Dtum
Login with Facebookk
1919 | Január

A hónap rövidhíreiből

Az inséges vidékek élelmezése

A Magyar Gazdaszövetség néhány héttel ezelőtt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye déli, Békés- és Csongrád megye északi révében lakó földmivelőkből küldöttséget vezetett Buza Barna földmivelésügyi miniszter elé és kérte ezeknek a vidékeknek élelmiszerrel való ellátást, mert ezeken a vidékeken az éhinség fog pusztitani. 

A Magyar Gazdaszövetség fölirattal fordul a födmivelésügyi miniszterhez, amelyben a többi között ezeket mondja: Kunszentmárton, Csépa, Békeszentandrás, Tiszaug, Tiszaföldvár, Öcsöd, Csongrád, Várkony, Vezseny, Rákóczifalva, Tiszakürt, Tiszainoka, Mesterszállás, Czibakbáza, Nagyrév községek, különösen pedig az első három község népe a fenyegető éhinség miatt közvetlen veszedelem előtt áll, mert január első hetében emberi és állati élelem e községekben teljesen kifogy és az alispáni hivataltól csak azt a választ nyerik, hogy nem rendelkezik diszponálható készletekkel. 

Kétségbeesett helyzetében a község népe arra kéri a miniszter urat, hogy sürgősen indittasson a kormány a Dunántulról élelmiszerrel és takarmánnyal megrakott külön vonatokat az inséges vidékekre. E célból pillanatnyi késedelem nélkül kellene intézkedni, hogy a községek lakói kukorica és egyéb takarmány vásárlása végett az egész országra szabad kezet nyerjenek. Ilyen intézkedések nélkül pár hét múlva éhséglázadás hirét halljuk a szinmagyar tiszai vidékről.


Vetőmag a gazdáknak

Az ellenség által megszállott területekről sikerült jelentékeny mennyiségü árpát biztos helyre szállitani. Az elszállitás s a szállitás körül fölmerült költségek annyira meg drágitották az árpát, hogy a 63 koronában megállapitott maximális árnál jóval többe kerül: legalább 110-120 koronába. Ezen az áron lehetne csak vetőmag céljaira értékesiteni. Most az a terv merült föl, hogy vállalja az állam a rendkivüli nagy szállitási és egyéb költségeket. Ez esetben 80-90 koronáért lehetne a gazdák részére vetőmag céljaira eladni az árpát. Értesülésünk szerint már legközelebb a minisztertanács elé kerül az erre vonatkozó javaslat.


Valutánk külföldi árfolyama

Hágából irják:
A magyar államkölcsönök fél százalékkal visszamentek, a valuta valamivel leszállt, a bankjegy árfolyama tartotta magát.

Amsterdamból irják, hogy december 20-án a korona árfolyama 28.55, a márkáé 54.75 volt. Zürichben a korona 29.75-ön áll, a márka 58.25, ezek az árfolyamok az előző napokhoz viszonyitva némi visszaesést mutatnak, mert Amsterdamban december 17-én a korona árfolyama 29.55 volt, Zürichben 30.25. 


Önkéntes birtokfelajánlások

Az utolsó napokban ismét néhány hatalmas dominiumot ajánlottak fel tulajdonosaik a földosztás céljaira a kormánynak. Gróf Andrássy Gyula Zemplén és Szabolcs megyében 5962, Tiszadobon 3005, Mezőzomborban 2268, Móron 428, Zemplén megye más részén 793, összesen 12.456 katasztrális holdat, őrgróf Pallavicini Sándor mindszent-pusztaszeri hitbizományából 15.000 holdat, gróf Berchtold Lipótné Szénás és Szigetvár környékén 4000 holdat, báró Werey László Sárközön 1000 holdat, gróf Széchenyi Aladár Zemplén, Sáros és Nyitra megyékben több jelentékeny parcellát, Jungreisz Márton Halason 1300 holdat. Kisebb birtokokat ajánlottak fel Bartha László Rádiházán, Vidák Béla Bojtorjánoson, Czapáry Dénes Haláberen, Horváth András Szatmárudvart, Kolossy István Körösön és dr. Kreybig Lajos Csécsén. 


Tömeges ekeszükséglet

A földmivelésügyi minisztérium 250 000 fogatos eke szállitására adott ki felhivást. Tekintettel arra, hogy a „Jurenák-féle” circa csak 60 kilós szab. eke. minden talajra alkalmas, vasanyag 30-40%-kal kevesebb szükséges hozzá, gyártása gyorsabb és egyszerübb – a jelen viszonyok mellett a legegyszerübb volna szerintünk, ha az állam általában ezen kitünő eke tipusgyártását rendelné el. Jurenák mai hirdetését pedig melegen ajánljuk a gazdaközönség figyelmébe tekintettel az uj ekék beszerzésének akadályaira.


A borkivitel

A pénzügyminiszter megengedte a bornak kivitelét a demarkácios vonalakon tul, továbbá a jugoszláv, a cseh-szlovák, a lengyel s a német-osztrák állam területére is. Ennek megfelelően utasitotta az összes szállitási vállalatokat, hogy a borküldeményeket akadálytalanul vegyék fel és külön engedély nélkül is szállitsák.
Bőrért cipőt ajánlanak a németek

A bőrközéppontok föloszlatása ügyében folytatott értekezleten sokan arra figyelmeztették a kormány képviselőjét, hogy a forgalom fölszabaditásával a nyersbőr az országból kiszivárog. Ennek bizonyitására Schon Géza bejelentette, hogy a napokban próbaképpen sürgönyzött Németországba és 80.000 darab nyersbőrt ajánlott megvételre olyanformán, hogy a németek a bőr ellenében cipőt szállitsanak Magyarországba. Puhatolózására, mint mondotta, olyan mennyiségü készbőrt és cipőt ajánlottak föl a németek, amivel az egész Magyarországot el lehetne látni. 


Az agrárreform és a kisvasutak

A Magyar Mérnök- és Épitész Egyletben Thoma Frigyes főmérnök „Az agrárreform és a kisvasutak” cim alatt előadást tartott. Előadó a többtermelés érdekében a kisvasutak intenziv fejlesztésének szükségességét hangoztatta. Arra a következetésre jutott, hogy ott, ahol a helyi érdekeltség csupa 10 holdas gazda lesz, e vasutak sokáig alig fognak üzleti jövedelmet hajtani. Mint hogy pedig e vasutakra itt közérdekből szükség lesz, ennélfogva ezek alapitását, erőteljes anyagi hozzájárulással az államnak kell kezdeményeznie. 


Legelő a gödöllői vadaskertből

Gödöllőről a kisgazdák küldöttségben járultak Buza Barna földmivelésügyi miniszterhez. Szónokuk Nagy György dr. arra kérte a minisztert, hogy a volt királyi vadászterületet engedje át legelő céljaira. Buza Barna válaszában kijelentette, hogy a legnagyobb örömmel teljesiti a gazdák kérelmét, mert a föld nem arra való, hogy uri passziók számára vadat tenyésszenek rajta, hanem arra, hogy az emberek megélhetését biztositsa. A miniszter rögtön intézkedett, hogy szakértő menjen ki Gödöllőre, aki a gazdák kivánságára megfelelően kijelölje a legelőterületet. A küldöttség Csizmadia Sándor államtitkárnál is megjelent, aki szintén megigérte a kérés gyors teljesitését.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
G. P.Waldmüller: Jótékonyság c. festménye. Jurenák-féle vaseke (hirdetés)
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98