Dtum
Login with Facebookk
1910 | Október

A mi külpolitikánk

A delegáczióról azt mondta egy tréfás és elmés képviselő, hogy az a világ legerősebb embereinek gyülekezete.
- Miért? – kérdezték tőle.
- Azért, mert az a százhúsz ember, a néhány tagból a két delegáczió áll, egy pár hét alatt annyi terhet tud rakni nem is egy, hanem két ország hátára, hogy a több mint ötven millió ember esztendeig nyögve roskadozik alatta.


Nos, ez a nagyerejü gyülekezet most teljes munkában van és Bécs büszke fali között gyártja a rettenetes számlákat, a melyeket Ausztria és Magyarország népeinek kell megfizetniük. Szédületes nagy számok szerepelnek a közös költségvetésben, legfőképen abban a számlában, a melyet a hadügyminiszter terjeszt elő, mert irtózatos sok pénzbe kerül a nagyhatalmi tekintély, ennek a tekintélynek pedig az erő, a hadsereg, a fegyver, a hadihajó az alapja.

 

Nagy és döntő szava csak annak a hatalomnak van, a mely, ha a kényszerűség úgy parancsolja, temérdek ágyú torkával tud megszólalni. Ezek a torkok imponálnak akkor is, ha némák, vagy legfölebb csak mag nélkül bömbölnek a gyakorlatokon.

 

Ez idő szerint ilyen békés világot élünk. Aehrenthal-Lexa Alajos gróf külügyminiszterünk tájékoztató beszédében, az úgynevezett exposéban örömmel jelentette, hogy Európa egén ez idő szerint közeli zivatarral fenyegető viharfelhők nincsenek. A hatalmakkal részint szövetségben, részint barátságban, részint hüvös, de biztos békességben élünk. Nincs baj – addig, a míg nincsen. De a jövő Isten kezében van és titkaiba belátni a legélesebb szemű diplomata sem tud. Ezért tehát dicsőitő éneket zengünk a békének, ápoljuk a szövetséget meg a barátságot, de – szárazon tartjuk a puskaporunkat.


De igazában kell-e ennyi temérdek hadierő a monarchiának. Erre a kérdésre a körülmények válaszolnak? Bizonyos, hogy a mióta gróf Aehrenthal a külügyminiszter és azóta Bosznia annexiójának izgalmai lezajlottak, a monarchia külügyi politikájában és a monarchia szerepének természetében nevezetes változás történt. A mi nagy Andrássy Gyula grófunk utódjai a külügyminiszteri székben nem igen voltak rá alkalmasak, hogy a mit tőle a monarchia sulyában és tekintélyében örökségül átvettek, azt megszaporítsák. Kálnoky gróf is, Goluchovszky gróf is beérik azzal, hogy a meglévő állapotokat megvédelmezzék, a statuskvot föntartsák. Ez az óvatos, de meddő politika a féltékenység és a gyöngeség látszatát borította a monarchiára, a mely Európa törekvő és kardcsörtető hatalmai között úgy festett, mint egy hatalom. a mely semmit se akar, csak azt, hogy békén maradhasson.


Aehrenthal gróf azonnal szakított ezzel a politikával. Bosznia annexiója – ha nevezetes változást a nemzetközi rendben nem is okozott – egy határozott lépés volt, a melynél jobban csak az a szilárd és elszánt magatartás lepte meg a világot, a melyet a támadt izgalmak közepette a monarchia tanusított. Hasztalan harsogott feléje két oly félelmetes hatalom, mint Oroszország és Anglia minden fenyegetése, a monarchia, kivont karddal a kezében és hűséges német szövetségesével az oldalán, rendületlenül maradt. egy lépést se tágított és egyben a hadereje összevonásával akkora erőt mutatott, hogy a fenyegetőzők jónak látták a mérkőzés koczkázata nélkül szépen visszavonulni. Anglia és Oroszország, morogva bár, de megretirált. Szerbia összeroskadt, a habozó Olaszország sietett szövetséges hűségéről fogadalmat tenni és Törökország is jobbnak látta Anglia barátsága helyett a mienket választani.


Kétségtelen tehát, hogy a monarchia tekintélye a hatalmak konczertjében nagyot emelkedett, akkorára, a mekkora Andrássy külügyminisztersége óta nem volt. De mint semmi dicsőség, ez se adatott ingyen. A kit erősnek tartanak, annak erősnek is kell lennie. A német császár is megköveteli, hogy bebizonyított hűségét hadierőnk teljes kifejlesztésével köszönjük meg, hogy – ha majd neki lesz szüksége a mi támogatásunkra, ez a támogatás hatalmas és félelmetes legyen.


A mi új külpolitikánkból tehát haszna van a monarchia tekintélyének, haszna van a dinasztia tekintélyének, haszna van szövetségeseinknek, de részt kell, hogy kapjon a haszonból az is, a kinek a siker leginkább köszönhető. És ez az áldozatkész, hűséges magyar nemzet, a melynek fiait vitték a határra, mikor a háború réme fenyegetett. A legkevesebb, a mit elvárhatunk, nemzeti valóságunk és államiságunk érvényesülése a hadseregben, melynek legértékesebb elemét mi szolgáltatjuk. Ezzel az új politika mindez ideig adósunk maradt. De nemcsak a jog, hanem az okosság is azt követeli, hogy minél előbb fizesse meg a nemzetnek való ezt a tartozását!

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Önálló vagy közös vámterület Önálló vagy közös vámterület
Az Ausztriával fennálló gazdasági szövetségünk megujitásának kérdése...
Világitó-torony Világitó-torony
Az angol partok mentén több világitó-torony van. A tenger...
Az Országos katonai fogyasztási szövetkezet felszámolása Az Országos katonai fogyasztási szövetkezet felszámolása
Az Országos katonai fogyasztási szövetkezet felszámolói a következő...
Disznótoros kedvünk Disznótoros kedvünk
Nem, sehogy se akar az időjárás már esztendők óta ugy alakulni,hogy...
A király Budapesten A király Budapesten
A király május 8-ika és 14-ike között utazik Budapestre. Bécsből való...
Anglia páros asztalitenisz bajnokságát Bellák-Szabados pár nyerte Anglia páros asztalitenisz bajnokságát Bellák-Szabados pár nyerte
Az angol asztalitenisz bajnokságok során a férfi páros döntőjében a...
Uj állami monopóliumok Uj állami monopóliumok
Lukács László pénzügyminiszter a mai ülésen két uj törvényjavaslatot...
Villamositással sem rövidül meg a budapest-hegyeshalmi ut menetideje Villamositással sem rövidül meg a budapest-hegyeshalmi ut...
A bánhidai villamoscentrále épitéséről meglepő hirek keringenek....
Evezés. W. Albány szerződtetése Evezés. W. Albány szerződtetése
W. Albány szerződtetését a „Duna BEE-hez már regisztrálták a...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98