Dtum
Login with Facebookk
1919 | Február

A fénynyomásra vonatkozó ujabb vizsgálatok

A mozgó főalkotórész a fénynyomás hatására új egyensúlyi helyzetet vett fel, ennek megállapitásával a fénynyomás mérése megtörténhetett.Az észlelési hibák határain belül a kapott eredmények megegyezésben voltak Maxwell és Bartolinak elméleti úton lehozott eredményeivel. A kisérleti vizsgálatok eredményeként ide jegyezzük hogy a fénynyomás 1 m2 felületre 2/3 din nagyságúnak adódott.

A kísérleti adatok az elméleti következtetésekkel megegyezően azt mutatják, hogy a fénynyomás elég kicsi érték. Így a szétszórt napfény a Föld felületén 1 km2 területre még egy fél kg súlynyomást sem gyakorol. Ha a Hold a reá eső összes fényenergiát elnyelné, kb. 6 millió kg súlyú nyomás alatt állana. Első pillanatra ez az érték elég nagynak látszik, de végtelen kicsiny és elhanyagolható azon vonzóerőkhöz képest, a melyeket a többi égitestek a Holdra gyakorolnak, úgy hogy a fénynyomás a Hold mozgására semmi észrevehető befolyással sincs.

Arrhenius, svéd physikus volt az, a ki a fénynyomás jelentőségét az igen kis méretű testekre vonatkozólag felismerte. Szerinte a fénynyomás az égitestek áthidalója; igen apró testek, többek között apró szerves lények is a fény szárnyain egyik égitestről a másikra eljuthatnak. A fény ezeket apró lényeket mintegy elfújja organikus lét keletkezik oly helyeken, hol azelőtt még nem volt. Arrhenius felfogásának direct kísérleti igazolása a legújabb időkig nem történik meg.

A fénynyomás tehát nagyobb méretű testeknél a súlyhoz képest majdnem elenyészően csekély. Ennélfogva az ilyen testeknél a fénynyomás hatását a nehézségi erőtér elfedi és megfigyelhetetlenné teszi ha csak olyan speciális összeállítású eszközt nem használunk, a milyen a fentebb leirt Lebedew-féle kísérleti berendezés, Ehrenhaft bécsi physikus jutott először arra, hogyan lehet a nehézségi erőtér elfedő hatását megkerülni.

Így okoskodott: a gömbalaku testek súlya a sugár köbével, a fénnyomás pedig a sugár négyzetével arányos. Ha tehát a testek méreteit kisebbítjük, akkor kisebbedik a súly is a fénynyomás is, de amaz nagyobb, ….mértékben. a folytonos méretkissebb….oly nagyságrendekhez jutunk, melyeket….nyomás egyenlő a súlylyal. Ennél….feknél a viszony megfordul és a ….lesz nagyobb. Ehrenhaft….böcskéken tanulmányozta….

Az ő apró próbatesteinek méretei százezred és milliomod cm között ingadoztak. Idevonatkozó vizsgálatainak megejtése három nehéz feladat megoldását követelte: a próbatestek előállitását, oly készülék szerkesztését, a hol a kérdéses mozgási jelenségek lefolyhatnak s végül a fénynyomás mérését.

A próbatesteket száraz gázban állítja elő, elektromos ívfény segítségével, elektrodokul nemes fémeket ( aranyat, ezüstöt,higanyt ) alkalmaz. A fémek az ívfényben elgőzölögnek, s a fémekről leszakadt apró testecskék a száraz gázba jutva, nagyságuk rendjének megfelelően kisebb-nagyobb sebességgel esnek lefelé. Az igen kis sugarú gömböcskék ugyanis az igen nagy súrlódás miatt Stokes törvénye alapján egyenletes mozgással esnek. Melynek sebessége arányos a sugárral.

A kísérleti elrendezést a 2 rajz mutatja. A készülék baloldalán süritőlencse látható, a mely valamely ívlámpa fényét egy kúpfelület csúcsába concentrálja, a melynek legszűkebb helyén a keresztmetszet 0 003 cm2. Az ívlámpa fényenergiája tehát ily kicsi helyen szorul át. Az ultravörös és ultraibolya sugarakat alkalmas szűrök tartóztatják fel, tehát itt is a látható fénysugárzás a hatásos. A fénykúp legszűkebb helyen a közepes energiasűrűség 300 szor nagyobb, mint a szétszórt napfény energiasűrűsége a Föld felületén.

A fénykúp pontosan vízszintes helyzetben van. A készülék jobb oldalán levő sűrítőlencse egy az elsővel egyenlő intensitású ívlámpa fényét ugyanolyan módon concentrálja, s a legkisebb keresztmetszetre vonatkoztatva egyik fénykúp a másiknak tükörképe. A fénykúpok K kamarán haladnak keresztül, s ugyancsak ide jutnak gázáramlás útján az apró próbatestek is. Mindkét ívlámpa fénye pillanatzáron halad keresztül s a szükséghez képest hol egyik, hol a másik fénykúp hatásos. A kamarába jutott próbatestek megvilágítását a fénykúpok eszközlik; a próbatestek a reájuk eső szétszórt, valamint direct fény hatása alatt világítókká válnak, úgy hogy megfigyelhetők. E czélból egy microscop vízszintes irányban úgy van felállítva, hogy tengelye a két fénykúp tengelyére merőleges legyen.

Ily elrendezéssel a microscopba nem jut a direct, csupán a próbatestek által szétszórt fény. A kamarába jutott apró testecskék a microscopon át megfigyelve a szétszórt fényben szabályszerű esést mutatnak, a mint azonban a hatásos fény zónájába kerülnek, esésükben változás következik be; a sugárzás irányában lejtőszerű pályát írnak le, mely rögtön a függőlegesbe csap át, mihelyt a hatásos fény zónáját elhagyják Arrhenius elmélete ily módon kísérletileg igazolva van: apró testek a fénynyomás hatására mozgást végeznek.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Hadseregi mérkőzések – Honvédek-Közösök 4:1 (2:1) Hadseregi mérkőzések – Honvédek-Közösök 4:1 (2:1)
Üllői-ut. 3000 néző Bíró: Gerő Ferenc. Az első hadseregi mérkőzés a...
Egy magyar kereskedőcsalád tüneményes pályafutása Egy magyar kereskedőcsalád tüneményes pályafutása
Fennállásának negyvenedik évét ünnepli a Rákóczi-úti Magyar...
Eskütt Lajos és társai Eskütt Lajos és társai
Három évvel ezelőtt szenzációs politikai botránnyá dagadt az a...
Automobilizmus és életbiztositás Automobilizmus és életbiztositás
Az utóbbi időben sajna egyre növekedik az automobil...
Babits Mihály  - Üzenet és vallomás Babits Mihály - Üzenet és vallomás
Sok-sok mondanivaló, karácsonyi üzenet s üdvözlet, sírás, panasz,...
Tehetségvesztés  - visszamenőleg Tehetségvesztés - visszamenőleg
Egy folyóirat körkérdést intéz hozzám: nyilatkozzak Thomas Mann egy...
A Szemző-Léderer párbaj sebesülés nélkül végződött A Szemző-Léderer párbaj sebesülés nélkül végződött
Az olvasók előtt még emlékezetes az az affér, mely Bécsben Szemző...
Magyar történeti emlékek Magyar történeti emlékek
A Magyar Tudományos Akadémia e nagy történeti vállalatának, illetőleg...
 Irhat-e  író reklámot? Irhat-e író reklámot?
Az az érdekes vita, amely a "Nyugat-Barátok Köré"-ben a Budapesti...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98