Dtum
Login with Facebookk
1910 | Január

Lipót belga király halálához

II. Lipót belga király nem érte meg azt, hogy az alkotmányra letett esküjének negyvennegyedik évfordulóját megülhesse. Egy nap választotta el a negyvennegyedik év pontos fordulójától, a Gondviselés azonban megelégelni látszott Lipót király vig földi zarándoklását és ép akkor szólította el közönséges halandó módjára az élők sorából, a mikor a beteg király egy délfrancziaországi kellemes kirándulás részleteit tervezte meg agyában.

 

Hetvennégy éves korában még ez az örökké vig és magát ifjunak tartó király, a kinek életrajzi adatai legkevésbbé sem érdekelhetik az utókort vagy a történelmet, hanem annál inkább az a sajátos egyéniség, a minő nem egyhamar ült az utóbbi évtizedekben királyi trónon.

 

Szabadelvü volt II. Lipót király és ezt a szó legszorosabb értelmében kell venni. Mert a mikor a saját érdekeiről, az ő epikureizmusáról volt szó, a mikor ő a gyönyörök poharát fenékig akarta üriteni, akkor egyszerüen félredobta az illem, a méltóság, a jó izlés szabályait és szabadelvüen magához ölelte, nem ugyan az egész, hanem csak a félvilágot.

 

Pénz és szerelem! Ezért a kettőért vert a szive, ez volt az életczélja. Királyi méltóságát, hatalmát nagyrabecsülte, mert ismerte az értékét, hogy mikép lehet a kövekből aranyat sajtolni, mikép lehet minden órának leszakítani a virágait s gyümölcseit.

 

A belgáknak volt az uralkodója, mindazonáltal ellenállhatatlan vágyai a modern Babilonba, Párisba vonzották vagy általában a gallok földjére, a hol laza erkölcsök birodalmában ő volt a koronázatlan vendégkirály, a kit tapssal és kinyujtott jobb tenyérrel fogadtak s öleléssel vártak, a hol Lipót király a kongó-négerek országából kisajtolt óriási pénzek garmadájából bőven szórta a jókedvü adományokat.

 

Családi élete tehát nem volt olyan , a melyet követendő például lehetett volna odaállítani. Felesége, Mária Henriette, néhai József főherczeg, Magyarország nádorának leánya volt, a ki azonban csakhamar szomoruan tapasztalhatta, hogy férje a meleg otthonból elkivánkozik és futó gyönyörök után siet.

 

A hitvest, a ki teljesen otthonának élt és kitünő, jó anya volt, a szomoruság sirba vitte. Mintha a sorsnak valami hosszu, kifizetetlen számláját kellett volna kiegyenliteni, annyi fátum üldözte a belga családot.

 

Egyetlen fia, Lipót, Brabant herczege alig tíz éves korában 1869 jun. 28-án elhalt. Elhalt Balduin herczeg is 1891-ben, a kit utódául szemelt ki. Három leánya van az elhunyt belga királynak, Stefánia, Lujza és Klementina herczegnők. Stefánia annak idején Rudolf trónörököshöz ment férjhez, Lujza Fülöp koburgi herczeghez, Klementina pedig Károly Antal Hohenzollern-Sigmaringen herczegnek lett a neje.


Klementina leánya kivételével másik két leányával hosszabb idő óta nem érintkezett. Lujza herczegnő a nagy világtól elvonulva, a társaságot kerülvén él mos Budapesten. 
Stefánia herczegnő és Rudolf trónörökös házassága sem volt boldog. Annak idején nagy örömet keltett a házasság, a mely azonban inkább csak államérdekből jött létre. A házasság, a mint jól tudjuk, nem volt boldog.

 

Rudolf trónörökös ismert tragikus halála után Stefánia herczegnő egyedül apósánál, Ferencz József királynál talált szerető gyöngédségre. Lipót király hallani sem kívánt leányáról és azt állította, hogy a tragédia megtörténtét Stefánia főherczegnő magatartása is előmozdította volna, a mi pedig merő tévedése volt az uralkodónak.

 

Még fokozódott Lipót haragja, a midőn Stefánia főherczegnő Lujzának fogta pártját a Mattasich-ügygyel kapcsolatosan és ennek a mérhetetlen haragnak volt a kifolyása az is, hogy a király nem engedte leányát anyja koporsójához közel, a mikor a Spa-ban a temetésen megjelent. Ez a harag még halálos ágyán sem tudott kiengesztelődni leányaival szemben Lipót királynál.

 

Legfiatalabb leánya, az 1872-ben született Klementina herczegnő. Klementinának édes anyjával volt egy végzetes következményü összekoczczanása, a mit a királynői anya lovaglóostorával torolt volna meg leányán. Klementina a sértés miatt azonnal elhagyta a szülői házat. Visszavonultságában szerelemre lobbant Viktor Napoleon bourbon herczeg, franczia trónkövetelő iránt.

 

Lipót államérdekből hallani sem akart arról, hogy leánya a herczeg feleségévé legyen, mire heves jelenetek után, apa és leánya között évekre visszavonult és csupán néhány év előtt békültek ki ismét. Azóta a herczegnő látta el Lipót udvarában a háziasszonyi tisztet.

 

Lipót királyt, mint ismeretes, sokféle gyöngéd szál füzte sokfelé. – A szinpadi tánczosnők, a párisi beauték mindig számíthattak a csélcsap uralkodóra, a ki diszkrét kalandokra csak ugy szórta a pénzt. Cleo de Merode tánczosnőről is mindenki tudja, hogy a király meghitt barátnői közé tartozott és fejedelmi Pazar ajándékokban volt része.

 

Élete utolsó éveiben megismerkedett De la Croix kisasszonynyal, a kinek szépsége végleg elbájolta az agg királyt. A kisasszony tánczosnő volt, de a mint a király érdeklődése feléje irányult, csakhamar mesés vagyon hullott az ölébe, különösen akkor, a mikor az uralkodót gyermekkel ajándékozta meg.

 

A kisasszonynak utóbb Lipót király Vaughan bárónő czímet és méltóságot ajándékozott és vele házasságot is kötött. Három gyermeke van a bárónőnek- A bárónő mint hitves és az uralkodó leányai között előreláthatólag elkeseredett vita fog keletkezni. Lipót király nagyon szeretetlenül viselkedett két idősebb leányával szemben, a kiket – daczára a sok kérésnek – nem bocsátott betegágyához. A leányok csak halottas ágyán látták viszont atyjukat.

 

Gróf Lónyai Elemérné és Lujza herczegnő ott időznek Brüsszelben, a hol a törvényes örökösödési jogukat igyekeznek a hitvessel szemben érvényesíteni. Lujza herczegnő megbízásából az ügyvéde az illetékes bírósági személyekkel megjelent a Laeken-kastélyban.

 

Vaughan bárónő a bírót nem akarta beereszteni villájába és csak a törvényre való ismételt hivatkozás után nyitott ajtót. Mindent, a minek csak értéke volt, lefoglaltak. A pápa védelmére támaszkodva, a bárónő kijelentette, hogy ő Isten előtt a király törvényes felesége és Belgiumot nem fogja elhagyni.


Belgium uj királya, Albert Lipót Kelemen Mária Weinrad, született 1875 április 8-án Brüsszelben, mint a flandriai Fülöp gróf és Hohenzollern Mária fia. Nem született trónörökösnek. De mert II. Lipót király egyetlen fia, Lipót, 1869-ben meghalt és meghalt 1891-ben a trónörökösnek kiszemelt Balduin herczeg is, a trónöröklés Fülöp herczeg, flandriai grófra szállott, 1905-ben pedig elhalálozván a flandriai gróf, trónörökös fia, Albert herczeg lett.

 

Albert herczeg 1900 október 2-án nőül vette Münchenben Erzsébet bajor herczegnőt, a Wittelsbach-család herczegi ágából, a minap elhunyt Károly Tivadar herczeg leányát, néhai Erzsébet királyné unokahugát. Az uj királyné most harminczhárom éves. Ebből a házasságból három gyermek született: 1901-ben Lipót, 1903-ban Károly és 1906-ban Mária.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
II.Lipót, az elhalt belga király utolsó sétája Cleo de Merode, a híres francia táncosnő, akit II. Lipóthoz gyengés érzelmek fűztek De la Croix- Vaughan bárónő, II. Lipót özvegye Klementina hercegnő, II. Lipót elhalt belga király leánya Stefánia hercegnő, gróf Lónyay Elemérné Koburg Lujza hercegnő, II. Lipót belga király leánya
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98