Dtum
Login with Facebookk
1935 | December

Ausztria gazdasági helyzete

Az osztrák gazdaság Schuschnigg kancellársága alatt a gazdasági válság, a politikai bizonytalanság, a világpiacokon mindinkább tért nyerő árromboló vetélkedések és az ujabb valutaháboruk közepette is határozott fejlődésnek indult. Amikor az aranyblokk államai kétségbeesett védekezésüket folytatták a spekulációs áramlat ellen, ugyanakkor a legkiválóbb külföldi gazdasági szaklapok azt irták Ausztriáról, hogy a leghelyesebb valutapolitikai irányt követi. Kienböck, a nemzeti bank elnöke az egészséges valuta, a korrekt államháztartás és a liquid bankok közti mély és el nem választható összefüggésre épitette pénzügyi kormányzatát.

Rost van Tonningen, a népszövetség ausztriai figyelője,
áprilisi jelentésében azt állitja, hogy Ausztriának sikerült a legutóbbi gazdasági nyomásnak ellenállnia és helyzetét a legutóbbi tizennyolc hónaphoz viszonyitva jóval magasabb szinvonalon stabilizálnia.

Buresch, a volt pénzügyminiszter pedig elérte genfi tartózkodása
alatt, hogy a népszövetség megszavazott Ausztria részére egy eleinte 100, majd később 175 millió schilinggel határolt befektetési kölcsönt, valamint szabad folyást engedett a konverzió részére, amelynek keresztülvitele lényegesen könnyitett az államháztartás terhein. Az elmult év folyamán a kamatláb négy és fél százalékról három és fél százalékra csökkent, a befektetett tőkék 30%-kal gyarapodtak, az idegenvalutáju kölcsönök egész halmazát átalakitották schillingtipusra, a menekült tőkék szép számban szivárogtak vissza, a deviza-állomány kereken 50 millióval emelkedett, a külföldi kölcsönök transferja szabaddá lett, a „stillhalte”-egyezmények meghosszabbitásáért nem kellett többé hadakozni,a takarékbetétek összege 180 millióval növekedtek, a munkakölcsön (Arbeitsanleihe) 175 milliós keretét kitünően lehetett elhelyezni, a bankok és szanált iparok fejlődése láthatóvá vált és az egyezkedések száma – viszonyitva 2932-hez, amikor 87 volt – hetenként 37-re csökkent. A schilling iránt a belső és külső bizalmat sikerült annyira helyreállitani, hogy a schilling ma igen sok nemzetközi ügyletnek elszámolási alapja.

Az államháztartás egyensulyának fenntartása nagyobb energiába került.

De mindamellett sikerült az 1934-es 114 milliós kiadást korlátolni és készpénzfedezettel ellátni, ugy, hogy minden rosszhiszemüség ellenére is a kiadások 90 százalékát a bevételek fedezték. Ha elgondoljuk, hogy az Egyesült Államok 3 és fél milliárd dollár deficittel számolnak, a franciák remélik 11 milliárdos deficitjüket egy-két milliárddal csökkenteni és a német háztartáson pedig 2 milliárd márkás deficit ül, akkor értékelhetjük Ausztria gazdasági fellendülését.

Ausztriának tehát sikerült
– van Rost szavai szerint – magát a depressziós jelenségek ellen semlegesitenie. Az 1935. évi költségvetés felállitása nem volt könnyü dolog. A rendes államháztartás kereken 38 millió schilling hiánnyal zárult, amelyből körülbelül 25 millió schilling összeg készpénztartalékokkal látszik fedezettnek. Ez az összeg eddig a népszövetségi kölcsönszolgálatra ment el, mig most a végrehajtott konverzió következtében felszabadult. A fennmaradt 13 milliót megtakaritásokból kivánja az osztrák kormány fedezni.

Az aktiv pénzügyi politikának a termelést is fel kell karolnia.

A rendkivüli háztartás befektetési célokra 100 milliót irányzott elő. Ez az összeg a rendes háztartás keretén belül előrelátott befektetésekre szolgáló összeggel együtt 230 millió schilingre emelkedett. Ezzel az összeggel vett részt a BUND Schuschnigg által életre keltett munkahadjárat (Arbeitsschlacht) keresztülvitelében, amelynek sikere döntő hatással lehet a BUND pénzügyi helyzetének fellenditésében. A siker érdekében 175 millió schilling munkakölcsönt is fölvett az állam. A munkaprogram végrehajtásának és a javulásnak egyik eredménye, hogy a munkanélküliek száma egy év alatt több, mint harmincezerrel csökkent. 1932 óta 130.000 munkanélkülivel van kevesebb Ausztriában.

A kivitel 15 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszer deficit idén valószinüleg 300 millióra fog csökkenni, miután már 900 milliós magasságokat is elért. A készárufelesleg, amely a konjunktura idején alig volt több, mint 300 millió, most mintegy 230 milliót tesz ki, ami az osztrák ipar ellenállóképességét, termelőképességét és a kereskedelmi politika helyes utjait mutatja. Az egyes iparágak, mint a vas-, a gyapot- és a magnezitipar rekordpontokat értek el, amelyek alig marad el a konjunkturában elért eredmények mögött.

A részvényindex 1934 elejével szemben 34 százalékkal emelkedett.
Az áralakulás teljesen stabil volt; az életfenntartási index az elmult évben csupán 1-1.5 százalékkal változott. A konjunkturakutató intézet egy év alatt 4 százalékos általános termelési növekvést állapitott meg. A fogyasztás az egyes hónapokban majdnem tulhaladta az előző évi adatokat, holott Ausztria nem foglalkozott semmiféle gazdasági kisérletekkel, mint azt Európa legtöbb államában észleltük. Stockinger, kereskedelmi miniszter, legutóbbi beszédében a magánkezdeményezés csodatevő hatásáról beszélt. Az állam csak az alapokat rakhatja le, amelyekre aztán a magántőke építi fel a házat.

Az állami befektetési tevékenységek,
a munkaszerzési program alapgondolata és a magánosok tevékenységi akaratának összehangolása volt az osztrák kormány legfőbb gazdasági célja. Ennek következtében 1934 második felében és az év elején még számottevő összegek állottak termelési célokra rendelkezésül. A kereskedelmi minisztérium egyedül 48 milliót használt ebből fel. Ut- és hidépitéseken kivül vasuti pályák villamositásra, pályaudvarok átalakitására, uj sinautók bevezetésére, légi kikötők létesitésére, uj repülőgépek beszerzésére került a sor és mindez a munkahadjárat keretén belül.

Ausztria csupán kényszerüségből épitette ki kompenzációs clearing és engedélyrendszerét s az autarkiának is csak kényszerüségből hódolt. Alapjában véve tehát nem zárkózott el a világtól és bármikor igen könnyen kapcsolódik ujra a nemzetközi folyamatba. Az ujabb gazdasági kapcsolatok a római egyezmények keretén alapulnak, amely egyezmények közelebb hozták Ausztriát Magyarországhoz és Olaszországhoz.

A kivitel ezekbe az országokba lényegesen megnövekedett,
ami nagyrészben a trieszti kikötő ügyében kötött egyezménynek köszönhető. A Franciaországgal kötött elsőbbségi egyezmény alapjai meg lettek erősitve. A Romániával folyt tárgyalások az életbe lépett klearing-egyezmény által eredményesen zárultak. Stockinger kereskedelmi miniszter stockholmi utja máris meghozta a várt eredményeket.

Az osztrák áruk megjelentek a nemzetközi vásárok szinhelyén
(Milánóban, Bariban, a brüsszeli világkiállitáson, a párizsi és budapesti vásárokon). Jelenleg tárgyalások folynak Csehszlovákiával és Lengyelországgal, amelyek elsőbbségi szerződések kötésével az osztrák kivitel tágitását célozzák. A Magyarországgal kötött kompenzációs fürdőegyezmény a magyar vendégekkel emeli az idegenforgalmat. Az uj munkaelőmozditó törvény – amely részben adókedvezményeket, részben pedig támogatásokat ad a munkanélkülisegély-alapból azon iparágnak, amelyek a dolgozó munkások 20 százalékánál több uj munkást vesznek fel – szintén hatással van a kivitelre.

A kereskedelmi passzivum
állandóan csökkenőfélben van. Az év első felében kereken 15 millióval csökkent. Jelenleg összesen 110 milliót tesz ki.

A szövetségi vasutak
17 milliót tudnak hiányukból csökkenteni és emellett 48 milliót fektettek be ujabb munkálatokba. Ugyanekkor sikerült kilenc helyiérdekü vasutat megváltani és a sin és országut között duló keserves vetélkedésnek véget vetni. A DDSG pénzügyi átszervezése következtében sikerült a belvizi forgalmat merevgörcséből kiszabaditani.

Mindenütt az volt a törekvés: uj életet kelteni.

Igy került sor a karinthiai vasbányászat évekig tartó mozdulatlanságának megszüntetésére. Igy lett Donawitzben öt évi szünet után a második kohó ujra fütve.

Schuschnigg kancellár február 3-iki beszédében kifejtette,
hogy a legfontosabb feladatok egyike megállapitani a termelés és fogyasztási árak közti különbségek igazságosságát. Ezek az árkülönbségek 1929-hez viszonyitva 6 százalékkal csökkentek és továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak.

A kormány állandóan egy olcsóbbodási áramlat
előmozditásán dolgozik, amelynek hatásaként a kereslet fokozódna. Ide vonatkozik az autóadó eltörlése, amely életet hozott az autóiparba, a hirdetési nyomtatványok portójának leszállitása és néhány cigaretta- és szivarfajta árának leszállitása. Az idegenforgalom az eléje tornyosult akadályok ellenére is évről-évre nagyobbodó kvótával fedezi a kereskedelmi deficitet.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98