Dtum
Login with Facebookk
1920 | Augusztus

Újságírók a sajtószabadságért


A magyarországi Ujságirók Egyesületének rendkivüli közgyülése.
- Saját tudósitónktól.-
A Magyarországi Ujságirók Egyesülete vasárnap délután rendkivüli közgyülést tartott, amelyen a tagok igen nagy számban jelentek meg. Márkus Miksa nagyhatásu elnöki mehnyitójában a következőket mondotta:
Nevezetes nap a mai: a proletárdiktatura összeomlásának évfordulója. Ugy érzem, nem kezdhetjük meg mai fontos munkánkat anélkül, hogy erről meg ne emlékeznénk, meg ne emlékeznénk azokról a szenvedésekről, amelyekkel a diktatura és annak következményei amugy is elcsigázott hazánkat sujtották. Hogy a proletárdiktatura jelszavai mily hazugak és hitványok voltak, mi sem bizonyítja jobban, mint a magyar ujságirók sorsa. Nemcsak a tollat verte ki a kezünkből, hanem a legmegalázóbb elbánásban is részesitette őket és a polgári sajtó munkásait az utcasarok nyomorult teremtéseivel egy kategóriába sorozta.

 

A diktatura vezérei tudatában voltak annak, hogy a magyar ujságirókat a bolsevizmus hazát és vallást, igazságot és józan észt egyaránt megcsufoló uralmának soha, de soha megnyerni nem tudják. Tisztában voltak azzal, hogy bármeddig tartson is a diktatura, mi reájuk nézve megbizhatatlan elemek maradunk. Ezért volt a fojtogatás a diktatura első percétől kezdve, majd nemsokára a végleges elnémitás és a magyar ujságirók kicserélése a jövevények egy patkányseregével, amely soha az ujságíráshoz nem tartozott s amely vérbe és sárbamártott tollával éppen a magyar ujságirók ellen fordult. Amig csak élünk, megvetéssel gondolunk e silány hadra. De még nagyobb bününk az, amelyet szenvedő édesanyánk, mi magyar hazánk ellen elkövettek.
A gyógyulási folyamat, bár lassan, de megindult. A romok eltakaritása remélhetőleg nemsokára befejeződik és megkezdődhetik a produktiv munka: az uj honfoglalás előkészitése. Ebben a munkában a magyar sajtó két kézzel akarna részt venni, de sajnos, egyik kezünket még mindig leköti a cenzura. Mi félkézzel dolgozunk, de a jobbkezünkkel. Ennek az állapotnak az ország érdekében mielőbb véget kell vetni. A Magyarországi Ujságirók Egyesületének az a kérvénye, melyet Apponyi Albert gróf nyujtott be a nemzetgyülésnek, bizonyitja, hogy a sajtószabadság nem a mi speciális érdekünk, hanem az országé.a régi törvényes állapot helyreállitását kérjük, amely szigoruan megtorol minden visszaélést, de szabaddá teszi minden visszaélésnek megtorlását is. A mai nap ünnepi jelentőségéhez mért komolysággal lássunk munkához. Mi bajtársak vagyunk és nincs közöttünk egy sem, aki megfeledkeznék arról, hogy azt a nagy célt amelyért élünk, s ha kell meghalunk, minden erőnkkel szolgáljuk, hogy a nagy és szabad magyar sajtó vihesse a nagyszerü jövő felé az ujra nagy és örökké szabad magyar hazát.
A zajos helyesléssel és tapssal fogadott beszéd után Szász Zoltán kért szót és hosszabb beszédben, zajos és ellentmondó közbeszólások közepette, bizalmatlanságának adott kifejezést, amelyet az elnökséggel, különösen Márkus Miksa elnökkel szemben táplál. Azt hangoztatta, hogy az elnökség nem lép fel elég erélyesen a sajtószabadság és a cenzura eltörlése érdekében és a választmány müködését is sok tekintetben kifogásolta. Beszéde végén határozati javaslatot nyujtott be, amelyben erélyes szavakkal követeli a cenzura azonnali megszüntetését….
Márkus Miksa közben az elnöki széket átadta Hoitay Pál alelnöknek és a személyét ért támadásra reflektált. Hangsulyozta, hogy csakis abban az esetben óhajtja az egyesület elnöki tisztségét továbbra is betölteni, ha ebben a müködésében az ujságirói kar osztatlan támogatásában részesül. Utal nyolcévi elnöki müködésére, amely idő alatt a legnehezebb körülmények közt is teljes odaadással szolgálta a kar erkölcsi s anyagi érdekeit. ( Zajos éljenzés és taps. )Felveti a bizalmi kérdést és apellál a közgyülésre, amely hivatva van dönteni afölött, méltó-e az elnöki szék betöltésére, avagy nem.

( Lelkes éljenzés. )


Szász Zoltán személyes kérdésben reflektált az elnök szavaira, majd Kun Andor szólalt fel. Beszédében rámutatott azokra a nehéz körülményekre, amelyek között az ujságirói kar érdekeit az elnökség megvédi és azokra a nehézségekre, amelyek leküzdésére szükség van, hogy a sajtószabadság visszaállittassék. Utal az elnökségnek e téren kifejtett lelkes és odaadó munkásságára és tiltakozik Szász Zoltánnak oly beállitása ellen, mintha e téren Márkus Miksa elnököt bármi mulasztás terhelné. ( Zajos helyeslés. ) határozati javaslatot nyújt be, amelyben a közgyülés teljes bizalmát fejezi ki az elnökségnek és támogatja a sajtószabadság visszaállitása és a cenzura eltörlése érdekében eddig kifejtett és ezentul kifejtendő müködésében. ( Zajos éljenzés. )
Az elnök ezután szavazásra tette fel a benyujtott határozati javaslatokat. A közgyülés néhány szavazattal szemben lelkesedéssel elfogadta Kun Andor határozati javaslatát.


Ezután a fegyelmi tanács tagjait és a vidéki választmányi tagokat választották meg. A fegyelmi bizottság elnökévé Bonitz Ferencet, a vidéki tagok képviseletében pedig alelnökké Czebe Lászlót. Ezzel a közgyülés, az elnök éltetésével véget ért.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Magyar újságíró Magyar újságíró 2
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98