Dtum
Login with Facebookk
1908 | Október

Léghajók és repülőgépek

A miről ezer mérnök és százszorannyi laikus eddig csak ábrándozott: a kormányozható léghajó és a repülőgép már megvan. Merev aczél és aluminium keretbe foglalt ballonokkal félnapi, mázsás repőlőgépekkel másfél órai utakat ma könnyű szerrel száguldoznak be a levegő oczeánjában, melynek a tenger fölött az az előnye van, hogy benne számtalan irányu mozgás lehetséges.

Sajnos, valamennyi ilyen hír a külföldről jön, mert Magyarországon a mesterséges repülés problémájával csak merész fantáziáju, de egyébként teljesen laikus mesteremberek foglalkoznak, a kiknek a levegő különleges sajátságairól halvány sejtelmük sincs.
A mult század nyolczvanas éveiben érthetetlen módon az a nézet vált meggyőződéssé az aviatikával, vagyis a mesterséges repüléssel szakszerűleg foglalkozók közt, hogy a repülés nem fortély, hanem erő kérdése.

Némelyik mérnök még azzal az állitással is meglepte a világot, hogy például egy fecske, a mely reggeltől estig minden fáradság nélkül röpköd, naponkint száz és száz lóerőt pazarol el. Mindenki elhitte ezt abban az időben, a mig Platte be nem bizonyította, hogy az ilyen állitás képtelenség, mert erőt nem lehet kifejteni anyagelhasználás nélkül, az a pár ezer szúnyog és légy pedig, a mit a fecske egy nap alatt megeszik, nem szolgáltathat száz és száz lóerőket.


A téves felfogásnak azonban mégis volt valami haszna: a mérnökök hozzáláttak repülési czélokra alkalmas könnyű, de erős hajtógépek készítéséhez. És be kell ismerni azt is, hogy a nagy sikerek, a melyekkel ebben az évben Farman, Delagrange, Blériot, a két Wright testvér, továbbá gróf Zeppelin, valamint Parseval és Gross őrnagyok a világot bámulatba ejtették, kizárólag ezeknek a benzin-motoroknak köszönhetők.

Ez idő szerint a mesterséges repülésnek csupán kétféle módja foglalkoztatja a szakembereket: az egyik mód a szivaralaku ballonnal, a másik mód a sárkányszerkezettel akarja a kérdést végleg megoldani.

Mindenki tudja, hogy a ballon könnyebb a levegőnél és ebből az okból tiz-tizenöt embert is fölvisz a levegőbe. Ha szélcsend van, vagy csupán mérsékelt szél fúj, a ballon kormányzása ma már nem nehéz feladat. Erősebb szelek azonban elsodorják könyörtelenül és ez ellen nincsen segítség. A gáz pedig, a mely belőlük állandóan ömlik, minden pillanatban annak van kitéve, hogy tüzet fog a benzinmotor szikrájától és akkor a ballonnak vége van.

Tiz ilyen kormányozható léghajó közül eddig vagy nyolcz felrobbant, vagy egy erősebb szélben tört millió darabra. Minthogy pedig egy-egy ilyen léghajó legalább három-négyszázezer korona költséget emészt fel, nyilvánvaló, hogy a ballonrendszer kultiválása nagyon drága mulatság, a melyet igazán csak a hadügyi kormányok engedhetnek meg maguknak.

A sárkányrendszer már olcsóbb, de azért sokkal szebb kilátásokkal kecsegtet. Az eredmények, a melyeket eddig produkált, máris nagyszerűek. Ki nem hallotta pár év előtt Santos-Dumont, az idén pedig Farman, a két Wright-testvér és Delagrange neveit minduntalan emlegetni? Ezek is mindnyájan egy csapáson haladnak és gépeiken csupán a mótor szerkezete és a hajtócsavar elhelyezése más. Minthogy ezek a gépek sokat fognak még magukról beszéltetni, érdemes megismertetni a sárkányrendszer lényegét a magyar közönséggel.

Tessék elképzelni egy kerekeken járó tégla alakot, a melynek hat lapja közül csupán a két legnagyobb és két legkisebb van befödve kifeszített vászonnal. Az alsó lap közepén a gépész foglal helyet, ülve a motor fölött. Ez a motor, a mely huszonöt-harmincz lóerejű, a lejtősen állított téglaalakot nekihajtja egy propellerrel a levegőnek. Az egész repülőgép egy darabig a földön szalad, de mikor már elég nagy a sebessége, hirtelen felszökik a levegőbe, szakasztott olyan módon, mint szélcsendben a papiros sárkány, a melyet fonálon húz a szaladó gyermek. Tökéletesen mindegy ugyanis, hogy a sárkányt elülről húzzák-e fonállal, vagy hátulról hajtják propellerrel.

Egészen a mult évig a sárkánygépek nem birták magukat a levegőben huzamosabb ideig fentartani, mert gyenge volt a motorjuk, a mely a propellert forgatta. Ez évi májusban végre olyan kitűnő motort csináltatott Farman a repülősárkányához, hogy ez 40-50 kilométer óránkénti kezdősebességgel indulhatott. Ekkor történt az első nagy szenzáczió: Farman mintegy hat perczig repült egyfolytában. Igaz, hogy nem jutott magasabbra 5-6 méternél, de kezdetnek elég volt ez is. Egy hét mulva versenytársa, Delagrange már negyedóráig repült, ujabb pár hét mulva pedig Wright Orville Washingtonban hetven perczig, bátyja, Wright Wilbur másfél óráig maradt a magasban, olyan repülőgéppel, a mely legalább háromszáz kilogramm sulyu.

Azt lehetne vélni e káprázatos sikerek után, hogy most már tényleg fel van találva az a gép, a mely az emberiségnek évezredek óta vágyai netovábbja volt. Sajnos, itt még nem tartunk. A sárkányrendszerű repülőgép tényleg repül ugyan, de mégsem úgy repül, hogy most már mindenki bátran rábizhatná magát és automobil helyett rajta száguldozna.

Egyetlen egy hiányossága van a sárkányrendszerű repülőgépnek: az, hogy csupán óriási gyorsasággal képesek haladni a levegőben. Mihelyt a gyorsaság csökken, azonnal leszállnak a földre, ha pedig a sebesség hirtelenül szünik meg, le is esnek és természetesen azonnal összetörnek. Ezenkívül bármilyen csekély baj támad a motorban, a repülőgép azonnal elveszti az egyensúlyt, a melyet különben is csak akrobata ügyességgel tud a gépész fentartani.

Látnivaló, hogy a sárkánygépnek tényleg van ugyan jövője, de csak akkor, ha annyira tökéletesítik, hogy lassabban is repülhessen. Mert mint Wright, Farman, Delagrange, Blériot, Hering és a többi professzionátus aeronauta már sejti is, a nagy titoknak ez az egyedüli helyes megfejtése. A sárkánygéppel végzett kisérletek ugyanis mindenben megerősítették Platte német mérnöknek azt a nézetét, hogy a repülésnél nem az erő játszsza a főszerepet, hanem egy megfelelő alaku és nagyságu felületnek ügyes beállítása.

Ennek a felületnek nem szabad merevnek, mozdulatlannak lennie, hanem magának is működnie kell, részint azért, hogy még jobban sűritse maga alatt a levegőt, részint pedig, hogy az egyensúlyozást könnyebbé tegye.

A természettől még egyetlen titkot se lehetett olyan nehezen kicsikarni, mint a repülés titkát. De az emberi szellem végre ki fogja fürkészni az utat, a mely ehez a titokhoz vezet, miután keresztül-kasul járta az összes tévutakat, nem egy vértanut vesztve el mindegyiken.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Perseval uj léghajója Perseval uj léghajójának kosara Zeppelin léghajójának gépezete Zeppelin utolsó léghajója repülés közben
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98