Dtum
Login with Facebookk
1915 | Május

Hydrogengyártás a háborúban

Erről a kérdésről A. Sander (Darmstadt) előadást tartott (Chemiker Zeitung 1915. 144. 1), melyet az alábbiakban ismertetek.
1783-ban szállott fel elsőnek Charles physikus Párisban hydrogennel megtöltött léggömbben. Már tizenegy évvel késöbb szerveztek a franczia hadseregben egy léghajós századot, a melynek századosa Coutelle physikus volt. Már néhány hónappal később eme csapatnak alkalma kinálkozott művészetének bemutatására, előbb Maubeuge és Charleroi ostrománál, később pedig a Fleurus melletti csatában.

 

Charles a hydrogen előállitásához kénsavat és vasat használt. Coutette megbízatást nyert egy olyan hydrogenfeljesztő eljárás kidolgozására, melynél a kénsav használata mellőzhető. Az állandó háboruk következtében kénytelenek voltak abban az időben az összes rendelkezésre álló ként a lőporgyártásra felhasználni, úgy hogy a kénsav előállitásához a nyersanyag hiányzott.

 

Coutette e czélra értékesiteni óhajtotta Lavoisier-nek néhány évvel tett azon megfigyelését, a mely szerint az izzó vas felett elvezetett vizgőz akotó elemeire szétbomlik. Coutelle falazott kemenczét készittetett, a melyben hét – vasforgácscsal megtöltött retortát, két faüzzel hevitett. A vörös izzóra felhevitett vasforgácsokon át vizgözt vezetett, s a kemencze másik oldalán elszálló gázt vizzel és mésztejjel megmosta, s csak ezután vezette a léggömbe. Egy ilyen kemenczét használtak a hydrogen előállitására 1794-ben Maugeuge előtt. A

 

fejlesztett hydrogent az Aérostiérs-ek használták megkötött léggömbjük (ballon captif) megtöltésénél. Minthogy azonban a kemencze felállitásához néhány nap kellett, s minthogy továbbá az üzem folyamán többrendbeli nehézséget tapasztaltak, csakhamar felhagytak eme eljárással, s visszatértek a régebben már használt, ugynevezett tonna-eljáráshoz. Ez utóbbit használta ama porosz léghajósosztag is, a melyet 1870-ben Strassburg ostrománál szerveztek. 75, nagy fáradsággal beszerzett boroshordóból készitettek egy nagy gázfejlesztő telepet.

 

Eme hordók közül hatvanat felhasználtak hydrogen fejlesztéshez kénsavból vas segitségével, 12 hordót használtak a forrógáz megmosására, s az utolsó három hordóban megszáritották a gázt. Eme kezdetleges és nehézkes telep semmiféle tekintetben sem felelt meg a tábori követelményeknek s ezért történt, hogy már néhány hónappal később ismét feloszlatták a léghajós osztagot. Francziaroszágban a mult század 80-as éveiben kocsin szállitható gázfejlesztőket épitettek, a melyekben a hydrogent szintén kénsavból, vas segélyével fejlesztették. A kocsikon többnyire két, vasból készült, belülről ólommal bevont gázfejlesztő volt, egy gázmosó, egy gázszáritó és egy kis szivattyú, Jobban elterjedtek Yong, Lachambre és Godard szerkezetei, a melyeket a legtöbb európai hadseregben alkalmaztak.

 

Eme 2100-2400 kg súlyú kocsik óránkint 150 köbméter hydrogent szolgáltattak. Egy köbméter gáz előállitásához mintegy 4 kg vas és 8 kg kénsav kellett. A porosz léghajós-osztagoknál a 80-as években, szintén kocsin szállitható gázfejlesztők állottak átmenetileg alkalmazásban, a melyekben a hydrogen Mayeret és Richter eljárása szerint zinkpor és oltottmész keverékének hevitése révén állitottak elő. Katonai körökben mindinkább arra a meggyőzödésre jutottak, hogy a megkötött léghajó (ballon captif) komoly esetben csak akkor teljesitheti feladatát tökéletesen és teljesen, ha félóránál rövidebb idő alatt megtölthető és felbocsátható. Minthogy a kocsin szállitható hydrogenfejlesztők egyike sem felelt meg eme követelményeknek, teljesen lemondtak a hydrogen fejlesztéséről a csatatéren és elhatározták, hogy a nehézkes gázfejlesztők szállitása helyett aczélbombákba szoritott hydrogent fognak magukkal vinni.

 

Elsőizben az angolok használták eme rendszert afrikai hadászati vállalkozásaiknál 1885-ben és ugyancsak az olaszok is 1887. évi abessziniai hadjáratuknál. Ezen idő óta az aczélbombákban szállitott hydrogent majd minden hadsereg magával viszi. A léghajó csapatok ily módon igen jelentékeny mozgékonyságra tettek szert, a mely majdnem olyan, mint a tábori tüzérségé. A németbirodalmi tábori léghajó osztagok e czélra épitett aczélbombaszállitó kocsikkal vannak felszerelve. Minden kocsin 20 darab, öt köbméter ürtartalmú, aczélbomba van elhelyezve. Egy 6000 köbméter ürtartalmú megkötött léghajó (ballon captif) megtöltésére tehát 120 aczélbomba, illetve 6 kocsi szükséges. A szükséges hydrogéngáz utánpótlása hasonló módon történik, mint a lőszereké, külön gázoszlopokkal. A franczia hadsereg 25 köbméter gázt tartalmazó aczélbombákat használ, a melyek közül egy kocsira 6 db van szerelve. Minthogy eme kocsik hosszabbak és nehezebbek, mozgékonyságuk csekélyebb mint a német hadsereg kocsiéi.


Minthogy az aczélbombákba szoritott hydrogengáznak a hadsereggel való szállitása nem minden esetben lehetséges, a legtöbb hadsereg kocsin szállitható gázfejlesztőkkel is el van látva. A kormányható léghajók alkalmazása óta azok jelentősége még fokozódott is. Így az oroszok az 1904. évi japán elleni háborújukban kicsi, könnyü gázfejlesztőket használtak, a melyek talyigákra voltak szerelve, vagy pedig teherhordó állatokon szállittattak. Ezekben a hydrogent aluminiumnak nátronlúgra történő behatása révén állitottak elő. A

 

legújabb időben nagyon elterjedt a nürnbergi elektromos r-t által kidolgozott hydrogenfejlesztő eljárás, a melynél silíciumot forró natronlúgra engednek hatni. Ezen eljárásnál 1 köbméter hydrogen előállitására csak 2 kg anyagot kell szállítani, s ennyi hydrogen mintegy 90 fillérbe kerül. Az egész készülék vagy két kocsira – vagy egy automobilra van szerelve. Nagy számban használnak ilyen telepeket a német, valamint egyéb hadseregekben is. Nemkülönben ilyenekkel van a mi hadseregünk is ellátva. Egészen hasonló eljárást használnak a franczia léghajósok, a kik a hydrogen előállitására ferrosiliciumot alkalmaznak, az eljárás neve silicoleljárás. Vizben szegény vidékeken a hydrogenit eljárást használják.

 

Eme eljárásnál meggyujtják a ferrosilicium és natronmész keverékét és elégetik levegő kizárása mellett, az elégés láng nélkül megy végbe, a mely alkalommal nagymennyiségü hydrogen válik szabaddá. A franczia hadseregben néhány év óta a calciumhydridet is használják, katonai czélokra és különösen alkalmas azért, mert vizzel összehozva legrövidebb idő alatt nagymennyiségű hydrogent szolgáltat. Francziaországban kocsin szállitható ilyen rendszerü gázfejlesztőket használnak, a melyek óráként igen jelentékeny mennyiségü hydrogent. 1500 köbmétert is szolgáltatnak.

 

Előadó további fejtegetései folyamán ismerteti a helyhez kötött hydrogenfejlesztő telepeket is, a melyek várakban, táborozó helyeken és léghajókikötőkben alkalmaztatnak. Igen fontos eme telepeknél, hogy óránként lehetőleg mennél több hydrogent tudjanak elöállitani, hogy lehetöleg minél előbb lehessen meg, illetve utána tölteni a léghajót. Eme telepek tehát mindig úgy müködnek, hogy elég hydrogen-készletük legyen, s e czélból vagy egy nagy gáztartójuk – vagy elegendő számú aczélbomba-készletük van. A helyhez kötött hydrogenfejlesztö telepeken is éveken át kénsavból vas segitségével fejlesztették a hydrogent, s csak a mult század 90-es éveiben szoritotta ki ezt az eljárást az elektrolytikus vízbontó eljárás. A

 

z ilyen nagyméretü telepeken vizből állitják elő a hydrogent úgy, hogy izzó vas felett vígőzt vezetnek át. Néhány év előtt vezettek be újólag eme eljárást, a melyet Messerschmitt tökéletesitett legujabban igen lényegesen. Rincker és Wolter eljárását, a melynél az olajgázból indulnak ki, szintén használják katonai czélokra. Az orosz léghajósoknak vagy egy, ezen rendszer szerint épitett két vasúti kocsira szerelt telepe, mely óránként 150 köbméter hydrogent szolgáltat.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Hidrogén gyártás (1. ábra) Hidrogén gyártás (2. ábra)
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Tengerfenéki ásványszemek meghatározása Tengerfenéki ásványszemek meghatározása
Érdekes módszert használ Thoulet franczia mineralogus a tengerfenéki...
A gyöngyösi katasztrófa után A gyöngyösi katasztrófa után
Minek elhallgatni, mikor olyan vigasztaló, hogy az elmult vasárnapon,...
József Attila -  Hűség József Attila - Hűség
Mint holt leánynak őrült szeretője, Ki este - hogyha gyulnak...
Sztálin generalisszimusz válasza Tildy Zoltán és Rákosi Mátyás üdvözlő-táviratára Sztálin generalisszimusz válasza Tildy Zoltán és Rákosi Mátyás...
Tildy Zoltán miniszterelnök a magyar kormány nevében táviratban...
A nyári időszámítás és a zónaidőrendszer , európai zónadélkörök A nyári időszámítás és a zónaidőrendszer , európai...
Európában több olyan ország van, melyeknek egész területe két...
 Sztrache főügyész kijelentette, hogy Zadravetz püspök ellen az eljárás nem szünt meg Sztrache főügyész kijelentette, hogy Zadravetz püspök ellen az...
Munkatársunk vasárnap délután fölkereste dr. Sztrache Gusztáv...
Szabó Miklós megjavította a 3000 méteres síkfutás rikordját Szabó Miklós megjavította a 3000 méteres síkfutás rikordját
Az MTK vasárnap délután atlétikai versenyt rendezett a Hungária-úti...
Tizenkétezer tornász gyakorlataival véget ért a világbajnokság Tizenkétezer tornász gyakorlataival véget ért a világbajnokság
Hiába esik az eső, mégis megtartják a tornász-világbajnokság befejező...
A tenger aranya: a borostyánkő A tenger aranya: a borostyánkő
Amikor a Keleti-tengert felveri a vihar, utána az agyonkorbácsolt...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98