Dtum
Login with Facebookk
1920 | Május

Huszár Károly nyilatkozik a nyomorakció müködéséről

A Főváros nyomoráról megdöbbentő képet nyujt az a kimutatás, amely szerint a lakosság egyötöde segélyre szorul. A legkülönbözőbb társadalmi állásu emberek részesülnek pénzbeli segélyben és természetbeni adományokban, hogy megmenthetők legyenek a végpusztulástól.

A segitőakciók között elöljár a buzgalomban és humanitásban a Huszár-féle nyomorakció, amely hatalmas arányaival ugyszólván egymaga látja el az arra reászorulók tömegét. Az első vészkiáltásra a tehetősek ezrei és ezrei siettek támogatni az akció céljait, amely csak igy felelhet meg emberbaráti hivatásának. Sok-sok millióra van szükség, hogy minden éhezőnek jusson egy-egy karéj kenyér és hogy az összes nyomorgók könnyeit letörülhessék. 

A magyar társadalmon és a magyar hatóságokon kivül a külföld is figyelmessé lett a magyar nyomoruságra és az akció lelkes intézőjének, Huszár Károlynak köszönhető, hogy egyre többen és többen állanak az adakozók sorába. Huszár Károly pedig, akinek nevéhez füződik az egész akció életrekeltése, fáradhatatlanul dolgozik, hogy az adományok közül minden darab, illetve minden fillér odakerüljön, ahol a legnagyobb a szükség és a nélkülözés és ahol egy-egy emberéletet ment meg a pusztulástól.

A Hétfői Hirlap munkatársát vasárnap délelőtt fogadta a volt miniszterelnök és az akció munkálatairól a következő rendkivül érdekes részleteket volt szives elmondani: 

– A nyomorakció kezdetben egészen kis pénzadományokkal indult meg. Husztól ezer koronáig legkülönbözőbb összegek érkeztek be és mindenki szivesen vont meg magától egy pár koronát, hogy a nyomorgókon segitsen. Január tizenhetedikén kezdődött meg nagyban a gyüjtés, amely már ezer, sőt tizezer koronán felüli összegeket is eredményezett. Ezeken kivül értékpapirokat is kapott a segélyakció s természetbeni adományokban a legkülönbözőbb tárgyakat és cikkeket bocsájtottak rendelekzésünkre. Vagontételekben érkeztek ilyen adományok, ruhák, ezüst nemüek, ékszerek és egyéb hasonlók, amelyeket értékesitünk és az igy befolyó összegeket használjuk föl a segités céljaira. Felhivásunkra gyüjtést inditottak a vidéki dalkörök, népkörök, gazdakörök, ipartestületek és szövetkezetek, sőt az iskolák is, ahol különösen sok tojást gyüjtöttek össze.

Eddig közel százezer ember részesült adományban.
Ez a szükséghez képest a legtöbbször pénzbeli gyorssegély volt, amely 60-1500 K-ig terjedt. Ezenkivül igen sok ruhanemüt, cipőt-és fehérnemüt osztottunk ki, valamint indokolt esetben élelmiszeradományt is adtunk. A segély a hazai és külföldi adományozók kivánsága szerint, nemcsak a munkásosztályra terjed ki, hanem a középosztályhoz tartozó szegények is részesednek abban, ha kellően igazolni tudják inségüket. 

– Ezidőszerint huszonhét irodában bonyolitják le az akció munkáját, ahol tökéletes adminisztráció áll rendelkezésünkre. A magyarországi gyüjtés meghaladja eddig készpénzben a huszonegy milliót. 

– A természetbeni adományok szintén felül vannak a tiz millión. A szétosztásra kerülő adományok legnagyobb része azonban a külföldről került az országba és amit onnan kaptunk, az messze fölötte van a negyedmilliárdon. 

– Az áldozatkészség terén Amerika, Hollandia, Norvégia, Svédország, Dánia és Svájc járnak legelöl.
E pillanatban még igen nagy a szükség. A gyüjtési akció, hála propagandánknak, már az egész világon folyik. Tegnap kaptam értesitést egy ujonnan utbainditott ötmilliós hollandi szállitmányról. Ugyancsak deponálva van Bódy polgármesternél huszonöt millió korona gyermekcipőkre, amelyeket az iskolák részére majd ősszel fogunk kiosztani. Ez amerikai adomány. A cipők szétosztása polgári és felekezeti állásra való tekintet nélkül fog történni. 

– Mivel a szeretetadományok nem jönnek egyenletesen és nem is mind egyforma értéküek, nem lehet mindenkinek egyforma ajándékot adni. A nyomor, sajnos, igen nagy. Minden pesti középosztálybeli ember, vagy munkás utolsó ruháját hordja. A nyomortanyákon való tanulmányutaimon meggyőződtem róla, hogy az ágynemü a szegényebb nép között teljesen ismeretlen. 

– Mielőtt valaki bármit is kapna, felkeressük hajlékában és megvizsgáljuk, hogy indokolt-e a kérelme. Ez természetesen igen nagy körültekintést igényel. Nagyon sokan megpróbálkoznak ugyanis, hogy az akciótól többféle cimen kapjanak segélyt. Ennek lehetetlenné tétére a liszthivatal által ellenőrző iveket osztottunk szét, amelybe minden adományt beirnak. Ellenőrző szelvény nélkül ma már egy család sem kaphat segélyt. Az óriási apparátus mellett is még igen sokan vannak, akik adományra szorulnak. A mai napon még nyolcvanötezer elintézetlen segélykérvény van. 
– Különösen nagy a menekült tanitók és többgyermekes tisztviselők nyomora.
A segélyezésnél főképpen arra vagyunk tekintettel, hogy a munkaképtelenek, önhibájuk folytán keresetnélküliek, sokgyermekes családok és a tehetetlen öregek részesüljenek előnyben. Irodáinkban nyolcvan tisztviselő dolgozik, akik közül hatvannál többen szintén az akció révén jutottak álláshoz. A környezet-tanulmányokat több mint kétezer hölgy végzi Pesten. Naponkint kétezerötszáz-háromezer egyén fordul meg a központi irodában és ugyancsak ennyi a kerületi irodáknál. A minisztertanács most egy kilenctagu bizottságot nevezett ki az akció ellenörzésére, amely a legközelebbi napokban tartja első ülését. 

– Igen kellemes és örvendetes értesitést kaptam a tegnapi nap folyamán amennyiben az amerikai misszió arról értesitett, hogy Grant-Smith ur, az amerikai megbizotthoz érkezett jelentés szerint, az amerikai hadosztály az összes magyar hadifoglyok hazaszállitásáról fog hamarosan gondoskodni. 

– Egyesek gyüjtése alapján már ezideig nyolcszázezer dollár gyült össze erre a célra. Az amerikaiak, saját hajóikon, katonai ellenőrzés alatt akarják hazahozni sinylődő véreinket és ez annál örvendetesebb, mert remény van arra, hogy a tél beállta előtt mindannyian hazaérkeznek szormoru rabságukból.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Ól mint családi lakás Erdélyi menekültek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98