghozta a dróttalan táviró azt a hirt, hogy Bleriot kisérlete sikerült. A hir az óriási tömegben nagy lelkesedést keltett, de Latham szivébe elkeseredést és kétségbeesést hozott.

Az első távirati hir az volt, hogy egy doveri rendőr az aeroplant a doveri régi kastély fölött látta lebegni. Lázas érdeklődéssel várták a hir megerősítését. Anzani alig tudta, hogy mit kezdjen ideges lázában. Egyszerre jelentik, hogy távirat érkezett. Ebben a táviratban Fife, a Daily Mail főszerkesztője, szárazon jelenti, hogy Bleriot angol földön, a Dovertől északra lévő réten leszállt. E közben kihozták Latham készülékét s a mótor alig egy-két percz mulva megkezdi müködését, a szél időelőtt fölemelte és nincs már annyi idő, hogy a késedelmet behozzák és kénytelenek a készüléket a csarnokba visszavinni.

Latham sirva fakadt és barátai nem tudták megvigasztalni. Bleriot angol földön való leszállása előtt hét perczig a doveri régi kastély fölött konczentrikus körben repült. A leszállás 5 óra 18 perczkor történt oly helyen, a melyen senki sem várta. Mindössze két kiváncsi ember volt ott, de a leszállás hire csakhamar elterjedt Doverben és az odasiető tömeg valósággal páratlan ováczióban részesitette a merész légutast.

Latham, a mint lapzártakor értesülünk, másorszor is megkisérelte az átrepülést, de alig ötszáz méternyire Dovertól ujból elromlott a motor és Latham gépével ujból a tengerbe zuhant.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Bleriot Lajos, a mint az angol parton találkozik a feleségével, a ki boldogan megcsókolja a férjét Bleriot és felesége Doverben Bleriot mérnök, feleségével együtt, a mint a repülőgép motorja előtt balra állanak Bleriot repülőgépéval feltünik az angol parton Kiválóan érdekes ez a kép, a mely Blériot Lajost abban a pillanatban ábrázolja, a mint gépével angol területen le akar szállani Nem feledkezhetünk meg Lathamról sem, a mint repülőgépét a sikságra viteti, hogy a La Manche csatornán átrepüljön Ez a kép Latham aviatikus balszerencséjét ábrázolja
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98