Dtum
Login with Facebookk
1912 | Szeptember

A honvédelmi érdekek és a testnevelési alap

A honvédelmi miniszter kivánságai.
Az ujabb idők testnevelési reform-mozgalmainak érdekes jelensége, hogy azokból a honvédelmi minisztérium sokkal több ambicióval és nagyobb munkakedvvel veszi ki a részét az erre hivatott és illetékes kultuszminisztériumnál. Szinte ugy tetszik, hogy a testi nevelés ügyének a kormány részéről való magasabb irányítása lassanként teljesen átcsuszik a kultuszminisztériumból a honvédelmi tárca hatáskörébe és ezzel együtt észrevétlenül alakul át a testi nevelés kulturális célja honvédelmi céllá.


Ezuttal a honvédelmi miniszternek egy legujabb átirata fekszik előttünk, amelyet a totalizatöradó megnöveléséből teremtendő testnevelési alap felhasználásáról rendelkező törvényjavaslat készítése alkalmából intézett a kultuszminiszterhez. Az átirat foglalkozik az iskolai, főiskolai, egyesületi és egyesületen kivüli testneveléssel és általánosságban mindenhez van az átiratnak megszivlelendő reformgondolata és javaslata.

 

Kivánja az átirat, hogy az iskolákban több idő fordítassék a testnevelésre, legyenek a tudományos következményeknek megfelelően kiképzett testnevelő tanítók és tanárok, hozassék be a főiskolákon is a rendszeres iskolai testi nevelés, létesítessenek testgyakorló terek és csarnokok nemcsak az iskolák részére, hanem az egyesületeknek is, az iskolán és egyesületen kivüli sportolók részére a tervezett köművelődési házakkal kapcsolatosan létesíttessenek sportterek és csarnokok, a tornatanítók és a "polgári oktatók" a testnevelési alap terhére dijazást kapjanak, szakemberek megfelelő tiszteletdíjban vagy erkölcsi jutalmazásban részesüljenek, külföldi tanulmányutakra küldessenek stb.

 

Ezeket a reformokat kellő formában minden igaz sportember csak örömmel üdvözölhetné, ha a honvédelmi miniszter átiratának minden mondatából ki nem volna olvasható, hogy mindezek csak akkor lesznek jók és ő csak akkor egyezik bele a törvényjavaslat ilyen alapokon való megalkotásába, ha az egyuttal a "honvédelmi érdekek hathatós felkarolása" is lesz!


Nem mondjuk, hogy a testnevelés ujjáalakításánál helyesebben a testnevelési alapból való fejlesztésénél a honvédelmi szempontokat, igy például a katonai céllövészetet, a lövész-tanfolyamokat egészen mellőzzük, de viszont aggodalmat keltő, ahogyan a honvédelmi miniszter javaslata, amely főcéljában nem tekinthető egyébnek a "honvédelmi érdekek" erélyes védelmezésénél, testi nevelésünket egészében iskolában, egyesületben és egyesületen kívül a katonai kiképzés előkészítő tanfolyamává akarja degradálni.


Az átirat mindenekelőtt főrészt kiván a testnevelő tanitói és tanári kar kiképzéséből és mig mi ezt ugy képzeltük, midőn a véderőjavaslat tárgyalásánál a néptanítóknak a katonai szolgálat tartalma alatt testnevelőtanítókká való kiképzéséről volt szó, hogy a kiképzéshez majd a polgári elemet is valamilyen formában belevonják, hogy tehát ez a kiképzés nem csupán rideg katonai szellemben "honvédelmi célból" fog történni, addig a helyett a honvédelmi miniszter részt kér a legfelső iskolák testnevelő tanárainak kiképzéséből is és igéri, hogy a kultuszérdekeket össze fogja egyeztetni " a nagyfonosságu honvédelmi célzattal és honvédelmi érdekekkel."

 

A testi nevelés rendszerét illetőleg kívánja a miniszter, hogy az egységes alapon a katonai gyakorlatokra tekintettel alkottassék meg, az iskolákban rendszeresen tanitsák a céllövészeten kivül a m. kir. honvédség szabályzata szerint a katonai rendgyakorlatokat és a csapatoknál szokásos tornajátékokat, még pedig pontosan az említett utasításban leírt módon – ugyanazokra a vezényszókra! Hosszasan kifejti továbbá az átirat, hogy milyen nagy haszna van az ifjuság nevelésében a katonai szellemnek és milyen nagy szükség van a hazának arra, hogy az ifjuságot előkészítsük a honvédelmi hivatásra!


Percig sem kételkedünk a honvédelmi miniszter hazafias intecióiban, nem is akarunk agitálni az ő eszméi ellen, de félünk, hogy a testnevelési alap pénzéből a tulajdonképeni sportcélokra igen kevés fog maradni, az ifjuság testgyakorlásra szánt egy-két órájából a katonai vezényszavakra végzett marsirozások és rendgyakorlatok mellett tulajdonképeni sportcélokra igen kevés idő fog jutni, félünk, hogy a honvédelmi minisztérium nagyobb agilitása folytán a kultuszérdekek igen háttérbe fognak szorulni és félünk, hogy az átiratban feltünően sokszor hangoztatott honvédelmi cél nem is annyira honvédelmi mint inkább monarchikus érdekeket kiván szolgálni!


De ismételten, nem lázítani akarunk, hanem csak felhívni mindezekre azoknak az illetékes sportköröknek a figyelmét, melyekhez a kultuszminiszter a honvédelmi miniszter átiratát részint már le is küldte, részint pedig be fogja küldeni véleményezés céljából.


Dr. Kelemen Kornél.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
gyakorlatok fapuskával 1 gyakorlatok fapuskával 2
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A „Mecsérizmus” A „Mecsérizmus”
Tulajdonképpen akaratlanul én is hozzájárulok ahhoz a dobveréshez,...
 „Megbüntetem - mondja a fűszeres – álljon a sor végére!” „Megbüntetem - mondja a fűszeres – álljon a sor...
Az utóbbi időben mind gyakrabban közölnek a lapok panaszos leveleket,...
Ifjuságunk testi neveléséről Ifjuságunk testi neveléséről
Ha a költő ma kiszállna sirjából és látná hazája mostani ifjuságát,...
Magyarságunk Magyarságunk
Azelőtt nagyon haragudtunk, ha ezt a mi tisztelt országunkat nem...
A magyar úszók 42:27 arányban győzték le Ausztriát A magyar úszók 42:27 arányban győzték le Ausztriát
A magyar sport ünnepi eseménye volt vasárnap a margitszigeti födött...
A zsidó becsület bemocskolása címén elitéltek egy szabadkai...
A szabadkai Szlobodna Vojvodina című lap nagy cikkben számol be...
A király és a kiegyezés A király és a kiegyezés
A „Budapesti Hirlap” alkalmi tudósitója a lap aug. 31-iki...
Az új országgyülés első ülése Az új országgyülés első ülése
Az országgyülés október 26-án összeült. A király 28-án fogadta...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98