Dtum
Login with Facebookk
1911 | Február

Az 1911. évi költségvetés

Hegedűs Lóránt, a pénzügyi bizottság előadója a képviselőház január 30-iki ülésén terjesztette elő a pénzügyi bizottság jelentését az 1911. évi költségvetésről. 

A jelentés nagy nyomatékkal mutat rá az állami kiadások rohamos növekedésére.
Fölhozza, hogy az állami tisztviselők, altisztek és szolgák száma 1904-től 1911-ig 116,680-ról 151,133-ra szaporodott s az állam összes alkalmazottainak száma meghaladja a háromszázezret. Az állami kiadások az 1906-1909. évi négy esztendei cziklus alatt negyvenegy százalékkal növekedtek, míg ugyanez idő alatt a bevétel csak harminczhat százalékkal gyarapodott.

Elengedhetetlen, hogy a kiadások rohamos növekedését a kellő fék alkalmazásával most már megakadályozzák, mert máskülönben a költségvetési egyensúly nem lesz föntartható. Szükséges a közjövedelem fokozása, a miről a jelentés a következőket mondja: 

Adóbevételeink kibővítése tekintetében a kormánynak a magunk részéről is megfontolásra ajánljuk azokat a kiváló fejtegetéseket, melyeket Széll Kálmán, bizottságunknak hosszú időn elnöke, a képviselőház december elsejei ülésén országos figyelem között előterjesztett.

Miután e tervek között a főhelyet a fogyasztási adók, különösen a szeszadó reformja foglalja el, úgy a képviselőház, mint a kormány gondoskodását arra kell fölhívnunk, hogy minden további lépés előtt a végleges szeszadóreformok megalapozása gyanánt legelőször is azt kell keresztülvinni, hogy az 1909. évi XXVIII. törvényczikkben foglalt szeszadóemelés teljes mértékben érvényesüljön s hogy a mennyiben Ausztria ez irányban a kérdés rendezésére tovább nem mutatna hajlandóságot, Magyarország egyoldalúan tegye meg az intézkedéseket a fölemelt adótétel teljes kihasználása iránt. 

A bizottsági jelentés végül a következő javaslatokat terjeszti a képviselőház elé:
Élénk helyeslésre talált pártkülönbség nélkül az a gondolat, hogy tekintettel kiadásainknak és különösen a személyi költségeknek tűrhetetlenül növekedő fokozódására: helyesnek tartanók, ha az egyes minisztériumok gyakorlati megfontolás alá vennék, hogy mennyiben volna lehetséges tárczájuknak minden ágazatában annak a munkának egy részét, a melyet jelenleg egyetemet végzett tisztviselők intéznek el, sablonos, úgyszólván kezelési természetüknél fogva kisebb minősítésű tisztviselőkre bizni s így porosz mintára egy kisebb igényű tisztviselő-státuszt állítani be a fogalmazói kar alá. Ez a reform Németországban igen jól bevált, az adminisztráczió gyorsítására és az állami kiadások csökkentésére vezetett; kétségtelen, hogy ugyanez a hatás nálunk is mutatkoznék. Ezért a pénzügyi bizottság fölhivandónak tartja a kormány tagjait arra, hogy a jövő évi költségvetés beterjesztése alkalmából tegyenek jelentést ez irányban tett intézkedéseikről.

Ezzel kapcsolatban a bizottság utasítani kívánja a kormány tagjait arra, hogy az új törvények tervezésénél legyenek tekintettel arra is, hogy azok lehetőleg úgy szerkesztessenek, hogy az állami alkalmazottak létszámának fölösleges szaporítása elkerültessék s a törvényjavaslatok előterjesztése alkalmával minden esetben nyujtsanak a törvényhozásnak tájékozást arra nézve, hogy mily személyszaporítást fog az illető törvény igényelni.

Pártkülönbség nélkül kiemelték bizottságunk tagjai végül azt is, hogy nézetünk szerint itt volna az ideje, hogy a több izben hangoztatott kivánalmaknak megfelelően a költségvetési vitáknak olyan új rendje állapítassék meg, mely a törvényhozás munkamegosztását gazdaságosabbá teszi.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
Színházi apróságok Színházi apróságok
Frissen és üdén, mintha nem is sulyos operáció, hanem egy nagysikerü...
A szász király otthonában A szász király otthonában
Frigyes Ágost szász király családi eseményeit éveken át tárgyalták a...
AZ UJ ÚTJELZÉSEK. AZ UJ ÚTJELZÉSEK.
A párisi nemzetközi konferencia határozatai alapján ezentul, a mai...
A színes fény hatása az idegrendszerre A színes fény hatása az idegrendszerre
Régóta állítják, hogy a színes fénynek van valami különös hatása az...
A readingi fegyház balladája A readingi fegyház balladája
Radó Antal, a kinek legtöbb érdeme van Wilde Oszkárnak a magyar...
A műselyem, az égésipróba A műselyem, az égésipróba
A műselyem ellenzői különösen tűzveszélyes voltát és a mosásakor...
Rövidek Rövidek
Sztojadinovics volt miniszterelnököt a radikális párt, a jugoszláv...
Bravúros küzdelem után Gerevich Aladár nyerte Európa kardvívóbajnokságát Bravúros küzdelem után Gerevich Aladár nyerte Európa...
Szombaton délután tartották meg Európa kardvívóbajnokságának döntő...
Új püspökök kinevezése
Két új püspök kinevezését közölte e héten a hivatalos lap....
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98