Dtum
Login with Facebookk
1910 | Október

A mi külpolitikánk

A delegáczióról azt mondta egy tréfás és elmés képviselő, hogy az a világ legerősebb embereinek gyülekezete.
- Miért? – kérdezték tőle.
- Azért, mert az a százhúsz ember, a néhány tagból a két delegáczió áll, egy pár hét alatt annyi terhet tud rakni nem is egy, hanem két ország hátára, hogy a több mint ötven millió ember esztendeig nyögve roskadozik alatta.


Nos, ez a nagyerejü gyülekezet most teljes munkában van és Bécs büszke fali között gyártja a rettenetes számlákat, a melyeket Ausztria és Magyarország népeinek kell megfizetniük. Szédületes nagy számok szerepelnek a közös költségvetésben, legfőképen abban a számlában, a melyet a hadügyminiszter terjeszt elő, mert irtózatos sok pénzbe kerül a nagyhatalmi tekintély, ennek a tekintélynek pedig az erő, a hadsereg, a fegyver, a hadihajó az alapja.

 

Nagy és döntő szava csak annak a hatalomnak van, a mely, ha a kényszerűség úgy parancsolja, temérdek ágyú torkával tud megszólalni. Ezek a torkok imponálnak akkor is, ha némák, vagy legfölebb csak mag nélkül bömbölnek a gyakorlatokon.

 

Ez idő szerint ilyen békés világot élünk. Aehrenthal-Lexa Alajos gróf külügyminiszterünk tájékoztató beszédében, az úgynevezett exposéban örömmel jelentette, hogy Európa egén ez idő szerint közeli zivatarral fenyegető viharfelhők nincsenek. A hatalmakkal részint szövetségben, részint barátságban, részint hüvös, de biztos békességben élünk. Nincs baj – addig, a míg nincsen. De a jövő Isten kezében van és titkaiba belátni a legélesebb szemű diplomata sem tud. Ezért tehát dicsőitő éneket zengünk a békének, ápoljuk a szövetséget meg a barátságot, de – szárazon tartjuk a puskaporunkat.


De igazában kell-e ennyi temérdek hadierő a monarchiának. Erre a kérdésre a körülmények válaszolnak? Bizonyos, hogy a mióta gróf Aehrenthal a külügyminiszter és azóta Bosznia annexiójának izgalmai lezajlottak, a monarchia külügyi politikájában és a monarchia szerepének természetében nevezetes változás történt. A mi nagy Andrássy Gyula grófunk utódjai a külügyminiszteri székben nem igen voltak rá alkalmasak, hogy a mit tőle a monarchia sulyában és tekintélyében örökségül átvettek, azt megszaporítsák. Kálnoky gróf is, Goluchovszky gróf is beérik azzal, hogy a meglévő állapotokat megvédelmezzék, a statuskvot föntartsák. Ez az óvatos, de meddő politika a féltékenység és a gyöngeség látszatát borította a monarchiára, a mely Európa törekvő és kardcsörtető hatalmai között úgy festett, mint egy hatalom. a mely semmit se akar, csak azt, hogy békén maradhasson.


Aehrenthal gróf azonnal szakított ezzel a politikával. Bosznia annexiója – ha nevezetes változást a nemzetközi rendben nem is okozott – egy határozott lépés volt, a melynél jobban csak az a szilárd és elszánt magatartás lepte meg a világot, a melyet a támadt izgalmak közepette a monarchia tanusított. Hasztalan harsogott feléje két oly félelmetes hatalom, mint Oroszország és Anglia minden fenyegetése, a monarchia, kivont karddal a kezében és hűséges német szövetségesével az oldalán, rendületlenül maradt. egy lépést se tágított és egyben a hadereje összevonásával akkora erőt mutatott, hogy a fenyegetőzők jónak látták a mérkőzés koczkázata nélkül szépen visszavonulni. Anglia és Oroszország, morogva bár, de megretirált. Szerbia összeroskadt, a habozó Olaszország sietett szövetséges hűségéről fogadalmat tenni és Törökország is jobbnak látta Anglia barátsága helyett a mienket választani.


Kétségtelen tehát, hogy a monarchia tekintélye a hatalmak konczertjében nagyot emelkedett, akkorára, a mekkora Andrássy külügyminisztersége óta nem volt. De mint semmi dicsőség, ez se adatott ingyen. A kit erősnek tartanak, annak erősnek is kell lennie. A német császár is megköveteli, hogy bebizonyított hűségét hadierőnk teljes kifejlesztésével köszönjük meg, hogy – ha majd neki lesz szüksége a mi támogatásunkra, ez a támogatás hatalmas és félelmetes legyen.


A mi új külpolitikánkból tehát haszna van a monarchia tekintélyének, haszna van a dinasztia tekintélyének, haszna van szövetségeseinknek, de részt kell, hogy kapjon a haszonból az is, a kinek a siker leginkább köszönhető. És ez az áldozatkész, hűséges magyar nemzet, a melynek fiait vitték a határra, mikor a háború réme fenyegetett. A legkevesebb, a mit elvárhatunk, nemzeti valóságunk és államiságunk érvényesülése a hadseregben, melynek legértékesebb elemét mi szolgáltatjuk. Ezzel az új politika mindez ideig adósunk maradt. De nemcsak a jog, hanem az okosság is azt követeli, hogy minél előbb fizesse meg a nemzetnek való ezt a tartozását!

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
A búza- és rozs-vetésterület 75 százalékát be tudjuk vetni ősszel A búza- és rozs-vetésterület 75 százalékát be tudjuk vetni...
Mindenki felkészült arra, hogy nehéz és kemény tél előtt állunk....
Néhány fájdalmas szó Karinthy Frigyesről Néhány fájdalmas szó Karinthy Frigyesről
Elbeszélése szerint édesanyját Pest városában, az utcán megharapta...
Ujabb hír a czári család meggyilkolásáról Ujabb hír a czári család meggyilkolásáról
Egy Jekaterinburgban szolgálatot teljesített Norvégián átutazó...
Babits Mihály -  Költészet és valóság Babits Mihály - Költészet és valóság
Se látva, se hallva jártam akkor a világot. Egyszer megszólalt az...
Kecskeméti Gábor a tornászbajnok Kecskeméti Gábor a tornászbajnok
Vasárnap délelőtt a Testnevelési Főiskola orgonaillatú, zöldpázsitos...
A tematikus hét étlapja
Hétfő: Incsu Csunna hirtelen átlőve - Merénylők és merényletek; ...
Szükséges a nemzetgyűlési felhatalmazás Szükséges a nemzetgyűlési felhatalmazás
A beruházások és a tervezett adócsökkentések csak törvényhozási úton...
A háborús felelősség A háborús felelősség
A világháború szándékos előidézését nem merem tehát senki ellen sem...
Oxford – Cambridge nyolcevezős versenye Oxford – Cambridge nyolcevezős versenye
A két egyetem válogatott nyolcasának szombaton a Themsén Patney és...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98