Dtum
Login with Facebookk
1909 | December

Bethlen István javaslatai

Gróf Bethlen István fölolvasta a fölirati javaslat tervezetét, melynek szószerinti szövege a következő:
Császári és apostoli királyi Felség!
Alkotmányos életünknek egy válságos pillanatában fordulunk Felségedhez, hogy bölcs uralkodói elhatározásával a fenyegető veszedelmet az utolsó órában elháritani méltóztassék.
Hónapok óta huzódik az a kormányválság, mely Felséged jelenlegi kormányának lemondásával bekövetkezett.

 

Felséged miniszterei ismételt sürgetésük ellenére nem érhették el fölmentésüket; politikai felelősség nélkül kénytelenek az ügyeket intézni, de e helyzetükben a törvényhozásnak tevékenységét saját kijelentésük és a parlamenti kormányrendszer természete szerint nem irányithatják. Az ország alkotmányos életéből már hónapok óta hiányzik az a nélkülözhetetlen szerv, a melyet abba csak Felséged kinevezése állíthat be. Ebből folyólag szünetel a törvényhozás munkája, megakad minden reform, tevékenység, pang és sorvas a nemzeti élet minden ága. Hogy ebből az állapotból az országra és felséged trónjára nézve minő károk, következmények keletkeznek, azt felséged bölcsessége előtt ecsetelni valósággal feleslegesnek tartjuk.


Most azonban közeledik az év vége, a nélkül, hogy a jövő évi költségvetés megállapítható volna. Felséged kormánya az 1907. évi XX. törvényczikk 19-ik szakaszának parancsoló rendelkezését követve, beterjesztett ugyan egy rövid időre szóló pénzügyi fölhatalmazási javaslatot, de mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy ezt a törvényjavaslatot, a melynek elfogadásával az állam bevételei bizonyos időre a kormány rendelkezése alá bocsáttatnának és ugyanazon időre a kromány állami kiadások eszközlésére fölhatalmazást nyerne: a parlamentázizmus elvei szerint csak akkor tárgyalhatjuk, ha olyan kormánnyal állunk szemben, a mely Felséged bizalmával fölruházva, meghatározott politikai czélok mellett keresi és elnyeri a nemzet képviselőinek bizalmát és támogatását; vagyis a mely teljes politikai felelősség mellett működik.

 

Mig ilyen kormány nincs, lehetetlen a pénzügyi fölhatalmazás sorsa fölött dönteni. Ennek folytán azonban rövid néhány nap mulva előáll az alkotmányos pénzügyi kezelés folytonosságának megszakítása, melynek úgy alkotmányjogi, mint esetleg társadalmi káros, sőt pusztító következményeit egyedül felséged hárithatja el, ha hódolatteljes kérésünknek megfelelően ebben az utolsó órában parlamentáris kormányt kinevezni méltóztatik.


Ezt kérik Felségedtől a nemzet képviselői, azzal a bizalommal, mellyel Felséged uralkodói bölcsessége és hű magyar nemzetével szemben táplált jóindulata iránt éreznek és azzal a kötelességszerű nyomatékkal, a melyet a nemzet jövője, az alkotmányos élet zavartalansága iránt aggódó lelkük nekik parancsol.


Gróf Bethlen István határozati javaslata és fölirati tervezete tárgyában hosszabb vita indult meg, melynek befejeztével az elnök szavazásra tette föl a kérdést. Az értekezlet ugy a határozati javaslatot, mint a fölirati tervezetet elfogadta és benyujtásával, valamint ezzel kapcsolatban a 48-as függetlenségi Kossuth-párt állásfoglalásának a képviselőházban való ismertetésével gróf Bethlen Istvánt bizta meg.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Egy korona Egy korona
Hétfő reggelen uj bánatra ébredhetünk. A villamos vasuti jegy ára...
Rövidek Rövidek
A moszkvai rádió szombaton, szeptember 5-én este 20 órakor 15 perces...
Romain Rolland - Michelangelo Romain Rolland - Michelangelo
Rolland írói művészetének titka egy szó, abban benne van minden...
 A román király másodszülött fia lesz a minden oroszok cárja A román király másodszülött fia lesz a minden oroszok cárja
A mai Románia minden előnyét Briand-nak, Franciaország ezidőszerinti...
A tőrvívók első olympiai próbaversenye A tőrvívók első olympiai próbaversenye
Csekély érdeklődés mellett folyt le szombaton és vasárnap a BBTE...
Szemelvények a koalíció történetéből Szemelvények a koalíció történetéből
Nagyon jól emlékezik még minden ember arra, hogy a koalició...
Ismét Papp László dr. vezeti a magyar birkózókat Ismét Papp László dr. vezeti a magyar birkózókat
A több mint fél éve szünetelő magyar birkózósportban a sportvíkendre...
Rosseau vallomásai Rosseau vallomásai
Más munkával Rousseau talán nagyobb hatást tett az emberiség...
Huszonegy tagja lesz a liberális pártnak és ötven a blokknak Huszonegy tagja lesz a liberális pártnak és ötven a blokknak
Rassay Károlynak a héten elmondott beszédét politikai körökben...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98